Neděle, 5. prosince, 2021

Šéf Německé lékařské komory: Bez nemocniční reformy hrozí kolaps lůžkové péče

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nová spolková vláda musí bezpodmínečně zahájit rozsáhlou reformu německých nemocnic, jinak hrozí reálné riziko kolapsu lůžkové péče. Myslí si to prezident Německé lékařské komory Klaus Reinhardt. Podle něho už není možné déle čekat.

Klaus Reinhardt je přesvědčen, že dosáhnout shody na velké reformě nemocnic, tedy na jejich struktuře, financování i obsahu péče bude velmi složité. Podle něho to předpokládá, že se u jednoho jednacího stolu sejdou všichni, koho se reforma týká.

Jenže doposud jakékoli pokusy o jednání prý ztroskotaly na tom, že každý ze zúčastněných subjektů hájil jen svůj pohled na věc a svůj zájem. „Střetávají se zde nejvíce zájmy Spolkového ministerstva zdravotnictví, ale i zdravotnických rezortů jednotlivých spolkových zemí se zájmy lékařů a rovněž nemocničních svazů,“ uvedl Klaus Reinhardt v rozhovoru pro deník Deutsches Ärzteblatt.

Někde se nemocnice budou muset slučovat

„Pro mě je to politické selhání. Nemůže to tak zůstat a je (reforma) ústředním bodem, který musí budoucí vláda vyřešit,“ dodal šéf Německé lékařské komory (BÄK – Bundesärztekammer). Podle něho by reformu měly podpořit hlavně spolkové země, od nichž Reinhardt očekává seriózní ochotu jednat o strukturálních reformách. „A to i navzdory tomu, že plody této reformy nebudou sklízeny v dohledné době,“ řekl Klaus Reinhardt.

Reinhardt sám považuje za následováníhodný příklad takové reformy tu, která byla postupně spuštěna v Severním Porýní-Vestfálsku. Plánování nemocniční péče totiž už nemá být orientováno na lůžka, nýbrž strukturována podle lékařských služeb. „Domnívám se, že to je ta správná cesta. Naším cílem má být vytvořit kompetenční centra, kde lze rychle a efektivně řešit mimořádné události. A tam se bez lůžkové části neobejdeme. Pokud to ale dává smysl, a to se týká především městských oblastí, pak by mělo dojít ke slučování nemocnic, což nevyhnutelně povede k poklesu jejich počtu,“ řekl Klaus Reinhardt.

Prezident Německé lékařské komory ale odmítl, aby docházelo k plošnému snižování nemocničních lůžek. „Nejprve je třeba pečlivě posoudit potřeby lékařské péče v každém regionu. Její nabídka se ale musí mezi sebou lépe propojit a zracionalizovat a vždy je třeba mít na paměti především léčbu pacientů. Nelze uplatňovat čistě ekonomické hledisko,“ upozornil Reinhardt na fakt, že potřeba lékařské péče se bude vzhledem ke stárnoucí německé populaci spíše zvětšovat.

Namísto DRG vytvořme finanční mix

Restrukturalizace nemocniční péče ale musí podle Reinhardta jít ruku v ruce s reformou systému odměňování nemocnic. „Musí to být ústředním prvkem celé reformy. Nemocnice se musí zaměřit na snižování svých provozních nákladů, k čemuž mohou pomoci investice nebo větší vzájemná spolupráce mezi klinikami. Měly by se méně chápat jako konkurence, ale více se snažit zužitkovat synergické efekty. To může v konečném důsledku zlepšit také pracovní podmínky lékařů i ošetřovatelského personálu,“ dodal šéf BÄK.

S tím souvisí také potřeba reformovat systém odměňování známý jako DRG. Podle Reinhardta je třeba tento systém upravit tak, aby z něho byly vyňaty personální náklady a ty posuzovány samostatně. „Výsledkem by měl být finanční mix složený z položek na pokrytí nákladů na jednotlivé případy a z položek, které naopak na počtu případů nebude záviset. Část rozpočtu by byla vyčleněna také na kvalitu. To by zajistilo klinikám solidní finanční situaci,“ myslí si Klaus Reinhardt.

Prezident Německé lékařské komory se rovněž vyjádřil k tomu, kolik času na reformu nemocnic vláda vlastně má. „Pokud se vládě nepodaří v nadcházejícím legislativním období nastavit správný kurz reformy, pak se obávám, že v dohledné době může dojít ke kolapsu lůžkové péče,“ odhadl nekompromisně Reinhardt.

Petr Musil

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY