Čtvrtek, 7. července, 2022

Fakultní nemocnice a velké kliniky v Německu volají po urychlené nemocniční reformě

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Německá Aliance velkých městských nemocnic a Asociace německých fakultních nemocnic vyzvaly spolkovou vládu, aby se s plným odhodláním a úsilím pustila do strukturálních reforem v rámci nemocniční péče. S odkazem na oba spolky o tom informoval deník Deutsches Ärzteblatt, který se zaměřuje na dění v německém zdravotnictví.

„Jasné rozdělení rolí v nemocniční péči a široké zapojení všech zúčastněných stran. To jsou základní a zásadní předpoklady pro úspěšné splnění všech výzev, kterým nemocnice v současné době čelí,“ uvedla Asociace německých fakultních nemocnic (VUD – Verband der Universitätsklinika Deutschlands) v tiskovém prohlášení, v němž vyzývá spolkovou vládu k urychlenému provedení nemocniční reformy.

Asociace zároveň zdůraznila, co při provedení nemocniční reformy považuje za klíčové. Podle VUD se musí kliniky neustále rozvíjet jako stupňovitý systém, kde fakultní, respektive univerzitní, nemocnice fungují jako nejvyšší úroveň péče.

Profitovat budou všichni

VUD se rovněž odvolává na znění koaliční smlouvy spolkového kabinetu pod vedením Olafa Scholze (SPD), v níž mimo jiné stojí, že financování fakultních nemocnic bude posíleno s ohledem na to, že tato úroveň nemocnic zajišťuje komplexní péči.

„Propojení financování nemocnic a úrovně péče, jak je stanoveno v koaliční smlouvě, je správné. Poskytování komplexní péče a z toho vyplývající náklady nebyly dosud adekvátně zohledněny,“ uvedl generální tajemník Asociace německých fakultních nemocnic Jens Bussmann.

Podle něho z toho budou profitovat nejen pacienti, ale všichni, kdo jsou se zdravotnictvím provázáni. „Medicína totiž přináší do zdravotnictví své know-how prostřednictvím networkingu s dalšími partnery,“ uvádí dále Asociace ve své výzvě. Fakultní nemocnice nezajišťují pouze zdravotní péči, ale rovněž významně přispívají k inovacím a podílejí se na výzkumu a vývoji v medicíně.

Peníze podle multiplikátoru?

VUD apeluje právě na to, aby si vláda dala obzvláště záležet na nastavení financování tak, aby odpovídalo jednotlivým úrovním poskytované péče. Současný systém to totiž podle VUD nezohledňuje dostatečně, a to ani systém DRG.

Podle Asociace se však bude muset vyjasnit, jaká kritéria lze použít k diferenciaci úrovně péče a jak lze nový systém implementovat s ohledem na odpovědnost spolkové vlády a vlád spolkových zemí. V současné době totiž má jen několik spolkových zemí úroveň péče, která není jednotně regulována, a tak neměly žádný vliv na financování těchto nemocnic.

VUD navrhuje, aby se výše peněžního plnění za péči odvíjela od multiplikátoru, jehož hodnota by závisela na úrovni péče. Nejnižší by byla pro základní péči, nejvyšší pro maximální úroveň péče. Hodnota multiplikátoru by byla stanovena vědecky nezávislým institutem a byla by v pravidelných intervalech vyhodnocována. Tak, aby stále co nejvíce odpovídala realitě.

Konejte co nejdříve

Jak již bylo zmíněno, k provedení reformy nemocniční péče vyzvala spolkovou vládu také Aliance velkých městských nemocnic. A požaduje, aby reforma byla provedena co nejdříve. „Dochází nám čas. Potřebujeme koordinovaný a kontrolovaný proces mezi spolkovou vládou a vládami spolkových zemí, abychom mohli rozvíjet strukturu naší péče,“ uvedl podle deníku Deutsches Ärzteblatt Matthias Bracht, ředitel Aliance.

Podle Aliance totiž hrozí, že nemocnicím brzy dojdou peníze a budou muset omezovat nabídku péče, pokud od státu nedostanou kompenzační platby. „Tak či onak na to doplácejí občané. Buď jako daňoví poplatníci prostřednictvím dalších záchranných balíčků, nebo jako pacienti, kterým bude snížena kvalita péče,“ dodal Bracht.

Německé nemocnice totiž mají potíže s financováním dlouhodobě. A nyní, kdy se inflace šplhá ke 40letým maximům, se jejich situace ještě zhoršuje. Podle Geralda Gaße, šéfa Německé nemocniční společnosti, je „situace na mnoha klinikách skutečně dramatická“. Jen v letošním roce se jejich náklady kvůli zdražení energií, zdravotnického materiálu i léků zvýší asi o 1,45 miliardy eur. Spolková vláda již přislíbila kompenzace.

Petr Musil

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY