Sobota, 16. října, 2021

Nedostatku lékařů a sester a zaměstnávání cizinců se bude věnovat konference Zdravotnického deníku

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Většina českých nemocnic se pere s nedostatkem personálu – buď jim chybí sestřičky, nebo některé lékařské specializace, anebo obojí. V posledních letech spočívaly hlavní pokusy o řešení v navyšování platů, což už ale dnes mnohdy nestačí. Prozatím se s úspěchem příliš nesetkaly ani změny ve vzdělávání, které taktéž bývá kamenem úrazu. Tomu, jak problematiku nedostatku lékařů a sester uchopit, se proto bude věnovat odborný panel Stálé konference českého zdravotnictví na téma Lidské zdroje ve zdravotnictví, který se bude konat 26. října v Praze. Účastníky konference budou převážně manažeři zdravotnických zařízení odpovídající za personální agendu. Požádat o registraci k účasti můžete na e-mail: [email protected]

Vzdělávání lékařského i nelékařského personálu, personální potřeby nemocnic, řešení nedostatku zaměstnanců či zaměstnávání cizinců v českém zdravotnictví – i to jsou témata, kterými se bude zabývat odborný panel Stálé konference českého zdravotnictví, který vydavatelství Media Network přichystalo na 26. října.

Program:

13:00 – 15:30

Blok č.1: kapacity vzdělávacího systému a skutečné potřeby v českém zdravotnictví – trendy a možnosti řešení

Martina Vašáková, náměstkyně ministra zdravotnictví: Priority ministerstva zdravotnictví

Jan Škrha, prorektor Univerzity Karlovy: Možnosti, potřeby a limity vzdělávacího systému

Martina Šochmanová, prezidentka České asociace sester, náměstkyně ředitele IKEM: Vzdělávání nelékařského zdravotnického personálu, zájem o obor a motivace pracovat ve zdravotnictví

Jiří Havrlant, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava: Personální potřeby nemocnic a spolupráce s univerzitními pracovišti

Michal Filip, ředitel Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně: Jak řešit nedostatek lékařů a sester – co zvládnou nemocnice samy a co očekávají od státu?

Lukáš Velev, ředitel Nemocnice Jihlava: Jak řešit nedostatek lékařů a sester – co zvládnou nemocnice samy a co očekávají od státu?

František Vlček, ředitel rozvoje a inovací zdravotnického holdingu AKESO holding a.s.: Jak řešit nedostatek lékařů a sester – co zvládnou nemocnice samy a co očekávají od státu? Jak motivují nemocnice zdravotnické pracovníky a jaké benefity jim nabízejí.

Diskuse

15:45 – 16:45

Blok č.2: mobilita pracovníků a legální migrace

Jaroslava Němcová, předsedkyně pracovní skupiny Sekce zaměstnanosti a sociální péče Hospodářské komory ČR: Zaměstnávání cizinců ve zdravotnictví – praktické možnosti a úskalí

Pavla Novotná. ředitelka odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra, Hana Flanderová, ministerstvo zahraničních věcí: Podmínky zaměstnávání cizinců v ČR – strategie vlády – stav a výhled

Ivan Duškov, náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny: Jazyková příprava cizinců pro české zdravotnictví

17:00 – 18:30

Panelová diskuse: Personální management nemocnic

Lukáš Velev, ředitel Nemocnice Jihlava

Jaroslav Lhoťan, personální náměstek ředitele Fakultní nemocnice Olomouc

Miloslav Vrána, personální náměstek ředitele Fakultní nemocnice Bulovka

Vlasta Kašparová, náměstkyně pro řízení lidských zdrojů Krajské zdravotní, a.s.

Ján Dudra, zástupce ředitele Klaudiánova nemocnice a.s., Mladá Boleslav

Miroslav Homza, náměstek ředitele Nemocnice Karviná – Ráj

Témata:

Jaké jsou nejpalčivější problémy personálního řízení nemocnic v současnosti? Jaká řešení nemocnice v personální oblasti volí?

Jaká očekávání mají manažeři nemocnic od státu – vzdělávacího systému – pro zajištění dostatečného počtu lékařů a sester?

Jak se daří/nedaří nemocnicím zajišťovat dostatek kvalifikovaného personálu?

Jak a čím motivovat lékaře a sestry pro práci ve fakultních, krajských a dalších nemocnicích?

Jakou roli hrají výše platu a mzdy v řízení lidských zdrojů v nemocnicích a jakou roli hrají jiné faktory?

Jakou roli hraje/může hrát zaměstnávání cizinců v českých nemocnicích?

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY