Ministerstvo zdravotnictví prodělalo za poslední rok a půl řadu personálních veletočů, míní budoucí ministr Vlastimil Válek. Na snímku diskutuje k tématu DRG ve superspecializované péči u Kulatého stolu Zdravotnického deníku. Foto: Radek Čepelák

Ředitele všech státních nemocnic čeká konkurs, plánuje budoucí ministr zdravotnictví

Stávající ředitelé fakultních nemocnic, ale i dalších přímo řízených zdravotních zařízení, by měli projít konkursem. Buď představí své vize, nebo se nepřihlásí a objevit se mohou i noví kvalitní kandidáti. Takový plán má budoucí ministr zdravotnictví profesor Vlastimil Válek (TOP 09). Obdobně bude postupovat například i u postů ředitelek Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) či Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Také jsme se ho ptali na obsazení místa náměstka ministra, čili tzv. politického náměstka.

Jak jste spokojen s řízením fakultních nemocnic – manažersky, ekonomicky – plánujete nějaké personální změny na postech ředitelů? Nebo přesoutěžíte všechny ředitele?

Pochopitelně jsou mezi fakultními nemocnicemi rozdíly, které vychází z řady subjektivních i objektivních okolností. Tyto rozdíly se promítají i do hospodaření fakultních nemocnic. Jelikož jsem zvyklý z mého působení na lékařské fakultě, že na přednosty klinik jsou pravidelně vypisovány konkurzy, plánuji stejně postupovat v případě nejen fakultních nemocnic. Rád bych, aby ředitelé a ředitelky těchto organizací, tedy i fakultních nemocnic, měli možnost představit svoje vize, pokud nebudou chtít pokračovat, aby měli možnost se do konkurzu nepřihlásit. A samozřejmě nevylučuji, že se mohou objevit noví kvalitní kandidáti či kandidátky na tato místa.  

A u ostatních přímo řízených zdravotnických zařízení?

Plánuji v podstatě stejný postup. 

Již jste avizoval, že byste rád vyměnil paní Svrčinovou na postu hlavního hygienika. Máte již náhradníka?

Takto jsem to nikdy neformuloval. Bavit se o jakýchkoliv personálních změnách na ministerstvu zdravotnictví je čirá spekulace. V případě postu hlavního hygienika/hygieničky je nutné především novelizovat příslušnou legislativu a jasně definovat roli, kterou má v případech „míru“ a v případech podobných, jako je dnešní pandemie, tato osoba vlastně plnit. Prostě pandemie nás naučila roli hlavního hygienika/hygieničky vnímat jinak než dosud.

Hodláte si ponechat současné ředitelky SÚKL a SZÚ? Budete chtít na tyto pozice vyhlásit konkurz? Pověříte někoho jiného třeba dočasným řízením?

Obecně považuji konkurz ze vhodnou cestu nejen pro hledání nových tváří, tak především pro představení vizí a plánů. Obecně nejsem přítelem provizorních řešení, kam bezesporu pověření dočasným řízením patří.

Ministr může mít dva tzv. politické náměstky. Zatím je jedno místo dočasně obsazeno Milanem Blahou do doby, než se vytvoří odborný úsek náměstka pro IT, kam s ním počítáte. Do té doby můžete obsadit jedno volné místo politického náměstka. Kým a s jakou agendou?

Je samozřejmě nutně debatovat o organizační struktuře ministerstva zdravotnictví. To prodělalo za poslední rok a půl řadu personálních veletočů. Jeden z problém je podle mého názoru to, že se nikdo na ministerstvu systematicky nevěnoval přípravě agendy na naše předsednictví EU. Toto byla jedna z velkých chyb současné vlády v demisi. Proto považuji za klíčové mít osobu odpovědnou za přípravu předsednictví, za jeho zdárný průběh a obecně za problematiku s tímto spojenou. Bude přitom nutné řešit řadu otázek spojených s lékovou politikou, řešením covidu-19 v rámci EU a možná i částečně přehodnotit postoj EU ke zdravotnictví.  

Tomáš Cikrt