Ilustrační foto: Pixabay

Těhotné mají být přednostně očkovány proti covid-19. Brání tomu ale mýty i na straně lékařů

Očkování proti covid-19 je v těhotenství bezpečné a může být provedeno kdykoliv v průběhu gravidity. Vzhledem k riziku těžkého průběhu onemocnění, které znamená vážné riziko jak pro matku, tak dítě, mají být těhotné ženy očkovány co nejdříve, aby mohlo být dostatečně chráněno jejich zdraví i zdraví dítěte. Na tom se shodují odborná doporučení respektovaných institucí, které se specializují na zdraví žen, včetně American College of Obstetricians and Gynecologists, britské Royal College of Obstetricians and Gynaecologists nebo European Board and College of Obstetrics and Gynaecology. Očkování proti covid-19 v těhotenství také doporučuje Světová zdravotnická organizace (WHO) nebo americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Přesto vlastní vakcinace vázne, často kvůli zavádějícím informacím, s nimiž se setkávají těhotné ženy.

Pokud jste právě těhotná nebo kojíte a rozhodnete se nechat se očkovat proti covid-19, můžete narazit na tvrzení, že právě kvůli vašemu stavu pro vás očkování není vhodné nebo je dokonce nebezpečné, a to i z úst lékaře. I po více než roce, co v Česku běží očkovací program proti covid-19, a navzdory více než půlroční existenci společného doporučení pro očkování těhotných a kojících žen České vakcinologické společnosti ČLS JEP a České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP, není neobvyklé, že formuláře informovaného souhlasu přímo v očkovacích centrech obsahuje nepravdivé tvrzení o tom, že by těhotné a kojící ženy očkovány být neměly. Stejně tak se objevují i případy, kdy před očkováním v těhotenství nebo při kojení varuje své pacientky ošetřující gynekolog.

Znovu se tak během pandemie viditelně odhaluje jedna z bolestí české medicíny, kdy osobní názor lékaře či lékařky bez ohledu na to, zda má či nemá oporu v datech, převáží a bohužel ovlivňuje i chování veřejnosti, bez ohledu na to, že mezinárodní i národní doporučení vytvořená na základě odborných studií říkají něco zcela jiného. Po více než roce celosvětových zkušeností s očkováním proti covid-19, včetně vakcinace žen v plodném věku, které otěhotněly i následně porodily, je zřejmé, že toto očkování je bezpečné jak pro matku, tak dítě, a přináší jim oběma významné benefity.

Velká Británie: Nechte se v těhotenství očkovat tak rychle, jak je to jen možné

„Přibývá důkazů, že těhotné ženy jsou vystaveny zvýšenému riziku vážných následků koronaviru (covid-19), a proto by měly být považovány za klinicky rizikovou skupinu v rámci programu očkování proti covid-19,“ konstatuje stanovisko britského výboru pro vakcinaci a imunizaci Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) z poloviny prosince 2021. Tento výbor také jednoznačně vyzývá k tomu, aby těhotné ženy byly očkovány „tak rychle, jak je to jen možné“. Konkrétně by měly těhotné ženy co nejdříve dokončit základní očkovací schéma, tedy podání dvou dávek vakcíny, případně pokud již dostaly dvě dávky, tak se na třetí objednat po 3 měsících od podání druhé dávky.

„Neexistuje žádný důkaz, který by naznačoval, že vakcíny proti covid-19 používané v těhotenství zvyšují riziko potratu, porodu mrtvého dítěte, vrozených abnormalit nebo porodních komplikací. Nechat se očkovat vakcínou proti covid-19 schválenou ve Spojeném království je bezpečnější než prodělat samotný covid-19,“ uvedl profesor Wei Shen Lim, předseda JCVI, specialista na respirační onemocnění, který působí v Nottingham University Hospitals. Podle něj je zcela jednoznačné, že by ženy v těhotenství měly být očkovány proti covid-19, aby chránily sebe i své dítě před možnými vážnými následky této infekce.

Toto nové doporučení britského imunizačního výboru uvítala také Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), která jako odborná společnost prosazovala, aby právě těhotné byly v rámci očkovacího programu prioritizovány, a současně doporučuje všem ženám v těhotenství vakcinaci, aby se vyhnuly riziku, že budou muset být ony nebo jejich děti hospitalizovány na jednotce intenzivní péče.

„Je důležité, aby těhotné ženy měly přístup k posilující dávce, aby byla zajištěna dobrá ochrana proti covid-19 a nové variantě. U žen, u kterých se rozvine symptomatický covid-19, je zvýšené riziko předčasného porodu a porodu mrtvého plodu,“ zdůraznil Edward Morris, prezident RCOG, který působí v Norfolk and Norwich University Hospital. Podle nejnovějších dat UK Health Security Agency byla ve Velké Británii očkována pouze pětina žen, které porodily v srpnu 2021. „Důrazně doporučujeme, aby se všechny těhotné ženy nechaly očkovat co nejdříve, protože to je nejlepší způsob, jak chránit sebe a své dítě proti covid-19,“ dodal.

Ve Velké Británii byla také vyhodnocena data, která se zaměřují jak na vakcinaci těhotných žen, tak na případy, kdy ženy v těhotenství onemocní infekcí covid-19. „Tato nová data jasně ukazují, že dopady covid-19 pro těhotné a jejich děti jsou horší a horší. Současně se také ukazuje silná ochrana, kterou očkování v těhotenství poskytuje,“ zhodnotila situaci profesorka Marian Knight, která se na University of Oxford specializuje na populační zdraví matek a dětí a současně vedle britskou studii zaměřenou na dopady infekce covid-19 v této skupině. „Vzhledem k tomu, že na celém světě dostalo vakcínu již několik set tisíc žen, je jasné, že očkování v těhotenství je bezpečné. Spolu s tím, jak počet infekcí roste, by těhotné ženy měly být ujištěny o tom, že očkování je tím nejlepším způsobem, jak chránit sebe i své děti,“ dodala expertka.

Po prioritizaci těhotných žen v rámci očkovacího programu ve Velké Británii volá také odborná společnost Royal College of Midwives (RCM) zastupující porodní asistentky. Podle této organizace by očkování proti covid-19 mělo být pro těhotné ženy co možná nejdostupnější a současně by měly být podporovány v rozhodnutí pro vakcinaci. „Je životně důležité, aby si všichni očkující pracovníci a očkující centra byli nejen vědomi toho, že se těhotným ženám doporučuje očkování a přeočkování, ale také aby byli vyškoleni v tom, jak je v tomto procesu podporovat,“ vysvětlila Gill Walton, ředitelka RCM.

USA: Očkování těhotných proti covid-19 sledujeme. Není důvod k obavám

Aktualizované údaje k očkování těhotných proti covid-19 jsou k dispozici také v USA. Americké Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) očkování proti covid-19 doporučuje těhotným, kojícím i ženám, které plánují těhotenství, ať už nyní, nebo v budoucnu. „Důkazů o bezpečnosti a účinnosti očkování proti covid-19 během těhotenství přibývá. Tyto údaje ukazují, že přínosy očkování proti covid-19 převažují nad jakýmikoliv známými nebo potenciálními riziky očkování během těhotenství,“ konstatuje CDC s tím, že nejsou k dispozici ani žádná data, která by ukazovala, že by vakcíny mohly jakkoliv ovlivnit plodnost mužů či žen. Také vyzývá všechny těhotné ženy, aby se dobrovolně zapojily do registru, který vyhodnocuje dopady vakcinace proti covid-19, ať už byly těhotné během očkování, nebo otěhotněly po něm.

CDC současně informuje o tom, že ačkoliv je stále omezené množství dat o vakcinaci proti covid-19, stále jich přibývá. Konkrétně žádná z v USA používaných vakcín (Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen) neobsahuje živý virus a nemůže způsobit infekci covid-19 u matky ani u dítěte. „Prvotní data ze tří bezpečnostních monitorovacích systémů nepřináší žádné bezpečností obavy u osob, které dostaly mRNA vakcínu během těhotenství, nebo u jejich dětí,“ shrnuje CDC s tím, že současně nebylo zjištěno zvýšené riziko potratu v souvislosti s vakcinací. Úřad také průběžně vyhodnocuje údaje o očkovaných těhotných ženách a jejich dětech. „Probíhají nebo jsou plánovány další klinické studie o bezpečnosti vakcín proti covid-19 a o tom, jak fungují u těhotných. Výrobci vakcín také shromažďují a revidují údaje o osobách, které byly zahrnuty ve stávajících klinických studiích a během studie otěhotněly,“ vysvětluje instituce.

Jednoznačné doporučení pro očkování těhotných a kojících žen vydala také American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG). Podle této odborné společnosti by těhotné ženy kvůli možnému riziku těžkého průběhu infekce, včetně možnému úmrtí, měly být při očkování prioritizovány. „Očkování může proběhnout v jakémkoliv trimestru. Důraz by měl být kladen na to, aby očkování bylo podáno co nejdříve, aby se maximalizovalo zdraví matky a plodu,“ zdůrazňuje ACOG s tím, že v případě, že žena očkování odmítne, mělo by to být uvedeno v jejich zdravotních záznamech, aby s ní při další návštěvě ošetřující zdravotníci probrali význam vakcinace právě v těhotenství. Stejně tak ACOG doporučuje podání posilující dávky během gravidity.

„Infekce covid-19 během těhotenství je spojeno s vyšším rizikem závažného onemocnění u matky, nutnosti hospitalizace na jednotce intenzivní péče, připojení na plicní ventilaci a také úmrtí. Existuje také zvýšené riziko předčasného porodu a může být zvýšeno riziko porodu mrtvého dítěte,“ varuje odborná společnost před možnými dopady onemocnění během gravidity. Současně ACOG zdůrazňuje, že neexistují žádné důkazy, které by spojovaly vakcinaci proti covid-19 s rizikem potratu nebo neplodnosti: „Neexistují žádné důkazy o tom, že by vakcíny proti covid-19 měly negativní účinky na matku nebo její plod, naopak rostoucí množství důkazů prokazuje bezpečnost vakcinace.“

WHO: Vakcíny proti covid-19 jsou schválené i pro použití v těhotenství

S aplikací vakcín proti covid-19 u těhotných souhlasí také Světová zdravotnická organizace s tím, že by očkování mělo být nabízeno spolu s informacemi o závažnosti infekce během těhotenství. Všechny vakcíny, které se pak používají proti covid-19, je možné podle WHO aplikovat také během těhotenství nebo kojení, případně během menstruace.

„Během těhotenství jste vystavena vyššímu riziku závažného onemocnění covid-19. Současně také máte vyšší riziko předčasného porodu, pokud se nakazíte covid-19. Ačkoliv je k dispozici méně údajů o bezpečnosti očkování těhotných, důkazy o bezpečnosti vakcín proti covid-19 v těhotenství přibývají a neobjevily se žádné bezpečností obavy,“ doporučuje veřejnosti WHO. Zejména v zemích, kde se infekce intenzivně šíří, nebo pokud žena patří mezi zdravotníky či pracuje v sociálních službách, výhody vakcinace výrazně podle WHO převyšují nad potenciálními riziky.

Jasné doporučení pro očkování proti covid-19 během těhotenství a kojení vydala také European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG), která mimo jiné zdůrazňuje, že těhotenství samo o sobě zvyšuje riziko závažného průběhu infekce covid-19, včetně nutnosti hospitalizace na jednotce intenzivní péče nebo připojení na plicní ventilaci. Současně podle této odborné společnosti přibývají důkazy o riziku předčasného porodu. Proto by tedy těhotné ženy měly být považovány za vysoce ohrožené a měly by mít možnost potřebné ochrany získané očkováním. Každé těhotné i kojící ženě by tak podle EBCOG mělo být očkování proti covid-19 aktivně nabídnuto.

Česko: Očkování proti covid-19 má být nabízeno těhotným

Ke změně doporučení ohledně očkování těhotných žen došlo také v Česku. Původní společné doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP a České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP bylo ze strany vakcinologů aktualizováno a rozšířeno: „Očkování proti onemocnění covid-19 v těhotenství je možné a mělo by být nabízeno těhotným ženám podobně jako ostatní dospělé populaci na základě věku, klinického a pracovního rizika. Těhotné ženy nejsou oproti ženám ve stejné věkové skupině více ohroženy nákazou covid-19, mohou však mít závažnější průběh onemocnění. U většiny těhotných žen je průběh onemocnění covid-19 asymptomatický nebo lehký. Vyšší riziko závažného průběhu onemocnění covid-19 mají těhotné ženy ve třetím trimestru těhotenství. Dalšími rizikovými faktory závažného průběhu onemocnění covid-19 v těhotenství jsou: věk nad 35 let, obezita, pregestační diabetes mellitus, preexistující hypertenze a jiná chronická onemocnění. Těhotné ženy s onemocněním covid-19 ve třetím trimestru těhotenství mají při porovnání s těhotnými ženami bez covid-19 vyšší riziko předčasného porodu, proto by očkování v těhotenství nemělo být odkládáno.“

Původní doporučení obsahovalo informace o vhodnějším odložení vakcinace po 12. týdnu těhotenství. Toto však bylo změněno: „Prospěch z očkování pro gravidní ženy výrazně převyšuje teoretické riziko vakcinace, a proto se očkování těhotných žen doporučuje. Očkovat je možné v kterémkoli stadiu gravidity. Neexistují důkazy, že by bylo nutné očkování oddalovat na dobu po prvních 12 týdnech těhotenství. Očkování je považováno za účinné a bez zvýšeného rizika v jakékoli fázi těhotenství. Pro těhotné ženy doporučujeme preferenčně použití mRNA vakcín. Nejvíce těhotných žen bylo dosud očkováno právě těmito vakcíny a pro tyto vakcíny je tak dosud nejvíce údajů.“

Současně toto doporučení bylo aktualizováno o novější údaje o vakcinaci v těhotenství. Ačkoliv v prvních klinických studiích, které byly provedeny před schválením vakcín proti covid-19, nebyly z bezpečnostních důvodů zahrnuty těhotné ženy, údaje o vakcinaci během těhotenství přibývají. Mimo jiné proto, že byly sledovány ženy, které otěhotněny neúmyslně během vakcinace případně otěhotněly po očkování.

„Vakcíny proti covid-19 neobsahují složky, o nichž je známo, že jsou škodlivé pro těhotné ženy nebo vyvíjející se dítě. Výrobci vakcín pokračují ve shromažďování dat a kontrolují údaje od žen v dokončených klinických studiích, které dostaly vakcínu a otěhotněly. Žádné varovné bezpečnostní signály dosud nebyly zaznamenány. Studie na zvířatech, která byla očkována vakcínou výrobců Moderna, Pfizer/BioNTech nebo Janssen před nebo během těhotenství, nezjistily žádné výsledky, které by vyvolaly obavy ohledně bezpečnosti u těhotných zvířat nebo jejich plodů. Vakcíny proti onemocnění covid-19 neobsahují žádné složky, u kterých by byl dosud prokázán negativní nebo poškozující vliv na fertilitu a průběh těhotenství,“ konstatuje národní doporučení.

Ludmila Hamplová