Očkovací centrum v nemocnici Ichylov. Foto: Ludmila Hamplová

Očkujeme děti, abychom je chránili před dopady covid-19, ukazuje Izrael

Není důvod si myslet, že covid-19 děti neohrožuje. Znamená pro ně platí zdravotní riziko, včetně možných dlouhodobých následků, a narušuje i jejich školní docházku a sociální život, nemluvě o nutnosti opakovaných karantén. Nabídnout dětem očkování je účinný nástroj, jak je chránit před zdravotními i společenskými dopady viru SARS-CoV-2. To jsou důvody, které stály u spuštění izraelského programu očkování proti covid-19 u dětí ve věku 5 až 11 let, a jak se ukazuje, rozbíhá se úspěšně. Očkování proti covid-19 tu zahájilo už téměř 100 tisíc dětí tohoto věku. Dají se však některé z izraelských zkušeností přenést i do Česka, které se na spuštění očkování mladších dětí právě připravuje?

Izrael si od počátku pandemie covid-19 drží pověst země, která je schopná jednat rychle a chránit své obyvatele. Proto také příliš neváhala ani s vakcinací dospělých a později dospívajících i dětí. Oproti Česku tak má svého druhu náskok, a to nejen časový. Vnímání očkování se v této zemi v mnohém liší. A právě na vakcinaci dětí je to dost znát. I když i tady je přirozeně provázena s obavami a nejistotou na straně některých rodičů, rozdíl je v tom, jak o očkování komunikuje stát, medicínské autority i samotní lékaři v praxi. Důraz se klade na dostupné vědecké důkazy a také otevřenost, důvěryhodnost a jednotnost komunikace. Očkování není v Izraeli téma, ke kterému by představitelé odborné veřejnosti vyjadřovali jen na základě svých osobních názorů či pocitů, což platí jak o dospělých, tak o dětech.

Výsledky jsou znát. Izrael oficiálně otevřel očkování proti covid-19 pro všechny děti ve věku 5 až 11 let před necelými třemi týdny a stejně jako jiné státy podává dětem třetinovou dávku vakcíny Pfizer/BioNTech. Chronicky nemocné děti, které byly více ohroženy těžkým průběhem infekce, pak mohly být očkovány již dříve, a to na základě zdravotní indikace. Od spuštění dětského očkovacího programu již země zvládla podat 1. dávku vakcíny 8% dětské populace ve věku 5 až 11 let a je zcela jisté, že podíl očkovaných dětí školního věku v Izraeli poroste. Podle údajů zdravotní pojišťovny a současně sítě zdravotnických zařízení Maccabi již bylo v těchto dnech očkováno nebo k očkování zaregistrováno 20% dětských klientů. Pro srovnání, ve věkové skupině 12 až 15 let dostalo 1. dávku 60,1% dětí a 48,1% z nich byly podány dvě dávky. Vyplývá to z údajů izraelského ministerstva zdravotnictví.

„David byl právě očkovaný. Očkování chrání jak děti, tak rodiče i celý stát Izrael,“ prohlásil při příležitosti spuštění dětského očkovacího programu izraelský premiér Naftali Bennett. Právě jeho devítiletý syn byl mezi prvními očkovanými dětmi. „Očkování funguje, je bezpečné, a proto vyzývám všechny izraelské rodiče, aby přišli a nechali své děti očkovat,“ dodal předseda vlády. Skutečnost, že nechal očkovat svého, syna má i symbolický význam. Ukazuje tak svou osobní účast nejen jako politik, ale také jako otec. Sám také vyzval ostatní politiky, aby šli osobním příkladem a nechali očkovat své děti a vnoučata. „Nebolelo to, nic to nebylo. Jen to vypadlo, že by to mohlo bolet,“ svěřil se médiím David Benett po svém očkování.

Zahájení očkování dětí proti covid-19 připadlo na 23. listopadu, tedy nedlouho poté, co se země vzpamatovala ze 4. vlny infekce. I když se nyní zdá situace v Izraeli ve srovnání s Evropou velmi klidná a počty nových případů v zemi, v níž žije asi 9,4 milionu obyvatel, se pohybují řádově ve stovkách denně, jsou to právě děti, které donedávna ještě nemohly být očkovány a koho pandemie výrazně postihuje. Podle statistik izraelského ministerstva zdravotnictví na ně připadá zhruba polovina nových případů. „Jsme na pokraji něčeho, co se zdá vlnou nemoci postihující děti,“ vysvětlil Bennett.

Očkování dětí bude mít širší společenské dopady

Spuštění dětského očkovacího programu prezentovala izraelská média jako důvod k radosti a naději do budoucna. „Je to den k oslavě pro děti a rodiče, kteří nyní mohou chránit své děti,“ prohlásil pyšně Salman Zarka, lékař a expert na oblast veřejného zdraví, který v zemi nyní zastává funkci „covid-cara“, tedy vede expertní tým zodpovídající za řešení pandemie, a také ředitel nemocnice Zif v Safedu. Jak upozorňuje agentura Reuters, důvody k zahájení vakcinace dětí proti covid-19 se netýkají jen této věkové skupiny, byť právě ona tvoří více než desetinu z celé izraelské populace. Navíc nezbytnou součástí života izraelské společnosti je velmi intenzivní společenský kontakt, a to i napříč generacemi.

Automaticky to ale neznamená, že by celá izraelská společnost očkování dětí vítala bez výhrad. Podle průzkumu veřejného mínění Izraelského institutu pro demokracii si 56% dotazovaných myslí, že by děti ve věku 5 až 11 let měly být očkovány, 33% respondentů nesouhlasí a 11% neví. Vůbec nejvyšší podporu pak má vakcinace dětí mezi seniory staršími 65 let, kdy jí podporuje 73% z nich. Naopak nejnižší podpora je u mladých lidí ve věku 25 až 34 let, kde s očkováním souhlasí pouze 46% zástupců této skupiny.

Nicméně společenské dopady pandemie jsou jedním z dalších důvodů pro očkování dětí školního věku. „Některé z dětí byly od začátku pandemie už desetkrát v karanténě. Opakovaně nemohly chodit do školy, nemohly sportovat ani si hrát s kamarády. Očkování je cesta, jak jim toto opět umožnit bez obav a chránit nejen jejich fyzické, ale i psychické zdraví,“ vysvětluje Ameer Elemy, pediatr, který působí v rámci sítě zdravotnických zařízení Maccabi a také pracuje pro Nemocnici Nazaret na severu země. I proto jak jako lékař a vědec uvítal možnost vakcinace pro tuto věkovou kategorii. „Toto očkování má význam nejen pro děti samotné a ochranu jejich zdraví, ale také pro životy celých rodiny. Ovlivňuje rodiče i prarodiče, protože děti se mohou stát zdrojem nákazy pro ně,“ dodává.

Covid-19 není pro děti „mírné onemocnění“

Podle doktora Elemyho je chybné, pokud by covid-19 byl považován jen za „mírné dětské onemocnění“, a tento názor by ovlivnil rozhodování o vakcinaci. „Většina dětí naštěstí zvládne covid-19 s mírnými symptomy, ale musíme si uvědomit, že mezi dětmi, které touto infekcí onemocní, jsou také ty, které musí být hospitalizovány nebo dokonce v důsledku nemoci zemřou. Nemluvě o skutečnosti, že zhruba každý desátý dětský pacient se potýká s dlouhodobými následky nemoci, které přetrvávají i několik měsíců. Navíc infekce negativně ovlivňuje společenský život dětí. Toto všechno jsou důvody, proč o covid-19 nemluvíme jako o mírném nezávažném onemocnění,“ upozorňuje pediatr s tím, že těmto dopadům infekce lze do značné míry předcházet právě očkováním.

V tomto duchu komunikuje s rodiči také izraelské ministerstvo zdravotnictví. Součástí informací volně dostupných veřejnosti jsou vedle odborných doporučení podložených dostatečným množstvím důkazů (například stanovisko izraelské pediatrické společnosti k očkování dětí má téměř 30 stran a podrobně rozebírá jak vývoj epidemiologické situace v zemi, tak dopady vakcinace i četnost a závažnost nežádoucích účinků) také názorná videa s experty a expertkami, nebo srozumitelně zpracované otázky a odpovědi pro rodiče.

„V některých případech dojde k rozvoji long-covidu, k jehož dopadům patří obtíže se soustředěním, problémy se spánkem, dušnost, únava, vypadávání a další. To jsou pouze dopady, o kterých víme. Nevíme, jaké budou ty dlouhodobé. U jiných virů známe stavy, k jejichž rozvoji dojde i několik let po mírném průběhu infekce,“ vysvětluje úřad význam vakcinace u dětí s tím, že informace o dlouhodobých dopadech prodělání covid-19 jsou omezené, protože se jedná o nový virus.

„Vakcína také umožní dětem obnovit rutinu, kterou tak zoufale potřebují, aniž by musely být opakovaně odesílány do izolace. Vakcína rovněž pomůže chránit jejich rodiny a okolí,“ zdůvodňuje ministerstvo přínos očkování. Ke 3. 12. pak první dávku očkování proti covid-19 dostalo více než 50 tisíc izraelských dětí ve věku 5 až 11 let. „Aktuální data ukazují to, co již bylo známo předním zdravotnickým organizacím: Neexistují žádné významné vedlejší účinky, vakcína je pro děti bezpečná, účinná, chrání jejich zdraví a také jejich každodenní rutinu. Připojte se k milionům rodičů po celém světě a nechte své děti očkovat, abyste je ochránili! Společně můžeme zabránit další vlně,“ vyzývá izraelský resort zdravotnictví rodiče.

Rozhodování o očkování nemá být na základě osobních názorů a pocitů lékaře

Přirozenou součástí rozhodování rodičů o (jakémkoliv) očkování dětí jsou obavy z možných nežádoucích účinků vakcíny. I v tomto případě Izrael s rodiči věcně komunikuje. Izraelské ministerstvo zdravotnictví zdůrazňuje, že vakcína je bezpečná a účinná, a jako příklad uvádí pozitivní zkušenosti s očkováním ze zahraničí, zejména z USA. Z hlediska četnosti nežádoucích účinků u dětí ve věku 5 až 11 let pak zmiňuje bolest v místě vpichu (17% očkovaných), únavu (39,4% očkovaných) a bolesti hlavy (28%).

„Tyto účinky byly pozorovány mírně častěji po druhé dávce a odezněly během dne nebo dvou. Je potřeba uvést, že ve věkové skupině od 5 do 11 let bylo pozorováno méně nežádoucích účinků ve srovnání se skupinou od 16 do 18 let, a u žádného z očkovaných dětí nebyly zjištěny závažné nežádoucí účinky spojené s očkováním. Nebyly reportovány žádné případy myokarditidy nebo závažné alergické reakce (anafylaxe),“ uklidňuje ministerstvo na svém webu. Podle dat pojišťovny Maccabi pak konzultaci s lékařem po očkování svých dětí vyhledalo méně než 1% rodičů, naprostá většina dětí pak cítila pouze mírnou bolest v místě vpichu.

Bezpečnost vakcín je součástí rozhovorů, které patří k výkonu praxe pediatra v Izraeli. „Samozřejmě, že se mě rodiče ptají a mají spoustu otázek ohledně toho, zda jejich děti potřebují očkování proti covid-19 a zda je vakcína bezpečná. Mým úkolem je nabídnout jim vědecky podložené odpovědi na jejich otázky, a to také dělám. Vakcíny proti covid-19 byly celosvětově podány miliardám lidí, vidíme, jak spolehlivě toto očkování funguje, a také spolehlivě víme, že je bezpečné. Pokud by toto očkování mělo nějaké zásadní nežádoucí účinky, už bychom to při takto vysokém počtu očkovaných viděli a řešili. O očkování proti covid-19 máme dostatek informací proto, abychom mohli rozhodnout o vakcinaci dětí,“ shrnuje doktor Elemy, který má sám osobní zkušenost s prací lékaře na covid oddělení. I to ho silně motivuje k tomu, aby se snažil rodičům svých pacientů vysvětlit význam tohoto očkování.

V tomto ohledu mu pomáhá telemedicína, kdy může s rodiči komunikovat o očkování přes telefon nebo internet. Tyto možnosti medicínské práce pak nejen síť Maccabi podporuje. „Jsem lékař i vědec a žiju ve světě otázek. Samozřejmě, že studuji vědecké studie, sleduji, co se děje, a dívám se na data, která průběžně přichází, ať již z Izraele, či ze zahraničí. Jakýkoliv medicínský zásah má svá rizika, což platí i o podání paracetamolu, který je veřejností všeobecně považován za velmi bezpečný lék. Naše rozhodování jako lékařů má být na základě kvalitních dat a data jsou v tomto ohledu jednoznačná, covid-19 je nemoc ohrožující i děti a očkování proti ní je bezpečné a účinné,“ shrnuje pediatr.

Tento pohled sdílí také Alex Gileles-Hillel, pediatr a pneumolog, který působí v Univerzitní nemocnici Hadassh, přednáší na Lékařské fakultě Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a vede soukromou dětskou praxi. „Před námi jsou jen dvě možnosti. Virus si děti dříve nebo později najde a pro některé z dětí to bude znamenat vážné a dlouhodobé zdravotní problémy, anebo je budeme chránit očkováním. Jako lékař, vědec i otec mám jasno,“ říká rozhodně s tím, že právě rozhovory rodiči o očkování proti covid-19 nyní tvoří podstatnou část jeho práce. „Je běžné, že lidé přicházejí s tím, že si něco přečetli na internetu nebo slyšeli od svých známých nebo příbuzných. Běžně jsou to nesmysly, ale vedou k tomu, že se rodiče obávají. Mluvím s nimi a také jim říkám, že já jsem se jako otec také rozhodl pro očkování, což je pro řadu rodičů důležitý argument, kdy vidí, že očkování je i mou osobní rodičovskou volbou,“ dodává.

Důležitým aspektem pro rozhodování o vakcinaci podle něj je právě schopnost rozhodovat se na základě vědeckých důkazů a jejich závěry pak srozumitelně předat veřejnosti. „Jako pediatr, který působí v praxi a má zodpovědnost za své pacienty, si musím být vědom toho, že o očkování svých pacientů nemůžu rozhodovat na základě svých osobních názorů nebo pocitů, ale na základě dostupných dat a odborných doporučení. Rozhodnutí zahájit očkování dětí ve věku 5 až 11 let padlo na základě pečlivého zvážení dostupných dat a jejich kvality ze strany respektovaných odborných institucí. Nerozhodovali jednotlivci se svými omezenými znalostmi, ale celé expertní týmy vědomy si své zodpovědnosti. Jak by proti tomu mohl obstát můj osobní názor,“ konstatuje doktor Gileles-Hillel.

Objednat se k očkování je v Izraeli snadné jako objednat si taxi

Klíčovým aspektem úspěchu izraelského očkovacího programu, jak u dospělých, tak u dětí, je vedle komunikace a rozhodování na základě dat také skutečnost, že podstoupit očkování je organizačně velmi jednoduché. Všechny čtyři izraelské zdravotní pojišťovny Clalit, Maccabi, Meuhedet a Leumit umožňují objednat si konkrétní termín vakcinace přes mobilní aplikaci. Poslední jmenovaná například vytvořila speciální telefonní linku a online chat pro rodiče, aby mohli probrat očkování svých dětí. Obdobně postupují i další organizace. Vlastní proces objednání se k očkování je náročností srovnatelný s objednáním si taxi. Očkování dětí přitom probíhá v rámci zdravotnických zařízení jednotlivých pojišťoven a jejich sítí. Online jde také zjistit, kde se nachází nejbližší očkovací centrum konkrétní pojišťovny a objednat se.

Jednotlivé zdravotní pojišťovny pak také pro své pojištěnce vytvořily online průvodce očkováním dětí, v rámci nichž také srozumitelně vysvětlují jak význam vakcinace, možné dlouhodobé následky prodělání infekce covid-19 v dětském věku, tak vlastní organizační stránku očkování. Význam jednotné a srozumitelné komunikace, která je svým obsahem stejná jak ze strany státu, tak odborné veřejnosti, si v Izraeli uvědomují všichni zainteresovaní.

„Obecně platí, že způsob, jak přesvědčit veřejnosti, je prostřednictvím pediatrů. Proto je důležité, aby oni sami byli přesvědčeni o důležitosti a bezpečnosti vakcín,“ uvedl pro deník Haaretz profesor Zachi Grossman, předseda izraelské asociace ambulantních pediatrů, která se věnuje jak vzdělávání svých členů o vakcinaci, tak také pracuje na dostatečné informovanosti rodičů. Podle něj to jsou právě pediatři, kteří mají na rozhodování rodičů velký vliv, už jen proto, že jsou zvyklí s nimi diskutovat o očkování proti dalším chorobám. „Každý chápe, že čím je dítě mladší, tím je citlivější otázka možných nežádoucích účinků, krátkodobých i dlouhodobých,“ dodal profesor Grossman. Společný cíl je jednoduchý: učinit očkování co možná nejsnazší a současně nejdostupnější, a tak také dosáhnout toho, že se co nejvíce izraelských rodičů rozhodne pro očkování svých dětí. A to znamená s rodiči mluvit.

Význam otevřené a důvěryhodné komunikace mezi rodiči a lékaři si uvědomuje také Gil Chapnick, pediatr působící v rámci sítě Maccabi: „Ze studií víme, že nejvíce ovlivní pacienta osobní doporučení lékaře, se kterým je v častém kontaktu. Toto doporučení má větší váhu než jakákoliv kampaň nebo přesvědčování celebrit na internetu,“ popsal deníku Haaretz. Podle jeho zkušeností jsou rodiče obvykle pro očkování, ale čelí velkému přívalu dezinformací, „které by otřásly každým i jinak rozumným člověkem“, a proto potřebují „ujištění pro své rozhodnutí očkovat“. Sám neslyšel žádného rodiče, že by nechtěl, aby jeho dítě bylo očkováno, protože to považuje za zbytečné, když je současná situace v zemi klidná. „Všichni jsme se už po téměř dvou letech pandemie stali veterány koronaviru a víme, že nemocnost nekončí. Tohle je jen dočasný klid,“ dodal.

Ludmila Hamplová