Čtvrtek, 27. ledna, 2022

Povinnou službu ambulantních specialistů v nemocnicích zatím nikdo nevyužil. Naopak se přihlásily dvě stovky dobrovolníků

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Vláda před dvěma týdny zavedla svým nařízením povinnost zavést kvůli pandemické situaci povinnou službu ambulantních lékařů v nemocnicích. Sdružení ambulantních specialistů se o den později dopisem obrátilo na hejtmany, pražského primátora a krajské krizové štáby s doporučeními, která by při spolupráci bylo dobré dodržovat, a také apelovalo, že by výpomoc měla fungovat na dobrovolné bázi. Vedle toho, že i ambulance jsou vytížené a brání dalšímu tlaku pacientů na nemocnice, je řada těchto lékařů ve vyšším věku a sami se tak ocitají v rizikové skupině. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zorjana Jojka však zatím nikdo povolávací rozkaz nedostal a s hejtmany i pražským primátorem se daří domlouvat na dobrovolné pomoci.

25. listopadu zavedla vláda povinnou službu ambulantních specialistů v nemocnicích. Oslovili jste jako Sdružení ambulantních specialistů hejtmany, za jakých podmínek skutečně je na místě vyzývat ambulantní specialisty k pomoci v nemocnicích (jde například o zrušení souběhů u ambulantních lékařů v nemocnicích či větší využití armády). Povedlo se vám s hejtmany domluvit, respektují princip dobrovolnosti? Liší se přístup jednotlivých krajů?

Na naši výzvu přímo nám reagovala jen část krajů, nicméně k dnešnímu dni nemám z žádného kraje informace, že by někteří lékaři či sestry dostali „povolávací rozkaz“. Někteří hejtmani a i primátor hl. m. Prahy nás požádali o spolupráci s oslovením kolegyň a kolegů k dobrovolné pomoci, přičemž má jít o práci v očkovacích a testovacích centrech. Stejný požadavek jsme dostali i od plk. Šnajdárka z Centrálního řídícího centra. Na tom v současné době pracujeme. Zřídili jsme zvláštní e-mailovou adresu a výzvu k dobrovolné pomoci jsme poslali všem ambulantním specialistům v ČR. Zatím vše běží jen krátce, přesto jsme už přeposlali kontaktní údaje na cca 200 lékařů a sester, kteří pomoc nabídli.

Povolávají nemocnice přednostně lékaře, kteří již u nich dříve pracovali, případně z větších ambulantních pracovišť? Zohledňují kvalifikaci lékařů, tedy to, jestli mají zkušenosti s prací na JIP?

Nemám informace, že by nemocnice někoho již povolaly, a ani, že by chtěly pomoc jinde než s očkováním či testováním.

Jak je to se zajišťováním povinnosti najít zástup v případě, že je ambulantní specialista povolán k výpomoci do nemocnice?

Povinnost zajistit si zástup v případě nepřítomnosti nám vyplývá ze smluv se zdravotními pojišťovnami, přičemž v té smlouvě není uvedená žádná výjimka. Už na jaře 2021 jsme proto ministerstvo zdravotnictví před vyhlášením pracovní povinnosti žádali, aby součástí nařízení vlády bylo zproštění povinnosti zajistit si zástup. Ani tehdy ani tentokrát ale vládní nařízení nic takového neobsahuje. Naštěstí je ale obecně všude mířeno k využívání nabídky dobrovolné pomoci, při níž jednotliví poskytovatelé mají možnost své pacienty zajistit, takže tento problém – alespoň zatím – není na stole.

Povedlo se nějak domluvit pokrytí nákladů v době nepřítomnosti lékaře tak, aby ambulance netratila?

Z krizového zákona, podle něhož mají být „povolávací rozkazy“ vydávány, plyne, že ten, kdo jej vydá, musí zároveň vykrýt těm povolaným všechny takto vzniklé finanční ztráty. Tedy o tomto problému není nutné nijak speciálně vyjednávat. Dojde-li na povolávání, budeme jen tlačit na to, aby příslušné instituce nevyužívaly maximální lhůtu k refundaci, která je v tom zákoně stanovena na šest měsíců. To by byl kriticky dlouhý a pro naprostou většinu ambulancí neakceptovatelný čas.

Máte info o tom, kolik ambulantních specialistů nyní vypomáhá v nemocnicích, případně ve kterých krajích jsou využíváni nejvíce?

Pokud vím, tak jednotlivé krajské úřady a nemocnice začínají na základě nejen námi poslaných seznamů (tento úkol dostali v rámci Rady poskytovatelů zástupci všech segmentů a zaslechl jsem i o aktivitě „Lékaři pomáhají Česku“) komunikovat s jednotlivými lékaři, přičemž zatím jde vždy o práci v očkovacím nebo testovacím centru.

Podobná situace již nastala v minulosti. Jak se ji tehdy povedlo vyřešit?

Na jaře tohoto roku se nakonec ukázalo, že v některých krajích nabídka pomoci až trojnásobně převyšovala potřebu. Vše tedy proběhlo na dobrovolné bázi, myslím, že ke spokojenosti všech.

Chci věřit, že v současné době jdeme stejnou cestou a že vše dopadne stejně dobře.

Jaká je současná zatíženost ambulancí specialistů? Přebírají již nyní pacienty z nemocničních ambulancí?

Dostávám informace od kolegů, že jsou v některých regionech žádáni, aby pomohli s ambulantními pacienty nebo aby více zvažovali eventuální nutnost hospitalizací svých pacientů. Zatím ale jde o jednotlivé, respektive spíše ojedinělé případy. Zátěž ambulancí však na rozdíl od letošního jara nijak nepolevuje, takže nevylučuji, že se k nám přesměrovávají sami pacienti spontánně bez toho, že by jim v tom někdo například z nemocnice radil. A jak už jsem se vyjádřil dříve jinde, úroveň komplikovanosti stavu našich pacientů je v současné době vyšší, než tomu bývá běžně.

-mk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY