Čtvrtek, 7. července, 2022

Slovensko analyzuje možnosti vybudování vlastní letecké záchranné služby

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministr zdravotnictví SR Vladimír Lengvarský a ministr vnitra SR Roman Mikulec podepsali společné memorandum o spolupráci. Oba slovenští ministři v něm projevili společnou vůli vytvořit do konce roku 2026 jednotný letecký útvar k plnění úkolů integrovaného záchranného systému, jehož gestorem bude Ministerstvo vnútra SR (MV SR). Útvar bude plnit úkoly a potřeby leteckých činností Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej služby a provozovat vrtulníkovou záchrannou zdravotní službu na celém Slovensku.

Výstavba vrtulníkových základen

„Dostupnost pomoci ze vzduchu bude garantována v plné míře státem, který zajistí vzájemnou zastupitelnost jednotlivých záchranných složek na celém území Slovenska i prvků kritické infrastruktury. Provozováním společné letky dojde k historické obnově letecké techniky, zejména vrtulníků pro vrtulníkovou záchrannou zdravotní službu, horskou záchrannou službu, hasičský a záchranný sbor a policejní sbor. Stejně tak dojde k výstavbě vybraných společných vrtulníkových základen,“ vysvětlil Roman Mikulec.

Obě strany memoranda se zavázaly vypracovat studii proveditelnosti reorganizace a rozvoje Leteckého útvaru MV SR a provozování vrtulníkové záchranné zdravotní služby pod hlavičkou Leteckého útvaru MV SR a předložit tuto studii na jednání vlády SR v termínu do září 2022.

V případě, že vláda studii, kterou vypracují Letecký útvar MV SR a Sekcia zdravia Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) spolu s Inštitútom zdravotníckych analýz MZ SR, schválí, resort vnitra zahrne do veřejných zakázek i objednávku na nákup vrtulníků ve specifikaci „HEMS“ pro potřeby provozování vrtulníkové záchranné zdravotní služby od roku 2027.

Zpočátku zůstane současný provozovatel služby

„Spojením leteckých záchranných činností pod jednu zastřešující organizaci se zároveň předpokládá úspora zdrojů ze státního rozpočtu a z veřejného zdravotního pojištění. V případě, že stát na základě vypracované studie přijme rozhodnutí o spuštění společné letky, do jeho začátku bude vrtulníkovou záchrannou zdravotní službu v gesci ministerstva zdravotnictví provádět současný provozovatel – společnost AIR – TRANSPORT EUROPE na základě platného povolení,“ řekl Vladimír Lengvarský.

Společné memorandum MZ SR a MV SR navazuje na Programové prohlášení slovenské vlády, ve kterém se vláda zavázala zajistit komplexní rozvoj záchranných složek integrovaného záchranného systému, technologický rozvoj jejich koordinačních a operačních středisek a jejich vzájemnou spolupráci na dosažení adekvátní připravenosti a umožnění reakce záchranných složek na co nejadresnější zásah a záchranu života zraněného.

-bre-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY