Neděle, 5. prosince, 2021

České zdravotnictví potřebuje posilovat personální kapacity. Lékařská fakulta v Ostravě je proto nezbytná

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Významné navyšování počtu lékařů i sester bude potřeba v následujících letech pro posílení kapacit českého zdravotnictví. Shodli se na tom účastníci odborném panelu Stálé konference českého zdravotnictví na téma lidské zdroje ve zdravotnictví, který se konal 26. října v Praze. Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant při této příležitosti podtrhl význam udržení a rozvoje Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Právě Havrlantovi se podařilo v poslední době do nemocnice přilákat několik nových profesorů a docentů a fakulta získala akreditaci na dalších pět let.

„Protože jsme fakultní nemocnice, jsme pupeční šňůrou spojeni s lékařskou fakultou Ostravské univerzity. Jsem rád, že se nám podařilo překlenout období, kdy nebylo jasné, jestli fakulta bude v rámci systému Ostravské univerzity dále fungovat. Díky tomu, že jsme pro Národní akreditační úřad byli schopni dodat parametry, dostali jsme šanci na dalších pět let. Pod dohledem to chceme posunout tak, abychom se stali plnohodnotnou lékařskou fakultou,“ uvádí Jiří Havrlant s tím, že FN Ostrava je centrem specializované a superspecializované péče pro Moravskoslezský kraj, tedy pro 1,25 milionu obyvatel.

Připomeňme, že FN Ostrava i LF Ostravské univerzity za sebou mají náročné roky. Poté, co byl z čela nemocnice v roce 2018 odvolán Svatopluk Němeček, ji vedl lékař Evžen Machytka. Za jeho působení ovšem došlo k řadě personálních změn, které situaci v nemocnici velmi destabilizovaly, takže byl nakonec donucen rezignovat. Situace se začala uklidňovat, když se ředitelem stal v lednu 2019 její současný šéf Jiří Havrlant.

Také lékařská fakulta hledala v uplynulých letech stabilní vedení. Loni v létě dokonce rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství rozhodla, že fakulta nebude moci přijímat nové studenty na všeobecné lékařství kvůli nedostatečnému personálnímu obsazení. Zakrátko na to oznámil děkan Martínek svou rezignaci a novým děkanem byl v říjnu zvolen epidemiolog Rostislav Maďar.

Ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant vystoupil se svojí přednáškou v bloku konference, který se zabýval kapacitami vzdělávacího systému a skutečnými potřebami v českém zdravotnictví

Fakultní nemocnice pak uzavřela s fakultou rámcovou smlouvu o spolupráci, díky níž došlo k propojení jejich organizačních struktur a přijetí několika systémových změn. Havrlantovi se podařilo do nemocnice přilákat několik nových profesorů a docentů. V dubnu tohoto roku pak udělil fakultě Národní akreditační úřad akreditaci na pět let pro studijní program Všeobecné lékařství (více zde). Během této doby má fakulta společně s FN Ostrava dokončit naplánované systémové a personální změny.

Profesní růst má podpořit kariérní řád

Udržení lékařské fakulty, která produkuje nové lékaře, je samozřejmě pro fakultní nemocnici i další zařízení v regionu zcela zásadní. Pro přiblížení: na ostravskou LF nastupuje kolem 130 studentů, absolvuje jich zhruba 80 procent. Z absolventů pak 80 procent zůstává v kraji, přičemž v Moravskoslezském kraji je vedle fakultní nemocnice 18 dalších nemocnic.

Vzhledem k nedostatku zdravotníků tak musí FN Ostrava pracovat i na tom, aby si lékaře a sestry udržela. Proto letos v březnu zavedla kariérní řád, který má za cíl podpořit celoživotní profesní růst lékařů (kariérní růst pro sestry by měl navázat v příštím roce).

„Jde o to, aby člověk měl perspektivu a nestál někde v koutě. Měl by přesně vědět, co ho čeká, a to jak bude v rámci kmene a dalšího vzdělávání až po to, kdy se stane erudovaným a plnohodnotným zaměstnancem pomáhajícím pacientům. Naším zájmem je, aby se rozvoj našeho lékaře či sestřičky odvíjel nejdříve v oblasti medicíny, ale je tu i otázka pedagogicko-vědecká a samozřejmě hledáme i nástupníky, takže dbáme i na manažerský rozvoj,“ popisuje ředitel Havrlant.

Část expertního panelu, zleva: ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant, prorektor Univerzity Karlovy profesor Jan Škrha a náměstkyně ministra zdravotnictví profesorka Martina Vašáková

V kariérním řádu jsou ukotveny i motivační prvky, a to nejen ve formě finanční odměny, ale také možností v oblasti vzdělávání (účast na přednáškách, sympoziích či seminářích) či čerpání studijního volna pro účely doktorského studia, habilitačního a jmenovacího řízení. V tuto chvíli má přitom FN Ostrava PhD. programy v oblasti interny a neurověd.

Nemocnice nezapomíná na výuku

Co se týče počtu lékařů a sester, daří se jejich počty navyšovat – a to nejen v rámci systematizovaných míst na papíře, ale i v reálu. Přesto má ale nemocnice ještě rezervy. „Nemáme personální deficit v tom smyslu, že bychom neposkytli péči, ale fakultní nemocnice neznamená jen diagnostiku a léčbu, ale také výuku. V rozvoji se tak stále musíme dívat na optimalizaci v dalších letech,“ konstatuje Jiří Havrlant.

Medici koneckonců pomáhají na fakultě i v rámci studentských praxí a velmi se osvědčili při pandemii covid-19. Z ostravské lékařské fakulty přitom loni nastoupilo 31 a letos 38 absolventů; z dalších lékařských fakult nastupuje kolem padesátky absolventů. Mediky se nemocnice snaží podpořit i v rámci stipendií ve výši 30 tisíc korun pro 5. ročník a 60 tisíc korun ročně pro 6. ročník. V rámci absolventského programu pak zůstává pět lidí i na lékařské fakultě a pomáhají pak s pregraduální přípravou mediků v 1. a 2. ročníku.

Problematice lidských zdrojů ve zdravotnictví se budeme dále věnovat v nadcházejících vydáních ZD.

Odborný panel se uskutečnil za laskavé podpory OKsystem a.s.

Michaela Koubová

Foto: Radek Čepelák

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY