Pověřeným výkonným ředitelem AIFP se od února stane její dosavadní tajemník David Kolář. Foto: AIFP

Novým pověřeným výkonným ředitelem AIFP se stane David Kolář

Novým pověřeným výkonným ředitelem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) se počínaje únorem 2022 stane její dosavadní tajemník David Kolář. V pozici výkonného ředitele bude zodpovědný za strategické řízení asociace, rozvojové aktivity a naplňování cílů stanovených představenstvem AIFP.

„AIFP se v posledních letech stala významným partnerem a subjektem českého zdravotnictví. Rád bych v nastaveném trendu nejen pokračoval, ale zároveň pozici asociace coby respektovaného partnera aktivně rozvíjel. Zaměřím se především na podporu včasné a co možná nejširší dostupnosti inovativních léčivých přípravků pro české pacienty. Vzhledem k tomu, že nová léčiva vstupující na trh budou stále specializovanější, bude tato oblast vyžadovat zejména extenzivní diskusi ohledně jejich zařazování do systému zdravotního pojištění,“ říká David Kolář, nový výkonný ředitel AIFP,

Důraz chce klást také na oblast transparentního a etického jednání a rád by pokračoval v prohlubování partnerské spolupráce s pacientskými organizacemi.

„V neposlední řadě se budu věnovat posilování pozice AIFP v celoevropském měřítku. V druhé polovině letošního roku nás čeká evropské předsednictví, v jehož rámci budou dokončeny klíčové evropské předpisy ve zdravotnictví, jež ovlivní dostupnost inovativních terapeutik i pro pacienty v České republice. Vzhledem ke svému dlouholetému evropskému přesahu a expertíze se asociace může stát aktivním partnerem české vládě i dalším stakeholderům a přispět tak svým know-how k budování českých pozic v zásadních otázkách,“ dodává David Kolář.

Kolář působí v AIFP sedmým rokem. Jeho dosavadní role spočívala zejména v poskytování komplexní právní podpory projektům a aktivitám AIFP při vyjednávání s ministerstvem zdravotnictví, zdravotními pojišťovnami, pacientskými organizacemi a dalšími zainteresovanými stranami ve zdravotnictví. Dále se soustředil na poskytování právních konzultacích v oblasti etických a seberegulačních pravidel inovativního farmaceutického průmyslu, účastnil se edukačních projektů AIFP a zastupoval asociaci v mezioborových pracovních skupinách.

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu sdružuje 34 společností, které vyvíjejí nové léky. AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) a intenzivně spolupracuje s Mezinárodní federací farmaceutického průmyslu a asociací (IFPMA) a Americkou asociací inovativních farmaceutických firem (PhRMA). Mezi její aktuální projekty patří mimo jiné studie Inovace pro život, jež mapuje přínosy inovativních léčiv v ČR v konkrétních terapeutických oblastech (například karcinom prsu, revmatoidní artritida, roztroušená skleróza či diabetes mellitus 2. typu).

-TZ AIFP-