Pátek, 20. května, 2022

Do genocidy na Ujgurech se zapojují i zdravotníci. Odborníci vyzývají ke zvážení, zda Čínu nevyloučit ze Světové lékařské asociace

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Lékaři ve své přísaze skládají slib, že budou dle svých možností a nejlepšího svědomí řídit život zdravých i nemocných vždy jen k jejich prospěchu. To ovšem neplatí o čínských lékařích, kteří by měli pečovat o menšinu Ujgurů v provincii Sin-ťiang. Čínská vláda jim nařizuje provádět nucené potraty, sterilizace a dokonce dochází i k zabíjení novorozenců. Takzvaný Lidový tribunál se sídlem v Británii v této souvislosti minulý měsíc dospěl k závěru, že Čína porušuje lidská práva a dopouští se genocidy. Odborný poradce pro etiku a lidská práva Britské lékařské asociace Julian Sheather, ředitel Čínského institutu SOAS na Londýnské univerzitě Steve Tsang a předsedkyně etické komise Britské lékařské asociace Zoe Greavesová proto nyní v časopise British Medical Journal vyzývají všechny zdravotnické profesionály na světě ke zvážení, zda může Čínská lékařská asociace zůstat členem Světové lékařské asociace.

Neoficiální lidový tribunál se sídlem ve Velké Británii vydal v prosinci 2021 rozhodnutí, kterým navázal na vyšetřování „pokračujících zvěrstev a možné genocidy“ páchané na Ujgurech, Kazaších a dalších turkických muslimech v Čínské lidové republice. Poté, co přijal důkazy od řady nezávislých přímých svědků, dospěl tribunál nade vší pochybnost k tomu, že se Čína dopustila a nadále dopouští závažného, trvalého a úmyslného porušování lidských práv i porušování práva mezinárodního.

V právně složité otázce genocidy pak tribunál opět nade vší pochybnost došel k tomu, že si Čína „vynucuje opatření, která mají zabránit porodům, a jejichž cílem bylo zničit významnou část Ujgurů v Sin-ťiangu, a jako taková spáchala genocidu“. Na druhou stranu ale nenašel žádný důkaz o masovém vraždění. Proto tribunál navzdory tomu, že podle něj Čína spáchala genocidu, nechtěl odvrátit pozornost od závažnosti zločinů tím, že by se pustil do právních debat o tom, zda je genocida tím nejvhodnějším slovem k popisu toho, co se děje v provincii Sin-ťiang. Je ovšem mimo jakoukoliv pochybnost, že se Čína dopustila závažných zločinů proti turkickým muslimům v Sin-ťiangu.

Nucené potraty i sterilizace

Čínská vláda navíc systematicky zneužívá zdravotníky, medicínské poznatky i technologie k tomu, aby se těchto zločinů mohla dopouštět. Tribunál zjistil, že zadržovaní lidé jsou nuceni užívat léky nebo jsou jim píchány injekce, které poškozují reprodukční funkce nebo mají blíže neznámé dopady na stav mysli. Jsou také nuceni poskytovat krevní vzorky a podrobovat se dalšímu testování pro blíže neurčené důvody.

Těhotné ženy v detenčních centrech i jinde v Sin-ťiangu byly nuceny k potratům, a to i v pokročilých fázích těhotenství. Během pokusů o potrat se děti někdy narodily živé a pak byly zabity. Vedle toho byl zaveden systematický program opatření zabraňujících porodnosti, který zahrnuje nucené hysterektomie a sterilizace pomocí nitroděložních tělísek, která vyžadují chirurgické odstranění. Mezi roky 2015 a 2018 tak tempo růstu populace Ujgurů v jižním Sin-ťiangu kleslo o 73,5 procenta, načež v letech 2018 a 2019 spadlo na nulu nebo v několika regionech začala populace klesat.

Systematické provádění vynucených lékařských zákroků ve velkém měřítku jsou součástí ještě širšího tlaku na decimaci turkických muslimů, který zahrnuje hromadné internace, mučení, znásilňování, hladovění, vynucené izolace, bití, stálé sledování a další formy trvalého pronásledování.

Je naprosto jasné, že takovéto zneužití medicíny k pronásledování Ujgurů nebo jakékoliv jiné etnické skupiny je bezpochyby neetické. Tokijská deklarace Světové lékařské asociace ve svém prvním bodě říká: „Lékař nesmí tolerovat, omlouvat ani se účastnit mučení nebo jiných forem krutých, nelidských nebo ponižujících postupů bez ohledu na to, z jakého trestného činu je oběť takového postupu podezřelá, obviněná nebo vinná a bez ohledu na víru nebo motivy oběti a za všech situací, včetně ozbrojených konfliktů a občanských sporů.“

Zdravotníci na celém světě by měli jednat

Čínská vláda nepříliš překvapivě závěry lidového tribunálu odsoudila. Vedle toho uvalila sankce na tribunál i jeho předsedu Geoffreyho Nice, advokáta a soudce, který v minulosti vedl stíhání bývalého srbského prezidenta Slobodana Miloševiče Mezinárodním trestním tribunálem OSN pro bývalou Jugoslávii.

Nutno ovšem zdůraznit, že lidový tribunál není jmenován vládou ani žádným oficiálním mezinárodním orgánem – jde o kvazi-soudní orgán jmenovaný občanskou společností. Jako takový tedy může být obviněn z toho, že nemá žádný status. Na rozdíl od jednotlivých vlád nebo mezinárodních organizací je ale lidový tribunál odolný vůči politickým tlakům, a vstupuje tak do hry tam, kam se vlády a oficiální organizace bojí. Síla lidových tribunálů tak spočívá v pečlivě sestavených důkazech a hlasu nezávislém na politické příslušnosti.

Reakce na zjištění tribunálu nyní musí být podle autorů článku v British Medical Journal mezinárodní a koordinovaná. Pod vedením prezidenta Si Ťin-pchinga a stále totalitnější Komunistické strany nemusí mít zdravotníci určení k provádění zákroků na Ujgurech na výběr. Sankcionovat je tedy individuálně, i kdyby se je povedlo identifikovat a jejich zapojení ověřit, nemusí být vhodné nebo účinné. Tyto praktiky nemohou být zastaveny, dokud Si Ťin-pchingova vláda nebude donucena je ukončit – a to se může stát jedině tehdy, pokud klíčoví ekonomičtí partneři Číny a světové instituce, jako jsou Spojené národy, budou jednat společně a požadovat ukončení zvěrstev.

„Zdravotníci celosvětově mají povinnost se bezodkladně zapojit. Jde o jedno z nejhorších porušení mezinárodních lékařských kodexů a standardů od doby, kdy byly po druhé světové válce ustanoveny. Zdravotničtí profesionálové musí individuálně i kolektivně lobbovat u politické reprezentace, aby požadovala důkladné, nestranné a nezávislé vyšetřování jmenované důvěryhodnou mezinárodní organizací. Vzhledem k tomu, že hlavním cílem Světové lékařské asociace je zavádět a podporovat nejvyšší standardy péče a chování lékařů, musí lékaři na celém světě také naléhavě zvážit, zda může Čínská lékařská asociace zůstat členem,“ podtrhávají autoři článku v British Medical Journal.

-mk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY