Tvrdit, že nějaká infekční choroba neznamená pro děti riziko, protože většina dětských pacientů ji dokáže zvládnout dobře, je extrémně zavádějící. Foto: Evropská unie, 2020

Klíčem k úspěchu očkování dětí proti covidu-19 je komunikace s rodiči

Mluvit s rodiči o významu očkování dětí proti covidu-19, a zároveň vytvořit prostor pro jejich dotazy a poskytnout jim důvěryhodné odpovědi. To jsou zásadní faktory, které ovlivňují rodičovskou ochotu k vakcinaci jejich potomků. Právě otevřená komunikace je účinný nástroj, jak rozptýlit obavy rodičů ohledně očkování. Pokud se jim nedostane ze strany zdravotníků potřebných odpovědí, roste pravděpodobnost, že se obrátí na nedůvěryhodné zdroje informací nebo dokonce podlehnou dezinformacím.

Rozhodování o očkování svých dětí je pro řadu rodičů náročným a mnohdy i emotivním tématem. Dvojnásob to platí během pandemie, kdy se vakcinace mladších dětí ve věku 5 až 11 let v Česku teprve rozbíhá. Pro mnohé rodiče je tak spojená s velkou mírou nejistoty. Mnohdy pro to, že se ztrácí ve množství protichůdných informací, v nichž je obtížné se vyznat. O to důležitější je tak komunikace mezi zdravotníky a rodiči právě o významu, účinnosti i bezpečnosti očkování.

Právě tomuto tématu se věnuje mezinárodní organizace Gavi, the Vaccine Alliance. Jejím cílem je učinit očkování (nejen proti covidu-19) celosvětově co nejdostupnějším, a tak efektivně bránit úmrtím i dlouhodobým následkům způsobeným řadou infekčních chorob.

„Každý rodič chce pro své dítě to nejlepší. Takže čím více informací má, tím lépe se bude rozhodovat,“ je přesvědčená Jean Wilsonová, kanadská zdravotní sestra a odborná asistentka, která působí na Lawrence S. Bloomberg Faculty of Nursing University v Torontu. Zároveň s Gavi sdílí konkrétní doporučení, jak zmírnit úzkost rodičů a také dětský strach z jehel.

Obojí k očkování přirozeně patří a obojí lze zvládnout právě vhodnou komunikací a přípravou na straně zdravotníků. „Ještě před plánovaným očkováním si s rodiči promluvím o významu vakcinace,“ říká s tím, že právě očkování proti covidu-19 je ze strany rodičů spojeno s řadou otázek. „Dostávám dotazy ohledně toho, že vakcína byla uvedena na trh zrychleně a jestli je bezpečná. I když si pandemie vyžádala zrychlený proces, který nám pomohl získat očkovací látky, mluvím s rodiči o tom, že v Kanadě máme komplexní a robustní systém schvalování vakcín. Ten je aplikován i u vakcín proti covidu-19,“ dodává Wilsonová. Na očkovací látky proti covid-19 jsou tak kladeny stejné nároky a musí projít všemi bezpečnostními kontrolami jako jakékoliv jiné vakcíny. Jen tak je možné zaručit, že jsou účinné a bezpečné.

Očkování proti covidu-19 je pro děti ve věku 5 až 11 let bezpečné

Jak upozorňuje americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), přesné informace o očkování jsou zcela zásadní. Současně mohou pomoci zastavit šíření častých mýtů a fám. „Vakcína proti covidu-19 pro děti od 5 do 11 let prochází hodnocením ze strany Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) i CDC. Očkovací látky prochází, a ještě budou procházet, vůbec nejintenzivnějším bezpečnostním monitoringem v americké historii,“ zdůrazňuje CDC s tím, že očkovací látka, která se používá v této dětské věkové kategorii, byla vyvinuta a prošla stejným systémem hodnocením jako vakcíny proti covidu-19 pro dospělé.

Jen v USA už bylo proti covidu-19 očkováno více než pět milionů dětí ve věku 5 až 11 let a neobjevily se žádné potenciálně rizikové nežádoucí účinky. „Máme neuvěřitelně robustní systém sledování bezpečnosti očkování. Pokud by zde byly problémy, už bychom je viděli,“ popsala pro americký server ABC News ředitelka CDC Rochelle Walensky. V současnosti už je v USA proti covidu-19 alespoň první dávkou očkováno každé páté dítě ve věku 5 až 11 let a očkovací program nadále pokračuje.

CDC také zdůrazňuje, že nejlepším způsobem, jak chránit děti proti dopadům covidu-19, je nechat je očkovat a nespoléhat se na to, že onemocnění zvládnou. „Neočkované děti, které onemocní covidem-19, mají také riziko dlouhodobých následků, hospitalizace, multisystémového zánětlivého syndromu nebo i smrti. Vakcína Pfizer/BioNTech je více než z 90 procent účinná jako prevence onemocnění u dětí. Nechat je očkovat je pomůže ochránit před onemocněním, a stejně tak je pomůže udržet ve škole a věnovat se svým zájmům. Spolu s tím, že se budou podílet na zastavení šíření covidu-19 v komunitě,“ shrnuje úřad.

Vlastní nežádoucí účinky očkování proti covidu-19 jsou podle CDC srovnatelné s jinými běžně používanými vakcínami, kterými jsou děti očkovány. „Tyto nežádoucí účinky jsou normálními známkami toho, že si jejich tělo buduje ochranu. Jakékoliv vedlejší účinky odezní během několika dnů,“ uklidňuje úřad rodiče. Výskyt závažnějších nežádoucích účinků jako je alergická reakce po podání vakcíny nebo myokarditida či perikarditida jsou podle něj vzácné. Právě skutečnost, že jsou tyto nežádoucí účinky známé, umožňuje také lépe předcházet jejich vzniku nebo je případně vhodně léčit.

Prezentovat osobní názory bez opory v datech je ukázkou namyšlenosti

Skutečnost, že očkování proti covidu-19 bylo na základě podrobného schvalovacího procesu schváleno jak v USA, tak v EU, by spolu s daty z reálného použití vakcíny měly být rozhodující ve chvíli, kdy se rodiče zeptají dětského lékaře na jeho postoj vůči očkování. Ten by své osobní názory a domněnky neměl podle izraelského pediatra a pnemologa Alex Gileles-Hillela, který působí v Univerzitní nemocnici Hadassh a přednáší na Lékařské fakultě Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, povyšovat nad rozhodnutí respektovaných institucí, lékových regulátorů a ani nad dostupná data.

„Domnívám se, že prezentovat své osobní postoje, které jsou v rozporu s obecným vědeckým konsensem, je ukázkou namyšlenosti. Ačkoliv sám jsem lékař a vědec, moje zkušenosti nejsou rovné rozhodování více než dvěma stovkám expertů v rozhodovacích výborech FDA, Izraeli a Evropě. Ti viděli dostupná data a na jejich základě rozhodli, že vakcína je bezpečná,“ zdůrazňuje lékař, který současně vede soukromou pediatrickou praxi (podrobněji jsme o izraelském očkovacím programu dětí ve věku 5 až 11 let psali zde).

„Uvědomuji si, že posouzení bezpečnosti a účinnosti vakcíny je záležitost vyžadující určitou odbornost. A pokud se tolik expertů shodlo, kdo já jsem, abych jim odporoval? Mimochodem, viděl jsem data k této vakcíně a jsou přesvědčivá,“ dodává Gileles-Hillel. K důležitým informacím, které by zdravotníci měli rodičům o očkování proti covidu-19 sdělovat, patří podle něj také skutečnost, že je extrémně nepravděpodobné, že by používaná vakcína měla dlouhodobé nežádoucí účinky. „Žádná z očkovacích látek, které v současnosti používáme, nemá dlouhodobé nežádoucí účinky. Bylo by tedy velmi nerozumné předpokládat, že tato vakcína má nějaká skrytá nebezpečí. Již jí byly očkovány miliony dětí a my víme, že je bezpečná,“ shrnuje lékař.

Takto je podle něj třeba nahlížet i na extrémně vzácné riziko, že po očkování proti covidu-19 dojde k rozvoji myokarditidy. To patří k častým rodičovským obavám. „Riziko vzniku myokarditidy po očkování je skutečné, ale velmi, velmi omezené. Jedná se o mírné onemocnění, které způsobuje určité nepohodlí a samo odezní. Oproti tomu myokarditida spojená s onemocněním covid-19 je obvykle spojená se závažným celkovým stavem, který vyžaduje hospitalizaci na jednotce intenzivní péče a podání léků, které zabrání selhání srdce,“ vysvětluje dětský lékař a pneumolog. Sám se ve své praxi setkává s tím, že se na něj obrací rodiče, kteří si nejsou jisti ohledně očkování svých dětí a ptají se ho na radu: „Odpovídám jim jednoduše: nechal jsem očkovat své syny. Cítím, že mám pak větší důvěru ze strany rodičů, když toto slyší.“

K uklidnění rodičů není potřeba mnoho, stačí s nimi mluvit

Váhání rodičů ohledně očkování proti covidu-19 může být podle Jean Wilsonové důsledkem mnoha faktorů. Od vlastních osobních zkušeností s vakcinací, nedůvěry ve zdravotnický systém až třeba po vliv dezinformací, s nimiž se setkávají na internetu. Vhodné podle ní je, aby zdravotníci byli schopni rodiče nasměrovat na důvěryhodné a kvalitní zdroje informací o očkování. „Když mluvím s lidmi, kteří o očkování váhají, odpovědět na jejich otázky nehodnotícím způsobem netrvá dlouho. K jejich uklidnění není potřeba mnoho. Jako zdravotníci v praxi musíme mít čas na to, abychom naslouchali, odpovídali na otázky se znalostí věci. Většinou se pak rodiče cítí jistější a lépe informováni, aby učinili toto rozhodnutí pro sebe a své děti,“ popisuje.

Významnou roli v tomto podle ní hrají zdravotní sestry a bratři, kdy je střední zdravotnický personál vnímán jako dostatečně kvalifikovaný k tomu poskytovat potřebné informace. Zároveň se těší důvěře veřejnosti. „Využití tohoto daru a dovedností je životně důležité pro to, abychom pomohli lidem učinit rozhodnutí postavené na důkazech,“ dodává.

Covid-19 ohrožuje i děti, vystavovat je riziku infekce je kruté

Nezbytnou součástí komunikace mezi zdravotníky a rodiči o očkování proti covidu-19 by také mělo být poskytnutí informací o rizicích nemoci. „První a nejdůležitější informací, kterou by si měli rodiče odnést, by mělo být to, že i když je pravdou, že u většiny dětí probíhá onemocnění covid-19 mírně, některé děti mohou onemocnět velmi závažně. Tyto děti také mívají trvalé následky, které mohou zhoršit jejich zdraví na celé týdny nebo dokonce měsíce po prvotní infekci. Osobně jsem o několik takových dětských pacientů pečoval. A nepřál bych si, aby něco z toho zažily moje děti,“ varuje Alex Gileles-Hillel.

Stejně tak je podle něj potřeba si uvědomit, že multisystémový zánětlivý syndrom u dětí jako důsledek covidu-19 je skutečný a velmi závažný stav vyžadující přijetí na jednotku intenzivní péče. Tedy i podstoupení agresivní léčby a následné dlouhodobé rekonvalescence. „I proto bych rád udělal všechno proto, aby se něco takového nestalo mým dětem nebo mým pacientům,“ zdůrazňuje lékař. A dodává, že covid-19 se v tomto ohledu příliš neliší od jiných onemocnění, proti kterým jsou děti běžně očkovány.

Tvrdit, že nějaká infekční choroba neznamená pro děti riziko, protože většina dětských pacientů ji dokáže zvládnout dobře, je extrémně zavádějící. Už jen proto, že si žádný z rodičů nepřeje, aby právě jeho dítě bylo mezi těmi, u něhož se objeví komplikovaný průběh. To je také důvod, proč se proti infekcím jako jsou spalničky, černý kašel nebo další plošně očkuje. „Jako někdo, kdo se staral o kojence, který zemřel na černý kašel, nemohu říkat, že se jedná o lehké onemocnění. I když jím 99 procent projde a přežije. Ani covid-19 není lehké onemocnění, byť jej většina dětí zvládne,“ uzavírá izraelský lékař a pneumolog.

Ludmila Hamplová