Čtvrtek, 7. července, 2022

Gynekologové podepsali dohodu, stomatologové mají dilema

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ačkoliv je letošní dohodovací řízení obzvláště náročné a ve znamení velké nejistoty, podařilo se už v přípravné fázi uzavřít dohodu v segmentu ambulantních gynekologů. Ti od začátku jednání deklarovali ochotu se domluvit za podmínky, že žádný ze segmentů nebude protěžován a všichni dostanou srovnatelný nárůst. Cestu k dohodě by chtěli najít i stomatologové, narážejí ale na reálný úbytek financí. V tuto chvíli tak stojí před dilematem, zda ctít institut dohodovacího řízení a přistoupit na méně peněz, nebo, jak to tak v tuto chvíli vypadá v jiných segmentech, jít s většinou a nedomluvit se.

V segmentu ambulantních gynekologů se na dalším kole jednání přípravné fáze dohodovacího řízení, které proběhlo minulý týden, podařilo uzavřít dohodu. Gynekologové kývli na společný návrh plátců (na rozdíl od většiny ostatních segmentů byl za VZP a Svaz zdravotních pojišťoven společný) s podmínkou, že pokud dojde k možnosti zvýšení úhrady nad předložený návrh, bude i zde úhrada navýšena minimálně na úroveň ostatních segmentů.

Už na předešlých jednáních přitom gynekologové poukazovali na několik pro ně stěžejních bodů. Těmi bylo zařazení vstupní preventivní prohlídky registrované pojištěnky (výkon 63021 – komplexní vyšetření gynekologem a porodníkem) do výpočtu bonifikace preventivní péče a zajištění valorizace úhrady u balíčkových cen (prevence, balíček za těhotnou) tak, aby byla pro poskytovatele nadále motivační. Vedle toho koordinátor segmentu a předseda Sdružení soukromých gynekologů Vladimír Dvořák upozornil, že by epizoda péče v segmentu gynekologie neměla být limitovaná nad 18 let věku. Zároveň gynekologové od začátku deklarovali ochotu se dohodnout, pokud bude ve všech segmentech srovnatelný růst.

Dohoda nakonec vypadá tak, že se pro gynekologii stal referenčním obdobím rok 2021 s tím, že hodnota bodu byla stanovena na 1,10 Kč (v loňském dohodovacím řízení byla hodnota bodu dojednána na 1,04 Kč). Bonifikaci ve výši 0,01 Kč bude možno získat za stejných okolností jako letos, tedy v případě, že alespoň polovina lékařů, která u daného poskytovatele zajišťuje hrazené zdravotní služby, doloží diplom celoživotního vzdělávání, a také pokud poskytovatel alespoň na jednom pracovišti zajišťuje péči v rozsahu 30 hodin týdně rozložených do pěti dnů v týdnu, kdy dva dny má prodloužené ordinační hodiny (buď dva dny do 18 hodin, nebo dva dny od 7 hodin, anebo jeden den od 7 a jeden den do 18 hodin). Bonifikace v uvedené výši je dále za to, že má poskytovatel akreditaci k uskutečňování vzdělávacího programu, a také když je držitelem platného certifikátu ISO 90001.

Pokud pak za hodnocené období provede poskytovatel komplexní vyšetření (63021) nebo preventivní prohlídku (63050) alespoň u poloviny pojištěnek, bude mu úhrada za komplexní vyšetření vynásobena koeficientem navýšení 1,50 a u preventivní prohlídky 1,25 (pro tento rok je kritériem, že když je alespoň u 45 procent pojištěnek vykázána preventivní prohlídka, pak se výkon 63021 navyšuje koeficientem 1,45 a výkon 63050 koeficientem 1,20). Balíčková úhrada za pojištěnku v prvním trimestru se má zvýšit z 1576 na 1679 Kč, v druhém trimestru z 2626 na 2798 Kč a v třetím trimestru z 3677 na 3918 Kč. Za každou epizodu péče nebo kontakt v souvislosti s klinickým vyšetřením v ordinaci lékaře se pak úhrada navyšuje z 56 na 70 korun.

Pacienti si budou muset zubaře častěji zaplatit

Dohodu by rád uzavřel i další segment primární péče, tedy stomatologové. Zatím se však shodu najít nepodařilo a zdá se, že pacienti budou častěji platit z vlastní kapsy.

„Návrhy plátců jsou o reálném úbytku financí, tedy o omezení péče – lékaři budou muset více hledat pacienty, kteří zaplatí, místo těch pojišťovenských. Připravili jsme spoustu variant, ale je to problém. Máme dilema, zda souhlasit s úbytkem peněz pro lékaře i pacienty a zachovat existenci dohodovacího řízení, anebo se postavit proti, což by asi stomatologové ocenili. Bohužel, pacienta, který si platí pojištění, je nám líto, ale ono to bohužel není pojištění, ale daň,“ konstatuje koordinátor segmentu a prezident České stomatologické komory Roman Šmucler.

-mk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY