Podle odhadů organizace UNICEF bylo vysídleno více než 2,5 milionu ukrajinských dětí, které musely opustit své domovy, ale zatím se nachází na Ukrajině. Foto: Pixabay

Děti jsou nevinné oběti války. Miliony malých Ukrajinců jsou v ohrožení

Nejméně dva miliony ukrajinských dětí musely opustit svou rodnou zemi. Více než 1,1 milionu z nich se nachází v Polsku, řádově další stovky tisíc pak v Rumunsku, Moldávii, Maďarsku, Slovensku a Česku. Dalších 2,5 milionů dětských uprchlíků, kteří patří mezi vnitřní vysídlence, se pak nachází na Ukrajině. Oficiálně bylo zdokumentováno více než sto úmrtí a více než sto zranění dětí v důsledku válečného konfliktu, reálná čísla však budou řádově vyšší. Vyplývá to ze statistik UNICEF.

„Každá válka je válkou proti dětem,“ prohlásila britská filantropka a zakladatelka organizace Save the children Eglantyne Jebb v roce 1919. Citátem této ženy, která se svou prací snažila bránit důsledky hladomoru po konci I. světové války na území Německa a někdejšího Rakouska-Uherska, začíná úvodník vědeckého žurnálu Lancet Child & Adolescent Health, jenž upozorňuje na fakt, že probíhající válka na Ukrajině doslova devastuje práva a také zdraví 7,5 milionů dětí v zemi.

„Nevybíravé ruské útoky na civilisty zahrnovaly použití kazetové munice (pozn. redakce – pumy obsahujících velké množství malých bomb, které necílí konkrétně, ale zasahují velkou plochu) v obydlených oblastech, bombardování škol, sirotčinců a nemocnic,“ konstatuje text. Světová zdravotnická organizace pak k 2. dubnu oficiálně potvrdila 82 útoků na zdravotníky a zdravotnická zařízení, v důsledku kterých již zemřelo 72 osob. Terčem se stala i zařízení, která pečují o dětské pacienty, včetně porodnice a dětské nemocnice. „Donětské oblastní divadlo v Mariupolu, využívané jako civilní protiletecký kryt, se proměnilo v trosky navzdory slovu ‚děti‘ napsanému v ruštině po obou stranách budovy. Ukrajinská vláda uvádí, že bylo poškozeno více než 500 školských zařízení,“ vyjmenovává další děsivá fakta text.

Více než polovina ukrajinské populace mladší 18 let musela opustit své domovy

Podle statistik dětského fondu OSN UNICEF a Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) už musely opustit Ukrajinu více než 2 miliony dětí. Celkově tvoří děti polovinu ze všech uprchlíků. Nejvíce dětí, celkem 1,1 milionu, přijalo Polsko. Další řádově stovky tisíc dětí míří do Rumunska, Moldavska, Maďarska, Slovenska a Česka. „Situace na Ukrajině se prudce vyvíjí. Vzhledem k tomu, že počet dětí prchajících ze svým domovů neustále roste, musíme myslet na to, že každé z nich potřebuje ochranu, vzdělání, bezpečí a podporu,“ uvedla výkonná ředitelka UNICEF Catherine Russell.

Podle odhadů této organizace bylo pak vnitřně vysídleno více než 2,5 milionu ukrajinských dětí, které musely opustit své domovy, ale zatím se nachází na Ukrajině. Fakticky to znamená, že více než polovina dětské a dospívající ukrajinské populace mladší 18 let se nyní nachází mimo svůj domov. Řada z těchto dětí pak zažívá bolestivé odloučení od svých nejbližších, zejména otců, a mají jen velmi omezené informace o jejich dalším osudu. UNHCR oficiálně potvrdil více než 100 zabitých a více než 100 zraněných dětí během války. Skutečný počet zemřelých i zraněných dětí však bude řádově vyšší. Děti a mladiství, kteří museli opustit své domovy, pak podle UNICEF a UNHCR čelí rizikům, že se stanou oběťmi obchodování s lidmi a vykořisťování.

„Kromě bezprostředního nebezpečí a ohrožení života vede válka na Ukrajině k tomu, že děti žijí ve strachu a nejistotě, s omezeným přístupem k pitné vodě, potravinám, bezpečnému přístřeší a vzdělání. Zdravotnický systém, který již byl vyčerpaný po dvou letech pandemie covid-19, se potýká s nedostatkem základních dodávek, s útoky vůči zdravotníkům a také jejich násilným vysídlením a poškozením infrastruktury. Mnoho dětí vynechá rutinní očkování a chronicky nemocným dětem hrozí přerušení léčby,“ popisuje Lancet Child & Adolescent Health další negativní dopady války na ukrajinské děti a jejich zdraví.  

Děti jsou během palby těmi nejzranitelnějšími

Děsivé dopady ruské invaze na Ukrajině vedly k tomu, že více než 300 britských lékařů, specialistů na pediatrickou urgentní medicínu, sepsalo otevřený dopis zveřejněný v žurnálu Lancet Child & Adolescent Health: „Máme naléhavé obavy z eskalace situace na Ukrajině a vážných traumat, fyzických i psychických, které děti v této zemi zažívají.“

„Děti jsou obzvláště zranitelné v případě útoků výbušných zbraní, jaké používá dělostřelectvo nebo letectvo. U dětí je ve srovnání s dospělými vyšší pravděpodobnost, že budou mít závažnější střelná zranění. Neúměrně více potřebují zdravotní péči a také častěji na následky svých zranění zemřou. Pokud děti přežijí zranění způsobená výbušnými zbraněmi, často se potýkají nejen s fyzickým traumatem a následným postižením, ale také s akutním stresem z toho, že vyrůstají v zóně válečného konfliktu. Jestliže se dlouhodobé následky tohoto traumatu neléčí, čelí děti celoživotním tělesným i duševním zdravotním problémům,“ varují britští lékaři.

Traumata prožitá v dětství se sčítají a ovlivňují celý život

Více než 100 tisíc ukrajinských dětí žije v ústavní péči, z toho zhruba polovina jsou děti s některým druhem či kombinací postižení. Tyto děti jsou obzvláště zranitelné. British Medical Journal (BMJ) popisuje, že tyto děti se nyní schovávají doslova, kde se dá – například v kostelích, nebo byly přesunuty do zahraničí. To znamená, že se dostaly do prostředí, které mluví jazykem, jemuž nerozumí. Ještě před válkou na Ukrajině žilo 1,4 % dětí v ústavní péči.

„Životní šance každého dítěte závisí na neviditelných miskách vah. Na jedné straně jsou nepříznivé životní zkušenosti jako zneužívání a násilí. Existují přesvědčivé důkazy, že tyto zkušenosti zvyšují rizika dalších škodlivých následků v průběhu života jednotlivců, včetně srdečních chorob, rakoviny, pobytu ve vězení, HIV infekce, duševních problémů a předčasné smrti. Na druhé straně jsou ochranné faktory, které podporují budoucí úspěch dítěte a budují jeho odolnost vůči nepřízni osudu. Snad nejvýznamnější z nich je vřelý vztah s rodiči nebo s pečující osobou,“ přibližuje BMJ s tím, že právě rodičovství během války trpí. Rodiny jsou často násilně roztrženy a v chaosu a nouzi musí čelit extrémním výzvám. Tyto nepříznivé zkušenosti se pak často přenáší napříč generacemi. O to důležitější je nabídnout rodinám a dětem odpovídající podporu.  

Ludmila Hamplová