Středa, 25. května, 2022

Síť nemocnic Svet zdravia chce z národního plánu obnovy postavit na Slovensku dvě nové nemocnice

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Síť nemocnic Svet zdravia má ambici ze slovenské varianty národního plánu obnovy postavit na Slovensku dvě nové nemocnice v Humenném a v Rimavské Sobotě, realizovat přístavbu lůžkového pavilonu ve Spišské Nové Vsi a v Michalovcích a rekonstruovat oddělení anesteziologie a multioborové intenzívní péče v Topolčanech. Nemocnice v Humenném by měla stát 73 milionů eur (cca 1,825 mld. korun), v Rimavské Sobotě asi 74 milionů eur (cca 1,85 mld. korun). Před třemi týdny síť Svet zdravia dopisem oficiálně oslovila předsedu vlády i ministra zdravotnictví s nabídkou sdílení know-how při výstavbě a rekonstrukcích regionálních nemocnic.První tři jmenované projekty vycházejí z podkladů michalovské nemocnice, která byla otevřena v roce 2017. V současné době síť ProCare a Svet zdravia investuje nemalé finanční prostředky z vlastních zdrojů tak, aby byla do určité doby schopna garantovat výstavbu a rekonstrukci těchto nemocnic do požadovaného termínu, tedy do 30. června 2026. Zmíněné projekty mezitím získaly podporu zastupitelstev všech relevantních vyšších územních celků, které jsou vlastníky pozemků a budov ve zmíněných pěti lokalitách.

„Pokud má reforma nemocniční sítě dávat smysl, je třeba budovat nové nemocniční kapacity i v regionech. Síť ProCare a Svet zdravia má v tomto směru jasnou představu o klinických programech v pěti připravených nemocničních projektech. V současnosti realizujeme přípravnou fázi, která je nezbytná pro dodržení šibeničních termínů plánu obnovy. V přípravě budeme i nadále pokračovat z vlastních zdrojů, avšak pouze pokud bude výstavba nemocnic do termínu 30. června 2026 proveditelná a dokážeme garantovat,“ zdůrazňuje Radoslav Čuha, generální ředitel sítě ProCare a Svet zdravia.

Síť Svet zdravia má většinu svých nemocnic od vyšších územních celků v dlouhodobém pronájmu. Jejich provoz je příkladem fungujícího partnerství veřejného a soukromého sektoru v regionech. Tento vztah vyžaduje při realizaci každé jedné investice ze strany sítě souhlas zastupitelstva. Právě z tohoto důvodu předložil Svet zdravia na jednání zastupitelstev projektový záměr výstavby a rekonstrukcí nemocnic s ambicí čerpat zdroje z plánu obnovy. Nemovitosti a pozemky, na kterých chce Svet zdravia, jsou ve vlastnictví daného územního celku.

Vznik nové nemocnice trvá několik let

„Těší nás jednoznačná podpora ze strany vyšších územních celků. Jakákoliv investice z plánu obnovy zhodnotí veřejný majetek, který bude sloužit statisícům obyvatel z několika rozlehlých regionů Slovenska. My máme i nadále zájem o dlouhodobé provozování nemocnic a zajišťování kvalitní zdravotní péče. Současně věříme, že se budeme moci ucházet i o menší rekonstrukce z plánu obnovy pro další regionální nemocnice,“ doplňuje Radoslav Čuha.

Referenčními projekty sítě při výstavbě nových nemocnic jsou projekty v Michalovcích a na bratislavských Borech. V případě nové michalovské nemocnice trval celkový proces výstavby pět let, přičemž dva roky trvala projektová příprava a tři roky samotné stavební práce a uvedení do provozu. Koncová Nemocnice Bory je mnohem komplexnější projekt. Jeho přípravná fáze trvala tři roky a stavební práce s plánovaným uvedením do plného provozu pět let. Ani v tomto případě nebylo třeba řešit veřejné zakázky, stavbu však o více než rok zpomalila pandemie covidu-19.

„Díky úspěšné realizaci dvou nových nemocnic v Michalovcích a v Bratislavě na Borech disponujeme cenným projektovým know-how a zkušeným odborným týmem. K dispozici máme kompletní projektovou a procesní dokumentaci. Přesně víme, jak dlouho jednotlivé projektové fáze trvají, jak jsou nákladné a jak je připravit podle slovenských technických norem a legislativních podmínek. Nemusíme se učit věci znovu, což považujeme za klíčovou výhodu při dodržení definovaných termínů. Pokud se mají nové nemocnice otevřít v polovině roku 2026, jejich projektová dokumentace musí být připravena do března 2023 a veřejné zakázky na zhotovitele stavby ukončeny nejpozději do prosince 2023,“ vysvětluje Miriama Letovanec, projektová manažerka sítě ProCare a Svet zdravia pro projekty z plánu obnovy.

-bre-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY