Sektorové šetření by mělo být ukončeno v závěru roku 2022. Foto: Koláž Tomáše Cikrta

Antimonopolní úřad intenzivně šetří farmaceutický sektor, hotovo chce mít ještě letos

Rozsáhlé šetření, které provádí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ve farmaceutickém sektoru, nabírá obrátky.  Úřad nyní sbírá další podklady od subjektů na trhu i regulačních orgánů a průběžně je zpracovává tak, aby bylo šetření do konce letošního roku ukončené. ÚOHS zatím v této souvislosti nezahájil žádné správní řízení pro porušení zákona, sdělil nám mluvčí úřadu Martin Švanda. Zdravotnický deník již dříve ale upozorňoval na to, že zejména nezávislé lékárny si stěžují, že na českém trhu s léčivými přípravky posiluje kartel výrobců léků s vybranými distributory, kteří distribuují některé léky pouze do určitých lékáren a že je tak porušován platný zákon o léčivech. Šetření antimonopolního úřadu by mohlo vnést do situace na trhu jasno.

Podle vyjádření mluvčího ÚOHS je sektorové šetření orientováno na oblast velkoobchodní a maloobchodní distribuce humánních léčiv, se zaměřením na distribuci léčiv hrazených z veřejného zdravotního pojištění a vydávaných na lékařský předpis. Cílem je zjistit stav hospodářské soutěže v uvedených oblastech. Úřad si chce zmapovat fungování trhu, subjekty, které na něm působí, distribuční kanály i způsob cenotvorby. Také by si rád ujasnil roli zdravotních pojišťoven, popsal reexporty léčiv, a to vše se zaměřením na soutěžní aspekty.

Jak už Zdravotnický deník informoval dříve, oslovil ÚOHS s žádostí o poskytnutí podkladů pro šetření Českou lékárnickou komoru, Ministerstvo zdravotnictví, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR, Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra ČR a Českou lékařskou komoru. Tento okruh oslovených nyní zřejmě rozšiřuje. Úřad v současné době pokračuje v oslovování subjektů působících v oblasti distribuce léčiv a získané informace průběžně vyhodnocuje. V případě potřeby oslovuje subjekty pro poskytnutí dodatečných informací a případně osloví i další subjekty jak z řad soutěžitelů, tak regulátorů. Ostatně takový je standardní postup. Mluvčí přitom dodává, že subjekty, jichž se šetření týká, mohou sami poskytnou úřadu informace relevantní k sektorovému šetření, aniž by byly výslovně osloveny.

„Úřad zatím na základě informací ze sektorového šetření nezahájil správní řízení pro možné porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže v oblasti distribuce léčiv,“ uvedl také Švanda s tím, že sektorové šetření by mělo být ukončeno v závěru roku 2022.  „Výstupem bude zpráva, ve které Úřad shrne hlavní zjištění, identifikuje případné dysfunkce trhu a může navrhnout doporučení pro řešení soutěžních problémů (na legislativní či nelegislativní bázi) a rovněž pro posílení soutěže na šetřených trzích,“ dodává mluvčí.

-cik-