Nová doporučení odrazují od preventivního užívání aspirinu u lidí nad 60, kteří zatím žádnou kardiovaskulární příhodu neměli. Foto: Flickr/Chaval Brasil from Campinas, SP, Brasil, Licence CC BY-SA 2.0

Aspirin jako prevence infarktu a mrtvice u zdravých lidí nad 60 let není na místě. Rizika se vyrovnají benefitům

Aspirin (kyselina acetylsalicylová) se dlouhá léta doporučoval jako prevence před infarktem či mrtvicí. Nová odborná doporučení ovšem od tohoto postupu u lidí přes 60 let, kteří zatím žádnou kardiovaskulární příhodu neměli, odrazují. Rizika související s krvácením se totiž vyrovnají benefitům. Aspirin jako prevence ovšem stále zůstává ve hře u mladších pacientů s vyšším rizikem kardiovaskulárního onemocnění nebo u těch, kdo již infarkt či mrtvici prodělali.

Lékaři dlouhá léta doporučovali lidem kolem padesátky každodenní užívání aspirinu jako prevenci infarktu a mrtvice. V posledních letech se však množí důkazy o možných rizicích takového přístupu, které nyní odborníci sdružení v pracovní skupině United States Preventive Services Task Force (USPSTF) zahrnuli i do svých doporučení. Nově tak špičky v oboru radí, aby lékaři aspirin jako prevenci prvního infarktu nebo mrtvice u lidí ve věku nad 60 let každý den nepodávali. Užívání u lidí ve věku 40 až 59 let se pak doporučuje pouze v případě, že mají vysoké riziko kardiovaskulárních onemocnění, a také po konzultaci s lékařem. Oproti tomu užívat aspirin po 75. roce má podle expertů jen minimální přínos.

Kardiovaskulární choroby jsou dnes hlavní příčinou úmrtí jak v Americe, tak u nás – a to i během covidu. Jenže i když se prokázalo, že aspirin snižuje riziko prvního infarktu nebo mrtvice, může zároveň zvýšit riziko krvácení do mozku, žaludku nebo střev. Absolutní riziko krvácení je sice nízké, ale s věkem roste.

Příčiny úmrtí v ČR. Zdroj: ČSÚ

„Na základě dosavadních důkazů pracovní skupina nedoporučuje u lidí nad 60 let začít užívat aspirin jako prevenci prvního infarktu či mrtvice. Protože se riziko vnitřního krvácení s věkem zvyšuje, eliminují možné škody benefity užívání aspirinu v této věkové skupině,“ konstatuje podle ABC News místopředseda USPSTF Michael Barry, profesor medicíny v Massachusettsské všeobecné nemocnici.

„Lidé ve věku od 40 do 59 let, kteří nemají historii kardiovaskulárního onemocnění, ale jsou ve vyšším riziku, mohou benefitovat z toho, že začnou užívat aspirin jako prevenci prvního infarktu či mrtvice. Je ale důležité, aby spolu se zdravotnickým profesionálem rozhodli, jestli je pro ně aspirin tou pravou cestou vzhledem k tomu, že denní užívání souvisí s možnými závažnými riziky,“ vysvětluje člen pracovní skupiny John Wong, profesor medicíny v Tuftském zdravotnickém centru.

Důkazy pro užívání aspirinu jako prevence před další příhodou zůstávají silné

Podle odborníků je také důležité, aby s možnými riziky byla seznámena široká veřejnost. „Je důležité, aby veřejnost porozuměla tomu, že pro většinu Američanů bez již existujícího srdečního onemocnění aspirin nepřináší žádný benefit. Rizika jsou přibližně stejná jako benefity. USPSTF nyní dohání tento vědecky již široce přijímaný pohled. Po skoro 20 let Úřad pro kontrolu potravin a léčiv odrazoval od denního užívání aspirinu jako prevence u pacientů bez srdečního onemocnění,“ poukazuje kardiolog z cleevlandské kliniky Steven Nissen.

Nová doporučení jsou ovšemcílena na lidi, kteří ještě aspirin nezačali denně užívat. Panel expertů neadresoval doporučení těm, kdo už aspirin berou, a aktualizovaná doporučení tak nemusí znamenat, aby lidé lék přestali užívat, pokud jim ho lékař předepsal.

„Chceme zdůraznit, že doporučení jsou mířena na začátek užívání aspirinu jako prevence prvního infarktu nebo mrtvice. Kdokoliv, kdo už aspirin užívá a má ohledně toho otázky, by si měl promluvit s odborníkem,“ dodává Wong.

Nová doporučení se také netýkají lidí, kteří už infarkt, mrtvici nebo jiný závažný kardiovaskulární problém měli. Důkazy pro užívání aspirinu jako prevence před další příhodou zůstávají silné.

Doporučení ohledně každodenního užívání aspirinu jako prevence onemocnění se v průběhu let měnila. V roce 2016 pracovní skupina zaměřující se na prevenci doporučila lidem kolem padesátky, kteří mají riziko srdečního onemocnění, aby užívali aspirin jako prevenci kardiovaskulárních chorob a rakoviny tlustého střeva. Aktualizovaná doporučení založená na dalších výzkumech však zjistila, že benefity nemusí převážit rizika, a nejlepší prevencí rakoviny tlustého střeva je pravidelné absolvování screeningových vyšetření ve věku nad 45 let.

-mk-