Domovy se zvláštním režimem ALZHEIMER HOME nabízí komplexní péče o seniory a nemocné s Alzheimerovou chorobou a ostatními onemocněními způsobujícími demenci, včetně Parkinsonovy choroby a dalších neurodegenerativních onemocnění. Jsou určeny klientům, kteří potřebují 24 hodin denně, 365 dní v roce pomoc jiné osoby. Foto: ALZHEIMER HOME z.ú.

Investiční skupina CREDITAS prodává síť svých alzheimercenter společnosti Penta Hospitals

Největší síť alzheimercenter u nás mění po pěti letech majitele. Investiční skupina CREDITAS prodává celkem dvanáct zařízení společnosti Penta Hospitals CZ, která je součástí investiční skupiny Penta. Transakci musí ještě schválit antimonopolní úřad. Obě strany se dohodly, že její výši nebudou komentovat.

Společnost Alzheimercentrum poskytuje již více než 25 let sociální služby a komplexní zdravotní a ošetřovatelskou péči klientům trpícím Alzheimerovou chorobou a ostatními druhy demencí. Je největším privátním poskytovatelem těchto služeb v Česku. Důraz klade především na individuální péči a rodinnou atmosféru.
„Společnost Alzheimercentrum vlastníme od roku 2017 a za tu dobu se nám podařilo ji významně rozšířit. Navýšili jsme počet center, která se starají o lidi s Alzheimerovou chorobou a zkvalitnili jsme služby a poskytovanou péči. Nyní se ale chceme soustředit především na klíčová odvětví našeho portfolia, jimiž jsou finanční služby, energetika a real estate,“ říká člen představenstva a výkonný ředitel skupiny CREDITAS Jiří Hrouda.
Všechna zařízení společnosti Alzheimercentrum by se měla v několika etapách v průběhu příštího roku začlenit do zapsaného ústavu ALZHEIMER HOME ze skupiny Penta Hospitals CZ, se všemi závazky vůči klientům a zaměstnancům. Jejich dlouholeté zkušenosti a stabilní zázemí silné společnosti jsou zárukou dalšího rozvoje Alzheimercenter.
„Převzetí společnosti Alzheimercentrum je součástí naší dlouhodobé strategie, tedy posilovat pozici skupiny Penta Hospitals CZ coby významného poskytovatele zdravotních a sociálních služeb v České republice. V současné době naše skupina provozuje síť vlastních specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou a naším cílem je tato centra dále rozvíjet jak z hlediska působnosti, tak vysokého standardu a rozsahu nabízených služeb. Vstup do společnosti Alzheimercentrum tak plně zapadá do této koncepce,“ říká generální ředitelka Penta Hospitals CZ Barbora Vaculíková.

Společnost ALZHEIMER HOME je etablovaným a dynamicky se rozvíjejícím subjektem v oblasti péče o klienty s Alzheimerovou chorobou a ostatními onemocněními způsobujícími demenci. V ČR provozuje v současnosti 12 domovů se zvláštním režimem. Penta Hospitals CZ je součástí holdingu Penta Hospitals International, který patří s více než 13 000 zaměstnanci, více než 30 nemocnicemi a více než 40 dalšími zdravotnickými zařízeními mezi nejvýznamnější poskytovatele zdravotních a sociálních služeb ve střední Evropě. V České republice Penta Hospitals CZ provozuje nemocnice, síť specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou i polikliniky. Vlastníkem holdingu je investiční skupina Penta.

-TZ-