Foto: Pixabay

Slovenští lékaři ztratili trpělivost a vyhlašují stávkovou pohotovost

Slovenské Lékařské odborové sdružení (LOZ) vyhlásilo stávkovou pohotovost. Oznámil to předseda LOZ Peter Visolajský, podle kterého se navzdory snaze a upozorněním lékařů slovenská vláda nesnaží řešit současnou situaci a nejsou ani žádné náznaky ministerstva zdravotnictví kritickou situaci ve zdravotnictví změnit. LOZ zároveň prosí občany o pochopení a podporu v případě, že bude muset zintenzivnit tlak na vládu.

„Navzdory našim upozorněním, aktivní snaze, pokojným prosbám a nespočetným jednáním s ministrem zdravotnictví i vládou ministerstvo nic nedělá a situace v našem zdravotnictví se neustále zhoršuje. Ze strany ministerstva zdravotnictví a vlády zaznívají jen veřejná vyjádření o tom, jak s námi souhlasí. Ale jak plyne čas, tak navzdory příslibům konkrétní řešení ze strany vlády ani rezortu nepřicházejí,“ upozorňuje Peter Visolajský.

Zdravotnictví je podfinancované, tvrdí lékařské odbory

Zhoršující se situace ve zdravotnictví podle jeho slov závažným způsobem ohrožuje pacienty a možnosti lékařů svědomitě vykonávat povolání a plnit si povinnosti k pacientům. „Dospěli jsme tedy do stádia, kdy časový limit pro vládu uběhl. Avšak neurčujeme jej my, ale paralyzovaný systém, katastrofální stav nemocnic a přetížení lékaři, sestry a zdravotníci. LOZ se rozhodlo situaci radikálně řešit, pokud vláda nepodnikne dostatečné reálné kroky k tomu, aby zastavila rozpad slovenského zdravotnictví. Jinou možnost, bohužel, nemáme. Všechny jsme už vyčerpali,“ konstatuje šéf LOZ.

LOZ tvrdí, že uplynulá desetiletí experimentování a pochybného podnikání finančních skupin ve zdravotnictví dovedlo slovenské zdravotnictví do kritického stavu, o jakém svědčí tisíce odvratitelných úmrtí ročně. Čtyři vlny pandemie a dva roky neúspěšných kroků vlády v oblasti podfinancovaného zdravotnictví prohloubily jeho rozklad ještě víc. LOZ dlouhodobě upozorňuje, že klíčovým faktorem pro zlepšení situace v nemocnicích je stabilizace zkušených lékařů, sester a celého zdravotnického personálu.

Trh práce v posledním období reagoval na krize i pandemii. Nejenom západní země Evropy, ale i okolní země jako Maďarsko, Česko nebo Polsko přistoupily k radikálnímu zvýšení mezd lékařů. Současná vláda slibovala ve svém programovém vyhlášení navýšení ohodnocení sester, avšak ten dodnes zůstal prázdným slibem a stále více nemocničních oddělení zavírá pro nedostatek sester.

„Slovensko doteď nezareagovalo adekvátně na situaci a ani zdaleka se nepřibližuje úrovni okolních zemí. Vláda tímto přístupem paralyzuje zdravotní systém. Mladí absolventi odcházejí do zahraničí, protože tam nacházejí nejen lepší podmínky, ale i kvalitnější vzdělávání. Slovensko už nedokáže soutěžit o zdravotníky nejen se západními zeměmi, ale ani s Maďarskem či Polskem,“ poznamenává Peter Visolajský. Nedostatek zkušených lékařů podle LOZ snižuje kvalitu péče o pacienty, zvyšuje náklady na jejich léčbu a v konečném důsledku prohlubuje odchod absolventů medicíny do zahraničí.

„Je absurdní, jak ministerstvo kamufluje nedostatek personálu v našich nemocnicích. Na posledním jednání o personálním poddimenzování nám ministerstvo zdravotnictví prezentovalo jako podklady staré grafy z roku 2018, podle kterých už v roce 2018 bylo 70 procentům všech všeobecných lékařů více jak 50 let (43 procentům více jak 65 let). A zároveň při takovémto katastrofickém stavu ministerstvo oznámilo, že nemáme peníze ani na dorovnání platů v porovnání s okolními zeměmi V4. Tak, jak by pacienti umírali při nedostatku léků, tak budou lidé umírat i bez zdravotníků,“ upozornilo LOZ.

Nemocnicím hrozí paralýza

LOZ deklaruje, že jestliže vláda nepřinese okamžité řešení pro zdravotnictví, v průběhu jednoho roku může být chod slovenských nemocnic paralyzovaný. „Vláda nás postavila do situace, ve které máme jen dvě možnosti. Všechny ostatní jsme již vyčerpali. První je zákonné vypovězení nadlimitních přesčasů v nemocnicích. K této možnosti se již vyjádřila většina nemocničních lékařů podpisem deklarace. Naše souhlasy s nadlimitními přesčasy nejsou bezcennou samozřejmostí, a navzdory tomu, že je ministerstvo tak bere, chod nemocnic bez nich není možný. Nemocnice nedokážou obnovit plánované operace, tato možnost jen spíše poukazuje na to, jak je celý systém paralyzovaný,“ říká Miroslav Mendel, místopředseda LOZ.

Druhou možností je, že lékaři budou vládou opět dotlačeni do podávání hromadných výpovědí a LOZ zopakuje scénář z roku 2011. Ministerstvo dělá totiž podle LOZ vše pro to, aby lékaři spíše odcházeli než zůstávali. „Cestu zvolíme podle výsledku celoslovenské ankety, kterou spouštíme mezi lékaři v nemocnicích. V této chvíli doufáme, že se nenaplní ani jeden scénář a vláda začne problémy našich nemocnic řešit. Musíme udělat maximum pro to, aby vláda našla účinný způsob, jak zachránit zdravotnictví na Slovensku před personálním kolapsem. Ne pro nás, ale pro pacienty,“ uzavírá Peter Visolajský.

-bre-