IROP vyčlení vlastní balík peněz do 5 oblastí: urgentní příjmy, psychiatrická péče, dlouhodobá a následná péče, paliativní péče a zdravotně-sociální péče. Ilustrační foto: PxHere

Dotace pro zdravotnická zařízení přehledně – co, kdy a pro koho

Aktuální dotační období nabízí zdravotnickým zařízením nebývalé možnosti podpory, ale také výzvy – zejména v oblasti energetických úspor a kyberbezpečnosti. Programů podpory  je sice plánováno mnoho ale konkrétních informací o výzvách je zatím  poskrovnu.  Přinášíme vám proto přehled aktuálních i chystaných výzev a zjednodušený návod, jak se v nich orientovat.

Jak se orientovat: Nejdůležitější je umístění zařízení a vlastnická struktura

Pražská zdravotnická zařízení byla z podpory dlouhodobě vyčleňována (ostatně jako i běžní podnikatelé). To se ale nedávno změnilo a mnoho pražských žadatelů již využilo možnost čerpat finance z fondu REACT-EU.  Podle Michaely Horákové z poradenské firmy enovation to nebylo všechno: “Dle našich informací stále probíhají jednání o možnosti čerpání v IROP. Zdá se, že by pražská zařízení měla dosáhnout alespoň na část alokace programu.”

Konkrétní podmínky programu IROP se zveřejní v řádech týdnů, zatím ale situace vypadá pro pražské nemocnice nadějně. Pokud však Ministerstvo místního rozvoje přístup změní, k čerpání pražským subjektům zbyde pouze Národní plán obnovy (detaily viz níže).

Ještě složitějším se jeví určení žadatelů dle jejich vlastnické struktury.:

  • Na soukromý subjekt (nebo více najednou) se nahlíží v podstatě jako na firmu a nabízí se tak dotace Národního plánu obnovy (dále jen NPO) nebo OPTAK s tím, že se výše dotace mění dle velikosti podniku (zejména počtu zaměstnanců).
  • Pro veřejné subjekty (zřizované veřejným subjektem – např. obcí nebo krajem) je určen program IROP a jeho zdravotnické výzvy.

Kromě toho lze na zdravotnická zařízení nahlížet také jako na poskytovatele veřejné péče a z toho titulu mohou čerpat z výzev Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Co by vám nemělo uniknout

Digitalizace a kyberbezpečnost. To jsou asi nejdůležitější dotační témata pro zdravotnictví letos.

“Důležitost kyberbezpečnostních opatření není třeba ve zdravotnickém sektoru vysvětlovat. Všichni klienti (nebo min. ti, se kterými v enovation jednáme) mají na paměti nařízení NÚKIB, které nemocnice zavazuje k nápravě závažných pochybení.” vysvětluje Horáková. “Všichni proto s napětím vyhlíží chystanou výzvu z IROP, aby získali potřebné financování.”, dodává. Konkrétní parametry výzvy zatím známy nejsou, předpokládá se ale zaměření na rozšíření a modernizace vnitřních sítí, pořízení licencí na bezpečnostní software, přístupová oprávnění a další.

Výzvy na digitalizaci (eGovernment z IROP, vybrané programy NPO či OPTAK) podpoří jak zavedení nemocničních informačních systémů, tak implementaci dílčích řešení jako: sdílení a ukládání dokumentace, správu laboratoří i majetku, objednávkové nebo docházkové systémy atp.

Dalším důležitým tématem jsou úspory energie. “Růst cen energií trápí celou ekonomiku, nemocnice nevyjímaje. Vláda si toho je naštěstí vědoma a toto téma je tak prioritou i na poli dotací.” shrnuje situaci Horáková. Aktuálně lze žádat o dotaci na fotovoltaické systémy (po uzavření aktuální výzvy bude obratem následovat další), na spadnutí jsou dotace na zateplení či rekonstrukce budov, výměny oken a zdrojů tepla a dalších energetických úspor z programů NPO a OPŽP.

Speciálně pro zdravotnictví

IROP vyčlení na infrastrukturu ve zdravotnictví vlastní balík peněz. Konkrétně bude podpora směřovat do 5 oblastí: Urgentní příjmy, psychiatrická péče, dlouhodobá a následná péče, paliativní péče a zdravotně-sociální péče.

Tady si ale budeme muset ještě na detaily počkat. Ministerstvo zdravotnictví jakožto gestor této sekce IROPu bohužel mnoho informací neposkytuje. “Klienti se nás ptají, zda jim IROP pomůže s pořízením či rekonstrukcí budov a laboratoří, nákupem strojů nebo financováním školení. Obecně se předpokládá, že ano, finální slovo ale bude mít ministerstvo, nikdo vám proto informace nemůže s určitostí potvrdit.” upřesňuje Horáková.

Další dotační možnosti

Ze zkušenosti enovation se vyplatí také výzvy zaměřené na hospodaření s vodou, výsadbu zeleně nebo pořízení elektromobilů (OPŽP). Elektromobily si však s dotací koupí pouze veřejné subjekty, podpora pro ty soukromé byla před nedávnem vyškrtnuta.

Řešíte-li problém s odlivem výzkumných pracovníků nebo vám na výzkum nezbývají čas a finance, pak vás budou zajímat programy financující mzdy a vzdělávání zaměstnanců jako jsou např. TREND, Aplikace nebo EU4Health. “Některé z uvedených programů podpoří soukromé, jiné zase veřejné zařízení – zkušený poradce vám pomůže vybrat ten nejvhodnější”, doplňuje Horáková.

Jak se připravit

Ačkoli je většina výzev stále v přípravě, své projekty už byste měli začít připravovat. Jak říká dotační specialistka Horáková, příprava vám zabere minimálně 3 měsíce. “Dokud není nic vyhlášené, může se zdát, že není kam spěchat. Příjem žádostí je ale vždy časově omezený, navíc se může stát, že budou výzvy vyhlášeny jako průběžné, což v principu znamená, že kdo dřív přijde, ten dřív mele.” dodává.

Nejvíce vás podle Horákové zdrží studie proveditelnosti, sepsání samotné žádosti a sběr povinných příloh. Některé výzvy navíc vyžadují souhlasné stanovisko architekta egovernmentu nebo předložení stavebního povolení.

Jan Pintlich