Čtvrtek, 27. ledna, 2022

Dodavatelem vakcín pro pravidelné očkování bude i nadále Avenier

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Dodavatelem a distributorem vakcín pro pravidelné očkování bude i v příštích čtyřech letech firma Avenier ze skupiny Agel podnikatele Tomáše Chrenka. Ve výběrovém řízení zvítězila s nabídkovou cenou 2,8 miliardy korun bez DPH. Vyplývá to ze smlouvy, kterou s firmou uzavřela Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) a kterou zveřejnila ve svém přehledu smluvních vztahů. Avenier dodával tyto očkovací látky i v posledních čtyřech letech, hodnota zakázky za toto období, které letos končí, byla 3,2 miliardy korun bez DPH.

Tendr na dodavatele pravidelného očkování zdravotní pojišťovny společně vypsaly na začátku srpna. Po účastnících tendru požadovaly, aby prokázali, že v posledních třech účetních obdobích měli obrat minimálně 400 milionů korun. Museli také doložit seznam referenčních zakázek na dodávku či distribuci vakcín v posledních pěti letech, přičemž souhrnná hodnota těchto zakázek měla být alespoň 500 milionů korun a část se měla týkat distribuce v chladovém režimu. Účastníci také měli prokázat, že minimálně jeden rok poskytovali zakázky pro 1250 distribučních míst. Hlavním kritériem při posuzování nabídek byla cena.

Firma Avenier zajistí dodávku a distribuci vakcín pro pravidelná očkování, která jsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2025. Každá ze sedmi pojišťoven s vítězem uzavřela samostatnou smlouvu. Dodavatel bude očkovací látky rozvážet přímo do ordinací praktických lékařů a dalších míst, která podávají pravidelná očkování. Nyní očkuje v ČR zhruba 4900 ordinací praktických lékařů, kolem 1900 praktických lékařů pro děti a dorost a dalších asi 500 pracovišť.

V České republice se očkuje pravidelně například proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně, virové hepatitidě B, spalničkám, zarděnkám a příušnicím a u vybraných skupin obyvatel proti tuberkulóze. Většina očkování se týká dětí přibližně do dvou let věku, některá se později přeočkovávají. Očkování jsou hrazena ze zdravotního pojištění.

Avenier se letos stal rovněž distributorem všech očkovacích látek proti covidu-19, které jsou v Česku dostupné.

-čtk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY