Čtvrtek, 7. července, 2022

Slovenští lékaři jsou připraveni přejít od stávkové pohotovosti k výpovědím

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nedojde-li k řešení problémů slovenského zdravotnictví, není vyloučeno, že stávková pohotovost přeroste do výpovědí lékařů slovenských nemocnic. Ukázalo se to na celostátním setkání předsedů Lékařského odborového sdružení (LOZ) jednotlivých nemocnic, které proběhlo 20. května 2022. Na setkání byla totiž vyhodnocena i úvodní fáze sběru podpisů lékařů pod prohlášení o připravenosti podat výpovědi. Jde o prohlášení, kde se deklaruje, že pokud Vláda SR nezačne konečně řešit upadající slovenské zdravotnictví, je daný lékař ochoten podat výpověď.

Konkrétní požadavky se týkají povinnosti zdravotních pojišťoven uhradit nemocnicím alespoň nákladové ceny za adekvátně poskytnutou léčbu, dodržování personálního zabezpečení oddělení, navýšení mezd sester, reformy vzdělávání lékařů, podpory lékařských fakult a zajištění konkurenceschopnosti Slovenska při udržení lékařů.

Odboráře překvapil velký zájem

„Jsme překvapeni vysokou mírou zapojení lékařů velkých nemocnic do podepisování prohlášení o podávání výpovědí. Již krátká úvodní fáze ukázala, že v této chvíli máme nadpoloviční podporu nemocničních lékařů v našich požadavcích. Přestože se dodnes zapojila většina lékařů velkých nemocnic, věřím, že to bude inspirovat i lékaře v menších nemocnicích. Na druhé straně tento vysoký počet lékařů ochotných podat výpovědi bolestně ukazuje, že vláda s lékaři raději bojuje, než by se s nimi dohodla. Lékaři nemají na Slovensku podmínky, aby se mohli dobře starat o své pacienty,“ konstatuje Peter Visolajský, předseda LOZ.

Navzdory přetrvávající nespokojenosti lékařů s výsledky komunikace a opatřeními ze strany ministerstva zdravotnictví a vlády SR zástupci LOZ stále vládě nabízejí dohodu, aby dokázala řešit problémy zdravotnictví i bez toho, že by zde existovala reálná hrozba v podobě tisíců výpovědí lékařů.

„LOZ je také přesvědčeno, že v našem zdravotnictví jsme došli na hranici našich možností. Buď umožníme zlepšit stav slovenského zdravotnictví, nebo bude následovat jeho volný pád, který už nepůjde zastavit,“ dodává Peter Visolajský. Proto apeluje na všechny lékaře, kteří zatím nejsou rozhodnuti, aby prohlášení o připravenosti podat výpovědi podepsali a tím přinutili vládu vnímat potřeby slovenských pacientů.

Resort zdravotnictví tvrdí, že vyvíjí maximální úsilí

Ministerstvo zdravotnictví SR (MZ SR) před dvěma týdny na pracovním setkání představilo zástupcům lékařských oborů kroky pro zkvalitnění práce zdravotnických pracovníků a zvýšení efektivity při poskytování zdravotní péče.

„Kromě toho, že ministerstvo vyvíjí maximální úsilí, aby získalo dodatečné finanční prostředky na zvýšení platů zdravotnických pracovníků, které musí být trvalé a do systému musí přinést vyšší míru spravedlnosti, připravuje i změny ve výnosu z roku 2008 o minimálních požadavcích na personální zabezpečení a materiálně-technické vybavení jednotlivých druhů zdravotnických zařízení,“ říká Petra Lániková, mluvčí MZ SR.

Předmětem setkání na MZ SR bylo i téma DRG či plateb za výkony od zdravotních pojišťoven. V této souvislosti aktuálně probíhá vyhodnocování sesbíraných dat z nemocnic a připravují se metodické postupy. Pokud budou data relevantní, bude možné systém DRG pilotně spustit 1. ledna 2023.

„Všechny tyto kroky směřují nejen ke zlepšení pracovního prostředí pro zdravotnický personál, ale také ke zkvalitnění poskytování zdravotní péče. Očekáváme, že ve stejně konstruktivním duchu, v jakém probíhalo zmíněné setkání se zástupci lékařských oborů, bude vzájemná komunikace probíhat i nadále,“ uzavírá Petra Lániková.

Jozef Brezovský

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY