Pátek, 20. května, 2022

Na Slovensko letos přijde více než sedm milionů dávek vakcíny proti covidu-19

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Slovensko má letos získat více než sedm milionů dávek vakcíny proti onemocnění covid-19. Vyplývá to z informací slovenského ministerstva zdravotnictví. Ze společnosti Pfizer to bude 5,6 milionu dávek a od Moderny milion dávek. Firmy Novavax a Sanofi dodají dohromady asi 700 tisíc vakcín. Zájem Slováků o vakcinaci trvale klesá, podle dat Národního centra zdravotnických informací se denně nechá očkovat průměrně 20 až 30 lidí.

Na Slovensku byla kvůli zlepšující se epidemiologické situaci zrušena prakticky všechna protiepidemická opatření. V nemocnicích je přibližně 370 pacientů s onemocněním covid-19 (maximum bylo téměř 4000), pozitivita PCR testů je kolem 16 procent. Přesto však odborníci varují, že situace se může na podzim změnit a je třeba počítat s další vlnou onemocnění na koronavirus.

„Odborníci na ministerstvu zdravotnictví situaci kontinuálně sledují a v předstihu nastavují potřebná opatření. Sledují vědecké výzkumy a doporučení renomovaných institucí a výrobců vakcín či léků proti covidu-19. Faktem je, že aktuálně je pandemie podle odborníků na ústupu. Zároveň nemocnice po uplynulých dvou letech získaly v managementu covidových vln cenné zkušenosti, jak optimálně nastavit své fungování pro případný příchod dalších mutací,“ konstatuje tiskový obor resortu zdravotnictví.

Mnoho dávek vakcín, nízká ochota očkovat se

Zdá se však, že množství nasmlouvaných vakcín je příliš vysoké, když ochota lidí očkovat se je minimální. „Smlouvy na objednávky vakcín proti covidu-19 byly uzavřeny před rokem v období, kdy panoval všeobecný nedostatek vakcín a cílem Slovenska bylo dosažení kompletní proočkovanosti dospělé populace na úrovni 90 procent. Z tohoto důvodu Slovensko, stejně jako všech ostatních 27 členských států Evropské unie, objednalo svůj proporční objem vakcín, které v té době opětovně zasmluvnila a vyjednala Evropská komise,“ popisuje ve svém stanovisku ministerstvo.

Jelikož pouze Evropská komise může předmětné smlouvy se společností Pfizer renegociovat a zajistit změnu objemu objednaných dávek, Slovensko podporuje úsilí o změnu podmínek. Proto i Slovenská republika zaslala Komisi, a také společnosti Pfizer, jasnou žádost o zastavení dodávek vakcín v současné formulaci. „Na základě aktuálně platných smluv by nám měli po schválení začít chodit tzv. adaptované vakcíny, tzn. vakcíny, které již budou přizpůsobeny na nejnovější formy mutací koronaviru,“ poznamenává resort.

Jednání stále probíhají

V rámci aktuálně probíhajících jednání vedených Evropskou komisí o situaci s vakcínami na nadcházející období se zaměřují na možnosti přesunu dodávek na delší období, zajištění nejaktuálnějších formulací vakcín a na způsoby darování vakcín třetím zemím v rámci humanitární pomoci, a to z důvodu zajištění co největší přeočkovanosti světové populace, aby se zamezilo vzniku nových mutací.

„Slovensko se do těchto jednání mezi členskými zeměmi aktivně zapojuje a v této souvislosti oslovilo několik členských zemí kvůli spolupráci a vzájemné koordinaci. V současnosti jsme rovněž v přípravných fázích jednání se společností Pfizer o nákupu léku paxlovid, který slouží k léčbě onemocnění covid-19,“ dodává ministerstvo zdravotnictví.

Zdravotnický deník v této souvislosti oslovil i společnost Pfizer, zda existuje možnost regulovat dodávky vakcín do jednotlivých zemí. „V návaznosti na smlouvu s Evropskou komisí, která je určující pro dodávky do zemí EU, pokračujeme v dodávkách do jednotlivých zemí podle dohodnutého časového rozpisu. Rozumíme, že očkování v jednotlivých zemích probíhá různým tempem, které se může lišit od úvodních předpokladů a že to může modifikovat potřeby zemí. Pokračujeme v jednáních, a pokud je to trochu možné, snažíme se o pragmatická řešení, která by co nejlépe reflektovala potřeby i těchto zemí,“ říká Miroslav Lednár, Public Affairs Director společnosti Pfizer na Slovensku. Jak dodal, v případě, že studiemi bude potvrzena potřeba a dojde k odsouhlasení i ze strany Evropské lékové agentury (EMA), bude Pfizer připraven dodávat adaptovanou variantu vakcíny v rámci množství zasmluvněných stávající smlouvou s Evropskou komisí.

Josef Brezovský

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY