V současnosti je zakázaný dovoz zvířat neznámého původu z Ukrajiny, kde se stále hojně vyskytuje vzteklina, do Česka. K přesunům na ulici odchycených zvířat z Ukrajiny do Česka v předchozích týdnech ale docházelo a bohužel ne vždy byly dodrženy potřebné veterinární předpisy. Foto: Pixabay

S uprchlíky do Česka přichází i jejich mazlíčci. V zemi se ale stále vyskytuje vzteklina

Jsou to členové rodiny a snad nikdo, kdo žije se psem, kočkou nebo jiným domácím mazlíčkem, by nechtěl zažít situaci, že musí narychlo opustit svůj domov a vydat se na cestu do neznáma. I proto je přirozené, že lidé, kteří nyní přicházejí do Česka z Ukrajiny, si s sebou přiváží i své zvířecí společníky. Jenže Ukrajina je zemí, kde se na rozdíl od České republiky stále vyskytuje vzteklina. Podle posledního dostupného hlášení Světové organizace pro zdraví zvířat zde bylo v prvním pololetí roku 2021 evidováno více než 300 ohnisek vztekliny, z čehož většina připadala na psy a kočky. Riziko zavlečení této i pro člověka smrtelné infekce do dalších evropských zemí je tak reálné. Existují však způsoby, jak jej minimalizovat.

Luna je šestiměsíční Jack Russell teriér a bytem v Kolíně nad Rýnem se prohání jako malá vichřice. Má však za sebou velmi náročnou dvoutýdenní cestu z bombardovaného Charkova na východě Ukrajiny, kdy se choulila mezi ostatními cestujícími v přeplněných vlacích, až se dostala přes Polsko do Německa. Její příběh popisuje německá televizní stanice Deutche Welle. Pro jednadvacetiletou Adanu tohle akční zvíře ale není jen pes, ale záblesk naděje na lepší život.

„Když jsme hodně smutní, hrajeme si s ní. Luna se stará o to, abychom všichni zůstali blízko sebe. Přináší nám pozitivní emoce a dává zapomenout na to špatné,“ říká dívka, která spolu se svými třemi sourozenci dostala štěně jako vánoční dárek.

Jeden z Adaniných bratrů, kterému je 18 let, musel zůstat na Ukrajině, a tak rodina krátce přemýšlela nad tím, že by psa nechala s ním v původním domově. Nakonec se ale rozhodla, že zvíře podstoupí náročnou cestu s ní, a společně našly nový domov.

„Zkusil jsem si představit, že jsem uprchlík a musím utéct. Samozřejmě, že bych si vzal s sebou své dva psy. Četl jsem v novinách článek o tom, že je pro rodiny se zvířaty těžké najít ubytování, a tak jsem se rozhodl je přijmout,“ vysvětlil DW fotograf Jan, který jako dobrovolník pomáhá uprchlíkům přijíždějícím na nádraží v Kolíně nad Rýnem. I proto narychlo vyklidil svůj ateliér a nabídl jej rodině jako prostor k bydlení. Součástí úvodního přivítání pro Lunu však bylo očkování proti vzteklině, očipování a také veterinární kontrola. Následovala i povinná karanténa. Ukrajina je totiž na rozdíl od řady evropských zemí místem, kde se stále vyskytuje vzteklina. Ta je smrtelná jak pro zvířata, tak pro člověka.

Ne všechna ukrajinská zvířata však mají takové štěstí jako Luna. „Značné množství psů se nyní potuluje po ulicích a hledá úkryt v opuštěných nebo vybombardovaných budovách, protože jejich přístřešky byly poškozeny. Na farmách a v zoologických zahradách se také nacházejí zvířata, jejichž evakuace prostě není možná. Vedle lidské tragédie invaze tak čelíme i možné krizi v oblasti welfare zvířat,“ prohlásila minulý měsíc Ruud Tombrock, evropská ředitelka organizace Humane Society International.

Lidé a jejich mazlíčci patří k sobě, i proto mají uprchlíci zjednodušené podmínky

Situace, kdy spolu s uprchlíky z Ukrajiny přijíždějí i jejich zvířecí společníci, není nijak výjimečná. Už jen proto, že pes, kočka, fretka či další zvířata jsou členové rodiny, a pokud je to jen trochu možné, členové rodiny se neopouštějí. Takto se třeba z Charkova až do Izraele dostal dvanáctiletý kocour George. Nejprve cestoval přeplněným vlakem do Lvova.

„Vagóny byly narvané až po strop. Na každé spodní palandě bylo pět lidí, na každé horní tak dva až tři. Někteří dokonce spali na policích na zavazadla. Bylo těžké už jen dýchat, protože nám chyběl kyslík,“ popsala podmínky cesty deníku The Times of Israel Oksana, kocourova majitelka.

Jak přibližuje izraelský deník, pro naprostou většinu majitelů zvířat je naprosto nepřijatelná už jen myšlenka, že by své zvířecí přátele zanechali v zemi zmítané válkou. I proto přes hranice do Polska a dalších zemí běžně přecházejí také psi, kočky, ale i další mazlíčci. Podle informací izraelských úřadů do země spolu s 7,5 tisíci uprchlíků, kteří přistáli na letišti Bena Guriona, k 23. březnu dorazilo také 40 zvířat. Mezi nimi byli psi několika plemen, kočky a dokonce i několik křečků.

„Moje děti ztratily úplně všechno. Své přátele, školu, kroužky. Jediné, co jim zbylo, jsem já, pes a naši křečci,“ svěřila se deníku Daria Polishuk, která přicestovala do Izraele přes Moldávii se svou dvanáctiletou dcerou a osmiletým synem. Její manžel a otec dětí musel zůstat na Ukrajině, protože muži ve věku od 18 let do 60 let až na výjimky nesmí opustit zemi pro případ, že by bylo nutné je povolat.

Myšlenka, že lidé a jejich zvířata jednoduše patří k sobě, což platí i během útěku před válkou, pak vedla k tomu, že řada evropských zemí, včetně Česka, upravila veterinární předpisy pro příjezd s domácími mazlíčky. Podle informací Státní veterinární správy ČR bylo zatím v souvislosti s uprchlickou vlnou oficiálně evidováno zhruba 700 psů a 300 koček, kteří dorazili do země v doprovodu svých majitelů, válečných uprchlíků.

Zvířecí uprchlíci vstupují do Česka ve zjednodušeném režimu

Obecně platí, že do zemí Evropské unie smí z nečlenských států přicestovat pouze ta zvířata (psi, kočky a fretky), která jsou očkována proti vzteklině, označena čipem, případně viditelným tetováním, pokud se narodila před rokem 2011, a mají platné veterinární osvědčení, které odpovídá požadavkům EU. Válka ale znamenala zmírnění těchto požadavků, byť to neznamená, že by sem zvířata mohla cestovat zcela nekontrolovaně. Mezi požadavky Státní veterinární správy ČR vůči zvířatům doprovázejícím své majitele na útěku z Ukrajiny mimo jiné patří desetidenní karanténa, kdy je zvíře pod stálým dohledem v místě pobytu, a vyšetření u veterinární lékaře.

„Zvířata vyšetřuji do 72 hodin od příjezdu na území ČR klinicky na přítomnost příznaků vztekliny, zatím žádné zvíře takové příznaky nemělo. Pokud není očipované, tak ho musím očipovat a následně musí zvíře absolvovat 10 dní karantény, kdy nesmí přijít do styku s jinými zvířaty a lidmi. Poté se pátý až desátý den od prvního vyšetření provádí druhé vyšetření na příznaky vztekliny. Když shledám, že je zdravé, naočkuju ho proti vzteklině,“ přibližuje veterinární lékařka Martina Načeradská, která vede vlastní kliniku na Praze 7.

Tato povinná opatření provádí na své klinice zdarma. „Zvířata jsou hodně vyděšená a často unavená z dlouhého cestování, obvykle jsou při druhém vyšetření mnohem klidnější. Ze zdravotního hlediska jsou na tom jinak celkem dobře,“ dodává veterinářka.

„Většina veterinářů zapojených do pomoci Ukrajině nabízí pro zvířata uprchlíků (psy, kočky, fretky) bezplatnou základní prohlídku, aplikaci čipu, registraci zvířete a očkování proti vzteklině – tak, aby nově příchozím bylo ulehčeno splnění státem požadované podmínky vyšetření na vzteklinu do 72 hodin od vstupu do země v rámci 10-denní karantény. Vzhledem k rostoucímu počtu zájemců o tuto pomoc mohou veterináři požadovat prokázání statusu uprchlíka předložením pasu,“ informuje na svých webových stránkách Komora veterinárních lékařů ČR s tím, že řada členů se do pomoci uprchlíků zapojila soukromě, ať už tím, že poskytli ubytování, finanční nebo materiální pomoc, případně tlumočnické a poradenské služby. „Mnozí veterináři ochotně pomáhají i profesně. Rozsah toho, zda a co je konkrétní veterinář ochoten poskytnout zadarmo, je jen na něm, je to nenárokové,“ informuje komora.

Bojíte se zavlečení vztekliny? Zkontrolujte si očkování svého psa

Důvodem pro nutnost dodržování veterinárních předpisů je fakt, že Ukrajina je zemí, kde se stále vyskytuje vzteklina. Podle posledního dostupného hlášení pro Světovou organizaci pro zdraví zvířat (OIE) evidovala Ukrajina za 1. pololetí 2021 více než 300 ohnisek vztekliny (z toho 135 případů u koček a 113 u psů).

„Epidemiologická situace ohledně vztekliny se v České republice a na Ukrajině diametrálně liší. ČR je od roku 2004 mezinárodně uznaná coby země bez této nákazy. Toho se podařilo dosáhnout dlouhodobým úsilím orgánů veterinární péče, zejména vakcinací vnímavých zvířat včetně orální vakcinace lišek a kontroly přesunů. Naproti tomu na Ukrajině se navzdory probíhající vakcinaci lišek stále vyskytují stovky případů vztekliny ročně,“ upozorňuje Petr Majer, mluvčí Státní veterinární správy.

V současnosti je zakázaný dovoz zvířat neznámého původu z Ukrajiny do Česka. To znamená, že není možné legálně přivézt například na ulici odchycené psy a kočky, byť tyto přesuny zvířat z Ukrajiny do Česka v předchozích týdnech probíhaly a bohužel ne vždy byly dodrženy potřebné veterinární předpisy.

„SVS v posledních dnech zaznamenala zvýšený počet rizikových přesunů zvířat neznámého původu z Ukrajiny do České republiky, které jsou velmi nebezpečné s ohledem na možné zavlečení vztekliny a dalších nebezpečných nákaz do ČR. Proto jsme, podobně jako řada dalších, rozhodli o zákazu dovozu zvířat neznámého původu z Ukrajiny,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád a dodal: „Naším prvotním úkolem je ochrana zvířat, ale i lidí před nebezpečnými nákazami.“

V zájmu ochrany zdraví domácích i volně žijících zvířat zejména před vzteklinou již přistoupilo k podobnému zákazu dovozu zvířat neznámého původu větší množství evropských zemí. Mezi tyto státy patří například Španělsko, Francie, Portugalsko, Dánsko, Švédsko, Finsko, Litva, Slovinsko, Německo, Lucembursko a další.

Rizika spojená s dovozem zvířat z Ukrajiny sice existují, ale je možné je minimalizovat právě dodržováním platných veterinárních předpisů a nařízení. „Riziko zavlečení vztekliny domácími mazlíčky, kteří doprovázejí ukrajinské uprchlíky, je nižší, než když někdo začal odchytávat tam volně obíhající zvířata a vozit je sem. Přeci jen domácí mazlíčky si lidé hlídají a riziko nákazy vzteklinou je v zásadně minimální,“ doplňuje Martina Načeradská a přidává základní radu pro každého, kdo vlastní psa, kočku, nebo třeba fretku: „Důležité je mít vakcinaci svého vlastního zvířete v pořádku, a pak se nemusíte bát zvířat dovezených z Ukrajiny.“

Ludmila Hamplová