Poptávka na straně veřejnosti i nemocnic po specializované paliativní péči roste. V průzkumu, který byl součástí projektu, 40 nemocnic deklarovalo, že paliativní tým využívá. Foto: Pixabay

Vznikly standardy nemocniční paliativní péče, pomohou i zvýšit její dostupnost

Odborníci vytvořili standardy pro poskytování takzvané paliativní péče o pacienty umírající v nemocnicích. Mohou pomoci i se zvýšením dostupnosti této péče. Zdravotní pojišťovny nemocnicím, které mají specializované paliativní týmy, od letošního roku vyplácejí bonusy. Ministerstvo zdravotnictví o výstupech pětiletého projektu, který byl podpořen i z evropských fondů, informovalo v tiskové zprávě. V nemocnicích umírá zhruba 70 procent lidí.

Tým tvoří lékaři specializovaní na paliativu, zdravotní sestry, psychologové a sociální pracovníci. „Základní činností paliativního týmu je vedení komunikace obtížných témat s pacienty a jejich rodinami, zjištění jejich potřeb, podpora při formulaci preferencí a také zajištění respektu k těmto preferencím. Nedílnou součástí paliativní péče je tišení bolesti a dalších fyzických symptomů, stejně jako řešení problémů psychické, sociální a spirituální povahy,“ popsalo ministerstvo.

Paliativní péče se poskytuje dětským i dospělým pacientům se závažným, zejména život limitujícím onemocněním zároveň s léčbou. V projektu vznikly standardy jejího poskytování v nemocnicích akutní a následné péče, publikovány byly ve věstníku ministerstva zdravotnictví letos v únoru. Definují například personální obsazení týmu.

Projekt od roku 2019 sbíral data o činnosti sedmi konziliárních paliativních týmů ve Všeobecné fakultní nemocnici, Fakultní nemocnici v Motole a Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze, Fakultní nemocnici Olomouc, Krajské zdravotní – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a Nemocnici Jihlava.

Týmy dohromady pečovaly o více než 4000 pacientů. Čtvrtina byla mladší 65 let, přibližně desetina byla dětí. Zhruba 55 procent nemocných byly onkologické diagnózy, péči ale potřebovali také například lidé se srdečním selháním, plicními nebo neurodegenerativními onemocněními.

Poptávka na straně veřejnosti i nemocnic po specializované paliativní péči roste. V průzkumu, který byl součástí projektu, 40 nemocnic deklarovalo, že paliativní tým využívá. Proti roku 2018 to bylo o polovinu víc.

Dalšímu rozvoji brání podle tiskové zprávy ministerstva nedostatek specializovaných lékařů v některých regionech, nejasnosti v požadavcích na odbornost psychologů pracujících v paliativních týmech nebo také neexistence otevřeného úhradového mechanismu ze strany zdravotních pojišťoven. Podle ministerstva se ale dál jedná.

-čtk-