Co je obsaženo v datech z eReceptu

Vážení čtenáři, kolegové, uživatelé našich aplikací,  

jak jsme již avizovali na začátku února, SÚKL poprvé publikoval data z „eReceptu“ (Centrální úložiště elektronických receptů – CÚER). Protože tato data mohou nalézt široké uplatnění při různých typech analýz trhu LP v ČR, přinášíme Vám nyní první pohled na to, co je v nich obsaženo a jak s nimi lze pracovat.

Zveřejněna byla hromadně data za roky 2018-2021, od února letošního roku by měla být následně pravidelně zveřejňována kolem desátého dne v následujícím měsíci data za měsíc předchozí. Publikovány jsou vždy, pro každý SÚKL kód předepsaný nebo vydaný v některém okrese, následující hodnoty:

 • Součet předepsaných balení LP v daném okrese a měsíci
 • Součet vydaných balení LP v daném okrese a měsíci

 V roce 2018 je vidět, že používání eReceptu teprve nabíhalo, v následujících letech jsou již počty předepsaných balení LP stabilní:

RokPředepsaná balVydaná bal
2018125M118M
2019156M147M
2020153M148M
2021156M150M

Převážná většina předepsaných balení jsou Rx léky, OTC přípravky představují jen zlomek celkového počtu předepsaných LP prostřednictvím eReceptu:

Regulace LPPředepsané ks 2021Vydané ks 2021
Rx149M144M
OTC4M3M

Vzhledem k tomu, že většina LP určených pro nemocniční péči nebo pro použití v centrech prostřednictvím eReceptu předepisována ani vydávána není, objeví se v těchto datech zřídka, a to pouze tehdy jsou-li, z nějakého důvodu, předepsána na eRecept . Naopak většina LP předepisovaných lékaři a dispensovaných v lékárnách zde obsažena je. Data tomu číselně odpovídají, a odpovídá tomu i námi ověřená shoda se skutečnými spotřebami v ČR. U ATC skupin tak například platí, že data z eReceptu se velmi dobře shodují se skutečnými spotřebami v ČR pro následující skupiny:

 • A10 diabetes
 • B01 Antikoagulancia, antitrombotika
 • B02 Hemostyptika, hemostatika
 • většina skupiny C
 • D07 Kortikosteroidy, dermatologické přípravky
 • G03 Pohlavní hormony a modulátory genitálního systému
 • G04 Urologika
 • H03 Léčiva k terapii onemocnění štítné žlázy
 • M04 Léčiva k terapii dny
 • M05 Léčiva k terapii nemocí kostí
 • N vyjma anestetik a analgetik
 • celá skupina P
 • R03 Léčiva k terapii onemocnění spojených s obstrukcí dýchacích cest
 • celá skupina S
 • V01 Alergeny

Obdobně data z eReceptu prakticky plně pokrývají spotřebu v ČR pro následující lékové formy:

 • ušní kapky (AUR)
 • většina tobolek (CPS, vyjma řízené uvolňování MRL)
 • krémy (CRM)
 • kožní přípravky (DRM) vyjma kožní náplast (DRM EMP)
 • léčivé náplasti (EMP MED)
 • většina granulí (GRA)
 • inhalační formy (INH) vyjma INH LIQ VAP
 • z injekčních forem INJ SOL PEP, INJ SOL VIA, INJ SUS PEP, INJ SUS ZVL
 • léčivé laky (LAC UGC)
 • nosní lékové formy (NAS)
 • oční lékové formy (OPH)
 • perorální formy (POR) vyjma POR/RCT
 • rektální suspense (RCT SUS)
 • šampony (SAT)
 • sirupy (SIR)
 • sublingvální  formy (SLG ) vyjma SLG TBL NOB
 • čípky (SUP)
 • většina tablet (TBL)
 • masti (UNG)
 • vaginální formy (VAG) vyjma VAG GEL

Pro všechny tyto kategorie jsou data v eReceptu velmi blízká skutečným spotřebám v ČR a je podle nich tedy možné vyhodnocovat spotřebu, tržní podíly atd.

Na další informace se můžete těšit brzy opět na tomto místě.

Příjemný den vám všem,

Jiří Stránský

Business Director Pharma

Sprinx Systems, a.s.

Jiri.Stransky@sprinx.com