Úterý, 5. července, 2022

Od května začne v Německu platit vyhláška upravující, jak mají lékárny informovat o cenách léků

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

V Německu 28. května nabyde účinnosti nařízení Spolkové vlády, které upravuje, jak mají obchodníci informovat o cenách nejrůznějších druhů zboží. Nařízení se dotkne také lékárníků. Změní se pravidla pro uvádění takzvaných základních cen a celkových cen za určitý výrobek, informoval informoval portál Deutsche Apotheker Zeitung. Cílem je zlepšit orientaci pacientů v tom, kolik vlastně za léky či léčivé přípravky platí.

Nové nařízení, které upravuje informování o cenách léků a léčivých přípravků neobsahuje žádné přechodné ustanovení. Pro německé lékárníky to tedy znamená, že k 28. květnu už budou muset uvádět ceny přesně tak, jak nová pravidla budou stanovovat. Tedy tak, aby splňovaly „zásady srozumitelnosti a pravdivosti“.

Údaje o cenách léků musí být stanoveny jasně, aby nebylo možné si je vykládat různými způsoby, což by zákazníka mohlo mást. Zřejmě největší změny se projeví u stanovování takzvaných základních cen. Ty nejsou nejen v Německu žádnou novinkou, známe je i v České republice.

Jde o to, že cenovka u zboží informuje o ceně za určitou měrnou jednotku. Tedy například za 100 mililitrů, za litr, za kilogram, za 100 gramů nebo třeba za metr, případně čtvereční. Základní cenu nebude nutné uvádět v případech, kdy se shoduje se cenou celkovou, tedy s cenou za konkrétní balení léků.

Úprava základních měrných jednotek

Mohlo by se tedy zdát, že měnit pravidla pro základní ceny, nebo je zpřesňovat (možná i zpřísňovat) není opodstatněné, protože každému je přece jasné, jak je které zboží drahé, když je cena vyjádřena k nějaké měrné jednotce. Cílem nového nařízení je ale sjednotit právě měrnou jednotku, k níž se bude od 28. května základní cena uvádět.

Přípustné bude nově uvádět základní cenu pouze za 1 kilogram, 1 litr, 1 metr, 1 metr čtvereční nebo 1 metr krychlový. Jakékoli zlomky či naopak násobky nebudou povoleny. Výjimku budou mít pouze balení menší než 250 mililitrů nebo 250 gramů. V takových případech bude moci být základní cena vyjádřená v přepočtu na 100 mililitrů, respektive 100 gramů, uvádí portál Deutsche Apotheker Zeitung.

Smyslem základní ceny je umožnit spotřebiteli lepší srovnání cen, zejména pokud jsou k dispozici zaměnitelné produkty od různých výrobců v různých velikostech balení. Kupující by tak měl získat přehled o tom, které balení je z hlediska poměru cena/výkon nejlepší. Samozřejmě, že na zboží lze uvést i cenu celkovou, aby zákazník věděl, kolik za které balení zaplatí.

Konec slevových triků?

Nová ministerská vyhláška ale upravuje i pravidla pro uvádění slev. Na zlevněných lécích musí být uvedena také cena předchozí, tedy před jejím snížením. Kupující musí být informován, z jaké ceny je mu nabízena sleva. Spolková vláda ale chtěla předejít i oblíbenému triku obchodníků, kdy se zboží před jeho zlevněním nejprve zdraží, aby následná sleva de facto vedla k prapůvodní ceně nabízeného výrobku. Lékárníci totiž budou muset snižovat cenu u zlevněného zboží z nejnižší ceny, za kterou daný produkt prodávali v posledních třiceti dnech.

Porušení pravidel bude chápáno jako správní delikt a jejich vymáhání budou zajišťovat jak kontrolní orgány státu, tak se mohou angažovat i profesí sdružení. Ta ale budou plnit spíše roli podpůrnou vysvětlovací, nikoli represivní.

Vládní nařízení vychází z evropské legislativy. Již v dubnu 2018 Evropská komise představila první verzi svého „Nového údělu pro spotřebitele“, který byl poté implementován směrnicí Evropské unie č. 2019/2161. Členské státy tedy musí do svých národních legislativ zavést pravidla, která z příslušné směrnice vycházejí, respektive mají zajistit takový stav národní legislativy, který bude v souladu s evropskou směrnicí.

Petr Musil

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY