Čtvrtek, 7. července, 2022

Rakovina děložního čípku může být eliminována. Očkování proti HPV snižuje její výskyt o 87 procent

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Jedno z nejčastějších nádorových onemocnění u žen by se mohlo stát velmi vzácným. Tím klíčovým faktorem je plošná vakcinace proti HPV. Její doslova dramaticky pozitivní efekt potvrzuje nová britská studie publikovaná v prestižním žurnálu Lancet, která zahrnovala data o více než 13 milionech žen. Závěr je jednoznačný, díky očkovacímu programu proti HPV byla rakovina děložního čípku prakticky eliminována u dívek a žen, které se narodily po roce 1995.

Očkování proti HPV je prokazatelně účinným nástrojem, jak bránit výskytu rakoviny děložního čípku. Dokonce natolik účinným, že globální cíl Světové zdravotnické organizace na eliminaci tohoto nádorového nemocnění může být dosažen. Členské státy WHO by ale musely do roku 2030 dosáhnout proočkovanosti proti HPV 90 procent u dívek mladších patnácti let a následně rozvíjet screeningové programy a umožnit dostupnou léčbu pro starší ženy. Zatímco screeningový program stejně jako léčba jsou u nás dostupné, potřebné proočkovanosti se v Česku dlouhodobě nedaří dosáhnout. Podle údajů UNICEF pak v roce 2020 vlivem pandemie nebylo očkováno proti HPV 1,6 milionu mladých dívek v zemích, které toto očkování mají ve svých očkovacích programech.

Dramaticky pozitivní efekt očkování proti HPV potvrzuje nová britská studie publikovaná v prestižním žurnálu Lancet. U dívek, které byly očkovány ve věku mezi 12. až 13. rokem života, došlo k poklesu výskytu tohoto onemocnění o 87 procent ve srovnání s těmi, které očkované nebyly. Současně u těchto dívek došlo k poklesu výskytu cervikálně dysplazie čípku (CIN3), vážných přednádorových změn, o 97 procent.

„Pozorovali jsme podstatné snížení rakoviny děložního čípku a CIN3 u mladých žen po zavedení imunizačního programu proti HPV v Anglii, zejména u těch jedinců, kterým byla vakcína podána mezi 12. až 13. rokem života. Imunizační program proti HPV úspěšně téměř eliminoval rakovinu děložního čípku u žen narozených po 1. září 1995,“ konstatuje autorský tým.

Historický úspěch očkování (opět) zachraňuje životy

Prakticky všechny případy rakoviny děložního čípku jsou způsobené infekcí HPV, konkrétně typy 16 a 18 podle WHO, způsobují 70 procent případů tohoto onemocnění a přednádorových změn. Rakovina děložního čípku je pak celosvětově čtvrté nejčastější nádorové onemocnění u žen, v jehož důsledku každoročně umírá více než 300 tisíc žen. Právě toto je důvodem, proč WHO doporučuje, aby očkování proti HPV bylo podáno dívkám ve věku 9 až 14 let s tím, že se jedná o ekonomicky nejvýhodnější nástroj, jak bránit výskytu rakoviny děložního čípku. Cílem WHO je do roku 2030 dosáhnout 90 procentní proočkovanosti u dívek mladších 15 let.

Nová britská studie, která zahrnovala reálná data o 13,7 milionu žen, potvrdila pozitivní efekt vakcinace. Podle neziskové organizace Cancer Research UK jsou výsledky studie doslova „historické“ a ukazují, že tato vakcinace zachraňuje lidské životy. Studie sledovala dopady zadvedení očkovacího programu proti HPV v roce 2008 ve Velké Británii a podle získaných dat se tak podařilo zabránit vzniku 448 případům rakoviny děložního čípku a 17 235 případům vážných přednádorových změn. „Je to historický okamžik vidět první studii, která prokázala, že očkování proti HPV chrání a nadále bude chránit tisíce žen před rozvojem rakoviny děložního čípku,“ uvedla pro BBC News Michelle Mitchell, výkonná ředitelka Cancer Research UK.

Za „pozoruhodná“ považuje publikovaná data také Vanessa Saliba, epidemioložka, která pracuje pro Health Security Agency. Podle ní očkování „zachraňuje životy tím, že dramaticky snižuje výskyt rakoviny děložního čípku“. V roce 2008, kdy Velká Británie spustila očkovací program proti HPV, používala vakcínu chránící proti HPV typům 16 a 18. O čtyři roky později země začala používat pětivalentní vakcínu a nyní plánuje přejít na devítivalentní očkovací látku.

Pozitivní efekt očkování proti HPV ještě může vzrůst v čase

Publikovaná studie sledovala dopady očkovacího programu, který byl zaveden v roce 2008, sledovaným dívkám je tedy nyní mezi 20 až 30 lety. „Dopad byl obrovský,“ popsal pro BBC News profesor biostatistiky Peter Sasieni, který působí na King’s College London a specializuje na výzkum preventivních a screeningových programů pro nádorová onemocnění. Studie mimo jiné ukázala, že ochranný efekt očkování klesal, pokud byly dívky očkovány ve vyšším věku, kdy pravděpodobně již byly sexuálně aktivní.

Počet případů rakoviny děložního čípku a výskytu přednádorových změn, kterému se podařilo díky očkování zabránit, podle profesora Sasieniho ještě v čase vzroste. Považuje tato čísla pouze za „špičku ledovce“, protože počet případů tohoto onemocnění roste spolu s věkem a sledované dívky a mladé ženy jsou zatím „příliš mladé“.

Máme dost důkazů o tom, že očkování proti HPV je bezpečné

Od roku 2019 navíc Velká Británie nabízí očkování jak dospívajícím dívkám, tak i chlapcům ve věku 11 až 13 let a současně dospělým mužům, kteří mají sex s muži. Důvodem je to, že infekce HPV způsobuje také řadu dalších nádorových onemocnění, včetně nádorů hrtanu, penisu a řiti. Podle Cancer Research UK je jedním z důvodů úspěchu britského očkovacího programu to, že školy byly využity jako očkovací místa a současně v zemi probíhala informační kampaň, která vysvětlovala význam tohoto očkování při ochraně veřejného zdraví.

„Nyní máme již více než deset let důkazů, že vakcíny fungují a nemají žádné závažnější vedlejší účinky,“ uvedla pro americký deník Washington Post Sophia Lowes, která se v rámci organizace věnuje komunikaci zdravotních informací.

Ludmila Hamplová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY