Úterý, 5. července, 2022

Vyšetřovat panenství je nesmysl, který chce Velká Británie postavit mimo zákon

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

„Oprava“ stejně jako „vyšetřování“ panenství nemá v medicíně místo a neexistuje žádný legitimní důvod k tomu, proč by měly nadále probíhat. Velká Británie se proto rozhodla, že tuto stále existující praxi na svém území zakáže zákonem. Tento krok vítá Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, odborná společnost zastupující gynekology a porodníky, která se dlouhodobě snažila o oficiální zákaz jak „vyšetření“ panenství, tak hymenoplastiky, chirurgického zákroku, jenž má rekonstruovat zbytky panenské blány.

Dlouhodobá snaha Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, která se spolu s neziskovými organizacemi hájícími práva žen snažila o zákaz obou praktik, přinesla ovoce a Velká Británie se rozhodla „vyšetření“ panenství stejně jako provádění hymenoplastik postavit mimo zákon.

Podle ministryně sociální péče a duševního zdraví Gillian Keegan „tyto násilné praktiky nemají ve společnosti místo“. „Jsem odhodlaná chránit zranitelné dívky a ženy v této zemi. To je důvodem, proč činíme „testování“ panenství nezákonným a proč jsme učinili další významný krok k zákazu hymenoplastiky,“ uvedla ministryně pro deník The Guardian. Britská vláda pak ve spolupráci s neziskovým sektorem chce pokračovat v dalších aktivitách s cílem odstranit tabu a předsudky spojené s panenstvím a vnímáním hodnoty ženy skrze něj.

WHO: „Vyšetření“ panenství nic neříká o sexuální aktivitě ženy

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) „vyšetření“ panenství je praktika, která stále probíhá v desítkách zemí světa, včetně Evropy a Severní Ameriky. Jednoznačně se však jedná o škodlivou a pro ženy ponižující praktiku: „Tzv. testování panenství je nevědecké, medicínsky zbytečné a nedůvěryhodné. Je spojeno s krátkodobými i dlouhodobými negativními dopady na zdraví,“ konstatuje WHO, jejímž cílem je tuto praktiku celosvětově eliminovat. Zdravotníci by pak podle WHO měli vědět, že se jedná o vyšetření, které je jednak nesmyslné, ale současně nemá žádný racionální základ, protože není schopno spolehlivě odpovědět na otázku, zda žena měla pohlavní styk či nikoliv.

Současně podle WHO není důvod, aby tato praktika byla součástí gynekologického vyšetření u obětí sexuálního násilí. „Navzdory skutečnosti, že zde chybí vědecký základ i klinický význam, lékaři a zdravotnický personál nadále provádějí vyšetření za účelem zjistit, zda došlo či nedošlo ke znásilnění. V tomto kontextu toto vyšetření pravděpodobně způsobí bolest a napodobí původní akt sexuálního násilí, což vede ke znovuprožívání, re-traumatizaci a re-viktimizaci. Provádění tohoto potenciálně poškozujícího a z medicínského hlediska zbytečného vyšetření porušuje několik etických standardů lékařské profese,“ upozorňuje WHO na stále existující praxi. Ta má jak prokazatelně negativní dopady na zdraví ženy, tak zhoršuje její postavení v následném trestním a soudním řízení, protože vede k tomu, že pachatel je osvobozen.

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists se nehodlá podílet na ponižování žen

„Vedli jsme kampaň za zákaz ‚testování panenství a hymenoplastik spolu s charitativními organizacemi, které se věnují zdraví a právům žen, protože se neoddělitelně jedná o formu násilí vůči ženám a dívkám,“ popsal pro deník The Guardian Edward Morris, prezident Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. „Chceme zdravotníkům vyslat jasný vzkaz, že ani jedna praktika nemá ve světě medicíny místo a za žádných okolností by neměla být prováděna. Pokud se dozvíme o někom, kdo tyto postupy provádí, obrátíme se na General Medical Council (pozn. redakce – obdoba lékařské komory, která může vyškrtnout lékaře z registru praktikujících), aby mohl podniknout příslušné kroky,“ dodal Morris.

Vzhledem k tomu, že obě praktiky jsou ve Velké Británii prováděny na soukromých klinikách, nemá odborná společnost přehled o tom, jak dalece je tento problém rozšířen, protože chybí konkrétní statistiky. Podle BBC News hymenoplastika, chirurgický zákrok, který sešije zbytky přítomného hymenu a vytvoří „zdání panenství“, stojí okolo 3 tisíc liber, tedy zhruba 86 tisíc korun.

Tento zákrok provádí i některá soukromá zařízení v Česku. „Hymenoplastiku můžeme doporučit dospělým ženám, které vnímají porušení panenské blány jako handicap, který jim ztěžuje osobní či sociální život. Zvláště pokud došlo k porušení panenské blány nežádoucím způsobem, například zneužitím nebo úrazem, může žena tento stav vnímat jako traumatizující. Hymenoplastiku také podstupují ženy, které vstoupily do nového partnerského vztahu, ze symbolických důvodů,“ popisuje zákrok na svých webových stránkách ABClinic Art & Beauty. Toto zařízení mimo jiné tvrdí, že se jedná „řešení psychického traumatu po pohlavním zneužití“. Cena za zákrok zde je 20 tisíc korun.

Už dříve Royal College of Obstetricians and Gynaecologists upozorňovala to, že k oběma procedurám jsou ženy a dívky nuceny, případně se cítí pod tlakem, že by měly při sexu krvácet, a mohly tak „prokázat panenství“ o svatební noci: „Uvědomujeme si, že ženy vyhledávající tyto procedury se často nachází ve velmi zranitelných a zoufalých situacích. Chtěli bychom proto vyzvat zdravotnické pracovníky, kteří jsou osloveni ohledně „vyšetření“ panenství nebo hymenoplastiky, aby dodržovali příslušné ochranné protokoly s cílem zajistit ženám možnost obrátit se na organizace, které jim mohou poskytnout pomoc.“ V případě, že mají zdravotníci podezření, že je žena nebo dívka obětí násilí či je na ni vyvíjen nátlak, měla by být kontaktována také policie a příslušné úřady sociální ochrany.

„Testování panenství“ i hymenoplastika jsou aktem násilí vůči ženám

Podle britských neziskových organizací, které se problematikou zabývají, jsou obě škodlivé praktiky úzce provázané. „Každá žena či dívka, která čelí této invazivní operaci, je pod nátlakem, ať už přímým nebo nepřímým, prezentovat se jako ‚panna‘. V mnoha případech se tento zákrok provádí proto, aby mohl být umožněn nucený sňatek organizovaný rodinou,“ popsala pro BBC News Diana Nammi, ředitelka Iranian & Kurdish Women’s Rights Organisation, která se také podílela na kampani s cílem zakázat obě praktiky zákonem. Hymenoplastika je podle ní spojena jak s traumatizací ženy či dívky, tak s velkým procentem selhání, kdy se zákrok „nezdaří podle očekávání“ a při následném pohlavním styku nedojde ke krvácení. Žena nebo dívka tak může být a mnohdy také je vystavena násilí založeném na „ochraně cti“.

I když dojde ke změně legislativy, bude trvat ještě poměrně dlouho, než se podaří změnit uvažování části společnosti, která považuje panenství za něco, co vytváří hodnotu ženy. Indira Varma pracuje pro tísňovou linku organizace Karma Nirvana. Podle ní může trvat i několik měsíců, než se dívky nebo ženy svěří s tím, že podstoupily hymenoplastiku. Vlastní operaci pak popisují jako „řezání“ či „sešívání“. Ačkoliv existuje předpoklad, že většina zákroků je provedena na soukromých klinikách, objevují se i případy, kdy je hymenoplastika provedena v domácích podmínkách: „Oběti popsaly, že starší z komunity přichází domů nebo lékaři navštěvují pacientky doma a účtující nehoráznou částku peněz. Obvykle se tak děje proto, aby oběť nemuseli vzít ven a minimalizovalo se tak riziko, že oběť požádá o pomoc nebo unikne,“ uvedla Varma, podle které se jedná o „podzemní prosperující průmysl“.

„Zahnání do podzemí“ se v případě hymenoplastik obává lékař Dheeraj Bhar, který vede soukromou praxi estetické chirurgie na Harley Street v Londýně. Podle svých slov nikdy neprovedl „vyšetření“ panenství, nicméně hymenoplastiky vykonává. Obává se, že zákaz ještě více stíží už tak náročnou situaci žen a dívek, které za ním přichází: „Když něco zakážete jako lékařský zákrok, zaženete pacienty do podzemí. Začnou chodit k lékařům v zadních uličkách nebo budou vyhledávat lékaře, kteří přilétají z jiných zemí, aby tyto zákroky prováděli. Myslím, že větším problém je, když nevíte, že se tyto procedury provádějí a nemůžete sledovat komplikace, ani přijmout potřebné kroky.“ Sám pak přiznává, že ženy a dívky, které za ním přichází jsou pod tlakem rodiny, nikoliv však vysloveně nuceny k podstoupení operace. Takové podle svých slov odmítá. „Jen chtějí být akceptovány ve své společnosti a toto je jeden z pilířů a zásad, kterými se musí řídit, a tak to dělají,“ dodal lékař.

Hymen je i v moderní společnosti opředen řadou mýtů  

Stav hymenu u žen a dívek je překvapivě tématem nejen v tradičních společnostech, které zdůrazňují „čest“ ženy. Jak upozorňuje kanadsko-americká gynekoložka Jen Gunter, jenž se dlouhodobě věnuje popularizaci témat spojených s ženským zdravím a boření mýtů, hymen je téma spojené s řadou otázek a nejistot. „Panenská blána může být narušena (vznikne trhlina nebo zářez) dlouho před tím, než dojde k sexu a 52 % dospívajících dívek, které uváděly, že měly pohlavní styk, má neporušenou panenskou blánu, tedy hymen je vysoce nespolehlivým ukazatelem prvního sexu,“ vysvětluje gynekoložka. Podle ní je na místě nahlížet na hymen jako na něco, co má během prvních let života svůj účel, a jakmile tento účel splní, již není potřeba. „V mnoha ohledech je panenská blána něco jako mléčné zuby, zpočátku má cenu, ale jakmile splní svůj účel, prostě vypadnou,“ dodala.

Pouze třetina žen pak uvádí, že u nich došlo při pohlavním styku ke krvácení. Nicméně by bylo velmi zavádějící předpokládat, že toto krvácení vždy souvisí s narušením hymenu. Už jen proto, že se jedná o tkáň bez cévního zásobení, tedy sama o sobě nekrvácí. Pravděpodobnější je spíše poranění jiných částí pochvy nebo vulvy. Navíc hymen může být značně proměnlivý a různě pružný, což opět ovlivňuje to, jak se bude chovat při pohlavním styku. Současně je zde vliv lubrikace pochvy. „Panenská blána je jen několik milimetrů tkáně, která má chránit dětskou vaginu, přesto po tisíce let byla podle ní vnímána hodnota ženy a mnohde to platí dodnes. Toto bylo překrouceno do něčeho tak falešného jako nástroj k ovládání žen. To je nepřijatelné a ti, kteří se snaží tento mýtus udržovat, by měli konečně sklapnout,“ shrnuje jednoznačně lékařka.

Ludmila Hamplová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY