Úterý, 5. července, 2022

Dostupnost inovativních léků se pro slovenské pacienty stává realitou

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Slovenští pacienti budou mít možnost snadněji se dostat k novým inovativním lékům. Vláda SR totiž na svém zasedání schválila návrh zákona o podmínkách úhrady léků, zdravotnických pomůcek a dietetických potravin z veřejného zdravotního pojištění. Návrh zlepšuje podmínky pro vstup prokazatelně účinných inovativních léků na slovenský trh, odstraňuje rozdíly v přístupu pacientů k léčbě těmito léky a také zajišťuje, že vynakládání finančních prostředků za ně bude efektivní a účelné.

V současnosti je většina nových inovativních léků hrazena v tzv. výjimkovém režimu. To znamená, že je na posouzení a uvážení zdravotní pojišťovny, zda lék z prostředků veřejného zdravotního pojištění uhradí, nebo ne. Rozhodnutí zdravotních pojišťoven se v jednotlivých případech liší, proto se liší i dostupnost léků pro pacienty.

„Podpořit vstup inovativních léků do seznamu kategorizovaných léků, tedy podpořit jejich přesun z tzv. výjimkového režimu do režimu kategorizace, bylo nezbytné i proto, že lék je z prostředků veřejného zdravotního pojištění bez jakýchkoli rozdílů hrazen všemi zdravotními pojišťovnami pouze v případě, že je zařazen v seznamu kategorizovaných léků. Jsem rád, že se to podařilo,“ uvedl po jednání vlády ministr zdravotnictví SR Vladimír Lengvarský.

Zákon přináší změny v postupech určených na podporu zabezpečení standardní úhrady léků – změny v postupu uzavírání smluv o podmínkách úhrady léků nebo ve stanovení prahové hodnoty pro posouzení nákladové efektivnosti léků. Bude nutné zavést nové nástroje k zajištění efektivního a účelného vynakládání zdrojů, tedy nového procesního postupu pro určení, změnu a zrušení úhradových skupin. Změnami projdou i postupy, zajišťující úsporu nákladů vynakládaných na léky. Tím vším má být zajištěno, aby z prostředků veřejného zdravotního pojištění byly léky hrazeny ve výši odpovídající náležitě prokázanému klinickému přínosu, který lék pacientovi přináší.

Dosah na státní rozpočet by měl být v příštím roce necelých 50 milionů eur. V současnosti je ve výjimkovém režimu minimálně 50 onkologických léků, které budou prioritně zařazeny do kategorizace. Termín nabytí účinnosti novely zákona byl navržen na 1. srpna 2022.

-bre-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY