Čtvrtek, 7. července, 2022

Téměř polovina Slováků si myslí, že zdravotnictví není pro stát prioritou

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Téměř každý druhý obyvatel Slovenska si myslí, že zdravotnictví není pro stát v porovnání s jinými oblastmi prioritou. Vyplývá to z výsledků průzkumu agentury AKO, který byl zaměřen na péči o zdraví žen u nás. V této souvislosti až 53 procent dotázaných předpokládá, že Slovensko patří mezi nejhorší země v úmrtnosti na onkologická onemocnění, přičemž jen každá třetí žena považuje onkologickou prevenci za svou osobní prioritu.

Reprezentativní průzkum realizovaný začátkem dubna zkoumal, jak Slováci a Slovenky vnímají úroveň systému zdravotnictví v zemi a také jak se sami starají o své zdraví, zejména v oblasti prevence. I po dvou letech zkušeností s pandemií si téměř každý druhý občan myslí, že zdravotnictví není pro stát prioritou, přičemž toto vnímání narůstá úměrně s vyšším vzděláním respondentů.

„Více než 55 procent z nich uvedlo, že jedním z hlavních problémů je nedostatečné financování zdravotnictví jako takového a 36 procent lidí vnímá chybějící moderní diagnostiku a léčbu. Téměř polovina Slováků považuje úroveň našeho zdravotnictví za nejhorší v rámci zemí V4,“ uvádí Václav Hřích, výkonný ředitel průzkumné agentury AKO.

Téma onkologických onemocnění i mentálního zdraví jde do popředí

Zjišťován byl i názor lidí na to, kde se nachází Slovensko v porovnání s průměrem Evropské unie, co se týče úmrtnosti na nádorová onemocnění. Více než polovina lidí (52,6 procenta) předpokládá, že patříme mezi nejhorší země v Evropě. Existují zde však výrazné rezervy v onkologické prevenci občanů Slovenska – jako prioritu ji deklaruje 27 procent dotázaných, přičemž v kategorii žen je to o něco vyšší podíl, 33 procent.

Zejména ve skupině mladých lidí se do popředí výrazně dostává téma duševního zdraví. V kategorii do 33 let ho uvádí jako svou prioritu v oblasti osobního zdraví až 51 procent Slováků a Slovenek. V rámci celého vzorku dotázaných se zamýšlí nad svým duševním zdravím jako prioritou 36 procent respondentů, přičemž i v této kategorii existuje korelace s úrovní dosaženého vzdělání.

AOOP pořádá Den ženského zdraví

I v kontextu těchto výstupů má do celospolečenské diskuse přispět pilotní ročník veřejné akce Den ženského zdraví. Nová platforma, jejímž záměrem je spojovat odborníky, veřejnost i lídry působící v oblasti tvorby politiky zdravotní péče pro ženy, startuje 5. června v bratislavské Staré tržnici. Organizátorem celodenní akce s bohatým programem a volným vstupem pro ženy každého věku i jejich rodiny je Asociace na ochranu práv pacientů (AOOP).

„Dnem ženského zdraví vytváříme prostor pro spojování sil a celospolečenskou diskusi, jak společně zlepšit situaci v systému zdravotnictví v naší zemi tak, aby byly dívky a ženy na Slovensku po všech stránkách zdravější a vyrovnanější. Věříme, že postupným výsledkem této iniciativy, jejíž tradici právě zakládáme a kterou plánujeme do budoucna dále rozvíjet, budou konkrétní kroky v oblasti prevence, vzdělávání, přístupu k moderním terapiím a managementu zdravotní péče pro všechny ženy na Slovensku,“ uvádí Mária Lévyová, prezidentka AOOP .

-bre-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY