Čtvrtek, 27. ledna, 2022

Evropské peníze podpoří projekty zaměřené na prevenci a včasný záchyt demence i duševní zdraví dětí

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Pět projektů zaměřených na duševní zdraví dětí a dospívajících a tři projekty na podporu prevence a včasný záchyt demence získají finance z Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norska. V tiskové zprávě to včera oznámilo ministerstvo zdravotnictví. Resort vybíral dohromady z několika desítek žádostí o podporu, vybrané projekty již verifikovalo ministerstvo financí.

Vybrané projekty na podporu duševního zdraví se zaměří na včasné zjištění psychických potíží u dětí a dospívajících ve školách (Práh jižní Morava), rozvoj kompetencí dětí a dospívajících v péči o vlastní duševní zdraví (Vzdělávací centrum Turnov), zdokonalení služeb pro děti s poruchami autistického spektra (Motyčkovic klika), rozvoj rodinné terapie jako vhodného způsobu řešení poruch ve výživě (Centrum podpory zdraví) a prevenci sedavého chování a zvýšení povědomí o dopadech nadměrného času u obrazovek na duševní zdraví (Lokomoce). Všech pět projektů má partnera z Norska či Islandu.

Další tři schválené projekty mají podpořit prevenci a včasný záchyt demence. Projekt České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně počítá s vytvořením doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci a jiných kognitivních poruch. Další dva projekty Charity Ostrava a berounské Dementia I.O.V cílí na včasnou diagnostiku, léčbu a informovanost o Alzheimerově chorobě a jiných typech demence.

Většina projektů se plánuje spustit počátkem příštího roku a potrvají průměrně dva roky.

Do Fondů EHP a Norska přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Mají přispět ke spolupráci těchto zemí Evropského hospodářského prostoru, které nejsou členy Evropské unie, s dalšími evropskými státy, především těch ze střední, východní a jižní Evropy. Projekty podpořené z těchto fondů kladou velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci, čímž se liší od známějších fondů Evropské unie. V ČR podpořily již přes 1 000 projektů za více než 6 miliard korun a Česko je jejich pátým největším příjemcem, a to po Polsku, Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku.

-sed-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY