Po michalovské nemocnici plánuje síť Svet zdravia další plazma centra otevírat v krátké budoucnosti v nemocnicích v Galantě a v Dunajské strede. Foto: Svet zdravia

Na Slovensku otevřeli první plazma centrum s plazmaferézou

Nemocnice Svet zdravia v Michalovcích otevřela na Slovensku první plazma centrum, což pomůže zvýšit soběstačnost země ve vývozu krevní plazmy pro další zpracování. Díky tomu bude možné pro pacienty zajistit dostupnost a dostatečné množství potřebných léků. Očekává se, že díky legislativní změně v dohledné době přibude vícero plazma center v rámci celého Slovenska. Plazma se dosud na Slovensku získávala jen z klasických odběrů krve, což ve srovnání s plazmaferézou znamenalo získání nižšího množství této vzácné tekutiny, a to nezaručovalo její dostatečný objem pro účel zpracování na výrobu léků.

Zaostávání za ostatními zeměmi

„Slovensko výrazně zaostává v odběru krevní plazmy. Zatímco například Česká republika dokáže za jeden rok získat přibližně 700 tisíc litrů krevní plazmy, na Slovensku je to jen necelých 40 tisíc litrů. Dosud legislativa dostatečně neumožňovala samostatný odběr krevní plazmy za účelem vývozu této plazmy na její zpracování pro výrobu jedinečných a nenahraditelných léků. Těší nás, že otevíráme první dárcovské centrum s plazmaferézou a věříme, že přispějeme ke zvýšení výroby těchto léků,“ říká Radoslav Čuha, generální ředitel sítě ProCare a Svet zdravia.

Krevní plazma je pro moderní medicínu nepostradatelnou látkou. Léky z ní se využívají například k léčbě imunitních, akutních, onkologických, neurologických či infekčních onemocnění. Na Slovensku jsou přibližně 3 000 pacientů, kteří jsou na léky z krevní plazmy odkázáni. Jen jeden pacient s imunodeficiencí pro svou léčbu potřebuje 137 dárců, někteří pacienti s nejvážnějšími neurologickými onemocněními několikanásobně více.

„Životy pacientů s imunodeficiencí na Slovensku závisí na lécích z krevní plazmy. Příbuzní těchto pacientů se nás neustále ptají, jak by mohli pomoci. Konečně můžeme rodinám či přátelům těchto pacientů říci, že umí a mohou pomoci darováním své plazmy v michalovské nemocnici,“ řekl Gabriel Bodor, předseda Sdružení pacientů s primární imunodeficiencí.

Pomohl tlak Evropské unie

V průběhu roku může zájemce darovat 10 litrů plazmy, tedy k odběru může jít přibližně 16krát za rok, což je čtyřnásobně více než při darování krve. Odběry plazmy jsou také ve srovnání s dárcovstvím krve šetrnější a tělo si všechny složky dokáže nahradit do 48 hodin od odběru.

„Krevní plazma se dá získávat dvěma způsoby, a to odběry celé krve, ze které se získává přibližně 260 ml plazmy nebo plazmaferézami, z čehož je výtěžnost plazmy přibližně 650 ml, tímto způsobem proto dokážeme získat podstatně větší množství. Odběr plazmy je bezpečný, protože probíhá v jednorázovém, sterilním a uzavřeném systému a trvá přibližně 45 minut,“ pokračuje Ingrid Mrázová, primářka hematologicko-transfuziologického oddělení Nemocnice Svet zdravia Michalovce.

Dárcovská centra s plazmaferézami vyžadují kromě kvalitních separátorů plazmy a jiného technického vybavení i zvládnutí složitých procesů vyplývajících z mezinárodních standardů pro zařazení dárcovského centra do PMF (Plasma Master File), což znamená možnost dodávání této tekutiny výrobcům léků z plazmy. Po michalovské nemocnici plánuje síť Svet zdravia další plazma centra otevírat v krátké budoucnosti v nemocnicích v Galantě a v Dunajské strede.

Od začátku roku 2022 je díky legislativní změně možné vyvážet ze Slovenska krevní plazmu více zahraničním zpracovatelům, protože na Slovensku takový zpracovatel plazmy není. Tato změna byla prosazena díky tlaku Evropské unie, která dlouhodobě vyzývala Slovenskou republiku, aby přispívala do Evropského plazma poolu s cílem zvýšit jeho objem. Díky tomu se plazma dostane k více mezinárodním zpracovatelům, čímž se zároveň pro slovenské pacienty zvýší dostupnost léků z krevní plazmy jak v objemu, tak ve spektru.

-bre-