Podle odhadů Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) na základě dat Světové zdravotnické organizace (WHO) lze očekávat, že na každých 2000 vysídlených žen z Ukrajiny se vyskytne jeden případ aktivního onemocnění TBC. U mužů nad 65 let připadá jeden případ na 1600 osob a u dětí do 14 let věku jeden na 5000. Foto: Wikipedie

SZÚ: Analýza růstu počtu případů TBC neukázala souvislost s uprchlíky z Ukrajiny

Analýza nárůstu počtu případů tuberkulózy (TBC) v posledních týdnech neukázala souvislost s uprchlíky z Ukrajiny. Meziročně zachycených případů přibylo asi o 46 procent, od začátku března do 21. dubna jich bylo 57. V tiskové zprávě o tom dnes informoval Státní zdravotní ústav (SZÚ). V roce 2021 bylo v ČR zachyceno 221 případů TBC u osob narozených v tuzemsku a 132 u narozených v zahraničí, z nich 35 na Ukrajině.

O nárůstu počtu případů SZÚ informoval na konci dubna. „Podrobné zjištění původu vzorků (…) ukázalo, že pokud pocházejí od cizích státních příslušníků, jde ve většině případů o nemocné s vazbami na ČR již před rokem 2022,“ uvedl SZÚ.

Při analýze odborníci Národní referenční laboratoř pro mykobakterie SZÚ prověřili každý zaslaný vzorek a upřesnili, o jakého pacienta se jedná. Porovnali je pak s počty vzorků z posledních let, které ukázalo ve stejném období let 2019 až 2021 pokles proti předchozím dvěma letům. Více vzorků pak bylo testováno ve druhé polovině roku.

„Ačkoli nejsme schopni přesně identifikovat příčinu poklesu testování, která nastala již v roce 2019, a jeho opětovné navýšení až na konci roku 2021 a v roce 2022, zdá se, že tento pokles je spojen jednak s trvale se snižující incidencí tuberkulózy v ČR a dále i s opatřeními proti šíření koronaviru,“ vysvětlila vedoucí laboratoře Věra Dvořáková.

Přesné počty případů TBC jsou do registrů hlášené zpětně, data za poslední týdny podle SZÚ laboratoř neposkytuje. Ústav tak může vycházet pouze z meziročního srovnání počtu vzorků, které byly odeslané národní referenční laboratoři na potvrzení.

Podle odhadů Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) na základě dat Světové zdravotnické organizace (WHO) lze očekávat, že na každých 2000 vysídlených žen z Ukrajiny se vyskytne jeden případ aktivního onemocnění TBC. U mužů nad 65 let připadá jeden případ na 1600 osob a u dětí do 14 let věku jeden na 5000. V Česku získalo vízum zhruba 307.000 uprchlíků.

V Česku byly děti povinně očkovány proti TBC do roku 2010, vakcinace byla ukončená kvůli malému počtu případů také kvůli významným nežádoucím účinkům. Očkují se jen děti z rizikových prostředí, například novorozenci matek ze zemí s vyšším výskytem.

V letech 2019 a 2020 bylo v ČR kolem 400 případů za rok, v roce 2017 více než 500. Cizinci dlouhodobě tvoří asi třetinu případů, nejčastěji jde o muže, kteří do ČR míří za prací. Od roku 2017 je pacientů z Ukrajiny kolem 30 za rok. Ukrajinské děti se v posledních letech očkují přímo v porodnici, v roce 2020 jich vakcínu dostalo zhruba 89 procent.

Počty případů tuberkulózy:

201720182019202020212022
M. tuberculosis nový záchyt 1.3.-21.4.627247393341
M. tuberculosis opakovaně zaslaný kmen 1.3.-21.4.1518610616
Počet případů za celý rok – země narození ČR345297320238221
Počet případů za celý rok – země narození mimo ČR159147141125132
Počet případů za celý rok – země narození Ukrajina3037282635
Zdroj: Státní zdravotní ústav

-čtk-