Čtvrtek, 30. června, 2022

E-recept v Německu plošně stále nefunguje. Systémy nejsou připraveny, vysvětluje ministerstvo

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ačkoli elektronický recept měl být v Německu plošně spuštěn od nového roku, vláda musí jeho start opět odložit. Na vině je nepřipravenost všech systémů, které by garantovaly, že e-recept bude fungovat. Do problémů se ale dostalo sedm zdravotních pojišťoven, které si postupně zprovoznily vlastní systém elektronických receptů. Tématu se věnují portály Rheinische Post a Deutsche Apotheker Zeitung.

Projekt plošného povinného elektronického receptu se v Německu opět zadrhává. Už od začátku letošního roku se měli němečtí pacienti zbavit papírové podoby a recepty měly mít povinně elektronickou podobu. Jenže těsně před koncem roku 2021 Spolkové ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že projekt z testovací fáze do ostrého provozu úderem půlnoci na 1. ledna 2022 nepřejde.

Ještě budeme testovat

Důvodem je nedostatečná připravenost infrastruktury na přechod receptů do elektronické podoby na celonárodní úrovni. Systém přitom již několik let buduje veřejnoprávní společnost Gematik, která jej má také provozovat.

Současný pilotní zkušební provoz tak bude pokračovat a v následujících týdnech také rozšiřovat. Nový termín, od kterého by měl e-recept začít fungovat plošně, ale zatím nebyl stanoven, jak uvedl portál Rheinische Post. Mezi lékaři však prý určitá skepse, že se e-recept od ledna 2022 skutečně spustí, panovala již dříve.

Společnost Gematik oznámila, že během prvního kvartálu roku 2022 bude pokračovat jakési přechodné období, během něhož budou probíhat instalace dalších systémů a školení pro používání aktualizací aplikace pro samotný e-recept. Aby mělo smysl projekt přesunout do ostrého provozu, je podle Gematik nutné, aby systém využívali všichni zúčastnění. Bez toho prý spolu nebudou schopné jednotlivé prvky systému (lékaři, lékárny, zdravotní pojišťovny) komunikovat a e-recept nebude fungovat.

„Soukromý“ e-recept funguje dobře

Jenže kvůli původně plánovanému startu plošného e-receptu provozovaného společností Gematik se do problému dostalo sedm německých zdravotních pojišťoven, které zajišťují své služby pro přibližně 34 milionů pojištěnců. To je téměř polovina z těch, na které se má plošný e-recept vztahovat – povinný elektronický recept se bude totiž týkat jen pojištěnců zákonného zdravotního pojištění.

Podle zjištění portálu Deutsche Apotheker Zeitung se totiž zdravotní pojišťovny v minulosti rozhodly postupně budovat svůj vlastní systém elektronického receptu, aby se s ním naučily pracovat jak ony samy, tak lékárny, lékaři a především pacienti.

Projekt „eRezept Deutschland“ vznikl před třemi lety v Hamburku z iniciativy největší německé zdravotní pojišťovny Techniker Krankenkasse, která má pod svými křídly téměř 11 milionů pojištěnců. Tehdy se do něho zapojila jediná lékárna a lékaři v diabetologickém centru. Od prosince 2020 už se projektu účastní dalších šest zdravotních pojišťoven.

Pojišťovny píší ministru Lauterbachovi

Během roku se podařilo získat cenné zkušenosti s elektronickým receptem. Ukázalo se také, že systém funguje u všech subjektů, které se do něho zapojily. A to jak co do funkčnosti samotné, tak do zabezpečení dat. Podle Techniker Krankenkasse bylo takto vydáno a úspěšně proplaceno kolem 1500 elektronických receptů. Naproti tomu během testovacího provozu e-receptu z dílny Gematik, jenž trval šest měsíců, bylo úspěšně zpracováno jen 50 elektronických receptů.

Zástupci zdravotních pojišťoven, které se zapojily do projektu eRezept Deutschland, nyní po spolkovém ministru zdravotnictví Karlu Lauterbachovi žádají, aby projekt mohl pokračovat i v roce 2022. A nejen to. „Nabízíme pokračování a rozšiřování našeho fungujícího projektu elektronických receptů s využitím telematické infrastruktury, aby mohly být elektronické recepty vydávány v Německu i nadále a ve stále větší míře,“ stojí v dopise, který pojišťovny Lauterbachovi odeslaly.

Jediným podmínkou pojišťoven je, aby „e-recept mohl být stejně jako doposud v našem projektu zpřístupněn pojištěncům i prostřednictvím již používaných a akceptovaných pokladních aplikací (a to nejen prostřednictvím aplikace e-recept Gematik)“. Na odpověď prý pojišťovny stále čekají.

Petr Musil

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY