Čtvrtek, 30. června, 2022

Máme zdravotnickou část vládního prohlášení, bude v něm doplňkové připojištění, víceleté financování i porodní asistentky

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo zdravotnictví připravilo pro jednání vlády část programového prohlášení, které se týká zdravotnictví. Zdravotnický deník má text k dispozici. Obsahuje očekávatelné body, které strany vládní koalice měly ve svých předvolebních programech, v některých detailech se ovšem liší. Zajímavé jsou zejména představy o načasování jednotlivých kroků. Například do poloviny letošního roku ministerstvo novelizuje vyhlášku o vzdělávání a do konce roku by pak měla vzniknout další komplexní centra zdravotní péče. Naproti tomu si nová vláda zřejmě zatím neví rady s pravidelnou valorizací plateb za státní pojištěnce, její prosazení totiž ministerstvo zdravotnictví plánuje „do konce volebního období“.

Všechna ministerstva obdržela šablonu, do níž se musela se svými návrhy na text vládního prohlášení vejít. Počet kapitol nebyl omezen, ale celková délka textu ano – na úvodní preambuli bylo vyhrazeno 1000 znaků a všechny kapitoly měly mít celkem 3 000 až  6000 znaků. Ministerstvo zdravotnictví preambuli poněkud přetáhlo, ale bude mu asi odpouštěno, protože tam má zásadní postoj ke covidu (v duchu hesla vládní koalice „s covidem se musíme naučit žít“). V celkové délce textu pak využilo dovolené maximum.

Český Kochův institut proti matení občanů

V preambuli se ministerstvo zdravotnictví hlásí k veřejnému zdraví, prevenci a zdravé výživě. Zásadní je pak cíl financování zdravotnictví nastavit na dvouletý cyklus.  Zdůrazněna je role vzdělávání, zejména posílení role školitelů.

U covidu je zdůrazněno, že se vláda hodlá aktivně postavit „matení občanů stanovisky různých mediálních odborníků“. Měla by vzniknout „srozumitelná odborná autorita“ podle vzoru německého Kochova institutu. Prvním krokem a základem budoucí instituce bude ustanovení Národního institutu pro zvládání pandemie, který bude „odbornou a nezávislou oporou“ ministerstva zdravotnictví.  Ministr Vlastimil Válek institut představí již zítra na tiskové konferenci.

Z jednotlivých kapitol pak jen stručně vybíráme zajímavé body

Financování, ekonomika a role zdravotních pojišťoven

O „vhodnosti cenové konkurence zdravotních pojišťoven“ bude pouze zahájena diskuse. Zavedena ale bude možnost dobrovolného doplňkového připojištění.

Vláda se zaváže, že do života uvede  „systematické hodnocení nákladů a přínosů nových technologií a vydávání doporučených klinických postupů“. Do konce roku 2022 vznikne samostatný panel Agentury pro zdravotnický výzkum s cílem vytvářet klinické doporučené postupy. Jejich doporučení bude reflektovat i Přístrojová komise Ministerstva zdravotnictví.

Vláda zavede víceleté financování a plánování úhrad zdravotní péče, bude pokračovat v implementaci CZ-DRG do úhrad. Do konce volebního období snad prosadí pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce.

Kvalita a dostupnost zdravotní péče 

Mělo by konečně dojít  na systematické měření kvality poskytovaných služeb, tady se výslovně píše o  roli Kanceláři zdravotních pojišťoven. Obecně je zmíněna digitalizace.

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami vytvoří systém monitoringu a správy čekací doby na plánované zákroky a plánovaná vyšetření. Zavede elektronické monitorování volných kapacit pro možnosti registrace u některých specializací lékařů (praktický, zubní, ženský, dětský).

Pro pacienty je zajímavá informace, že by mělo dojít ke sjednocení stížnostní agendy u poskytovatelů zdravotních služeb.

„Podpoříme ženy v jejich volbě poskytovatele péče v těhotenství, při porodu i po něm tím, že zpřístupníme péči porodních asistentek s důrazem na kontinuálnost péče poskytované jednou osobou,“ píše se také ve zdravotnické části návrhu vládního prohlášení.

Vzdělávání zdravotníků 

Za zmínku stojí přímá finanční podpora studia nelékařských oborů, stomatologie a financování kmene i odměny školitelů ze státního rozpočtu dle analýzy počtu potřebných v jednotlivých oborech. Do poloviny roku 2022 bude novelizována vyhláška o vzdělávání tak, aby se zjednodušila zkouška po kmeni.

Prevence a výživa – zlepšení zdraví obyvatelstva 

Spíše obecnější závazky jako je například zvyšování zdravotní gramotnosti a odpovědnosti občanů za vlastní zdraví.

Vláda podpoří zavedení dietního stravování ve školách a školkách a produkci lokálních potravin „s důrazem na kvalitu a prevenci civilizačních chorob“.

Důležitý je pak cíl zavést „inovativní formy péče zaměřené na prevenci a management chronických nemocí – kardiovaskulární choroby, diabetes, onkologická onemocnění, psychiatrická onemocnění“ a závazek, že do konce roku 2022 vzniknou dalších komplexní centra zdravotní péče.

Ministerstvo také bude muset navrhnout „vhodnější ukotvení CDZ (center duševního zdraví)“, o čemž už se vedla debata při schvalování novely zákona č. 48/1997, o veřejném zdravotním pojištění.

Tomáš Cikrt

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY