Pátek, 20. května, 2022

Obezitologie jako nový studijní obor na Slovensku? Podle vysokých škol není potřebný

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Obor obezitologie by mohl být na Slovensku zahrnutý do dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků, případně také jako studijní obor na lékařských fakultách. K tomuto tématu se již minulý rok uskutečnila na Ministerstvu zdravotnictví SR (MZ SR) úvodní pracovní setkání. Vysoké školy však mají na to jiný názor a nový obor považují za zbytečný.  

„V managementu obézních pacientů se jeví jako klíčové pregraduální (cestou výuky na lékařských fakultách) a postgraduální vzdělávání lékařů (certifikované postgraduální vzdělávání v obezitologii), ale i zavedení nové subspecializace „obezitologie“ a rozšíření edukace specialistů „obezitologů“, expertů na péči o obézní pacienty,“ píše se v doporučeních odborníků, mezi kterými byla i Ľubomíra Fábryová, prezidentka Slovenské obezitologické asociace. Na Slovensku zatím obezitologie jako lékařská specializace neexistuje.

Obezita jako globální problém

„Vzhledem ke globálnímu rozměru obezity, specifickou pacientskou kohortu, náročnost léčby, která zahrnuje časově náročnou komunikaci s pacientem a časově náročná diagnostická vyšetření a nezbytnost rozsáhlé prevence, ale i intervence, by bylo potřebné urychlené zavedení této specializace do systému poskytování zdravotní péče,“ tvrdí specialisté na léčbu obezity.

Ze strany MZ SR byly podle jeho komunikačního oddělení navrženy různé možnosti, jak oblast obezitologie zahrnout do dalšího vzdělávání zdravotníků. Jednou z možností by mohlo být doplnění do obsahu minimálních standardů pro vybrané specializační obory a zdravotnická povolání vytvořením samostatného navazujícího specializačního oboru anebo certifikované pracovní činnosti nebo vytvoření studijního programu soustavného vzdělávání.

Zatím však proběhly jen úvodní diskuse, které by bylo potřeba šířeji prodiskutovat i s dalšími relevantními odborníky. Také je potřeba seznámit se s návrhem obsahu vzdělávání v uvedené problematice, který zatím ministerstvo zdravotnictví nemá k dispozici. Následně by se měla vyjádřit k návrhu i Akreditační komise MZ SR na další vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Součást specializačního studia

Vysoké školy o zavedení studijního oboru obezitologie neuvažují. „V rámci vnitřního lékařství se o ní přednáší a pacienti s obezitou jsou součástí praktické výuky. Je také otázkou při státnici z vnitřního lékařství. Je rovněž součástí specializačního studia v oborech vnitřní lékařství, endokrinologie – ty jsou vyučovány i na naší fakultě. A zejména je součástí atestace z oboru diabetologie, poruchy metabolismu a výživy. Ta se vyučuje na Slovenské zdravotnické univerzitě, na školách v Martině a v Košicích. Vždy se vyučuje samozřejmě i moderní léčba. Vzhledem k výše uvedenému není potřebné, aby vznikal nový studijní obor. Odborně je obezitologie pod záštitou Obezitologické sekce Slovenské diabetologické společnosti a Obezitologické asociace,“ říká prof. Juraj Payer, 1. proděkan Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.

Podle jeho názoru se u drtivé většiny pacientů jedná o standardní obezitu, která nevyžaduje mimořádné vědomosti a přístrojové vybavení. „Vyžaduje zejména čas od ošetřujícího lékaře a nutnost vnímat obezitu jako závažné onemocnění s mnohými život ohrožujícími komplikacemi. Proto by se jí měli věnovat zejména všeobecní lékaři. Prostor na zlepšení je v bariatrické chirurgické léčbě, která je na Slovensku výrazně poddimenzovaná,“ uzavírá prof. Juraj Payer.

Jozef Brezovský

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY