Čtvrtek, 7. července, 2022

Slovenský Inštitút sociálnej politiky doporučuje investovat do včasné pomoci rodinám s autistickými dětmi

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Zajištění dostupných programů včasné intervence pro děti s poruchou autistického spektra (PAS) by mělo příznivý vliv na celou společnost. Vyplývá to z analýzy slovenského Inštitútu sociálnej politiky (ISP), která zkoumá návratnost potenciálních veřejných investic do takových programů. Každé investované euro se může vrátit ve formě veřejných a soukromých společenských přínosů v téměř dvojnásobné hodnotě. Institut sociální politiky je hlavní analytický a poradní útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Program založený na behaviorální terapii

Účast sociálně či zdravotně znevýhodněných dětí a jejich rodin na programech rozvoje v raném věku později vede k lepším výsledkům v různých oblastech jejich života, například ve vzdělávání či na trhu práce. Výjimkou nejsou ani děti s poruchou autistického spektra. Institut se blíže podíval na hodnotu společenských přínosů z včasných intervencí pro tuto skupinu dětí, jakož i na potenciální náklady na jejich poskytování. Modelový příklad takových intervencí, kterými se zabývala studie ISP, zahrnuje náklady na 27měsíční program založený na behaviorální terapii.

Přínosy intervencí u dětí s PAS a jejich rodin zahrnují nejen vyšší soukromé příjmy osob s PAS a jejich rodičů a úsporu veřejných zdrojů v oblasti vzdělávání či sociální péče, ale také vyšší příjmy do veřejného rozpočtu v souvislosti s lepším uplatněním na trhu práce.

Analýza ukazuje, že přínosy převyšují náklady 1,3 až 1,9 násobně, a i podle dalších indikátorů ekonomické návratnosti by šlo o investici, která je pro společnost výhodná. „Můžeme předpokládat, že celkové čisté přínosy včasné intervence, soukromé i veřejné, v průběhu života jedné osoby s PAS dosáhnou 25 800 eur (cca 645 000 korun). Prostředky, které investujeme do včasné intervence, se vrátí ve formě společenských přínosů přibližně v 16. roce od začátku investice,“ uvádí autorka studie Laura Salomonsová.

Národní strategii projedná slovenská vláda

Zajištění geografické a finanční dostupnosti včasné intervence pro děti s PAS a jejich rodiny je výzvou, která vyžaduje spolupráci více resortů a vícezdrojové financování. K tomu by měla přispět i Národní strategie rozvoje koordinovaných služeb včasné intervence a rané péče na roky 2022-2030, kterou Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny předložilo v prosinci loňského roku do meziresortního připomínkového řízení, které skončilo v lednu 2022. Národní strategie bude předložena na vládu SR do konce května 2022.

-bre-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY