Čtvrtek, 7. července, 2022

Jak ovlivňuje chování pacientů prevenci a léčbu onkologických onemocnění? Sledujte on-line dnes od 10:00

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Význam zdravotní gramotnosti pro prevenci onkologických onemocnění, výzvy a překážky spolupráce pacienta při léčbě onkologického onemocnění či role onkologů, praktiků, pacientských organizací a zdravotních pojišťoven při racionálním průchodu pacienta zdravotnickým systémem – to jsou některá z témat, kterým se bude věnovat konference VZP na téma behaviorální aspekty prevence a léčby onkologických onemocnění. O tom, jak důležitá je spolupráce pacientů při péči o vlastní zdraví, budou debatovat dnes od deseti hodin odborníci v pražském hotelu Augustine. Celá akce bude přenášena a můžete ji sledovat on-line.

Důležitosti prevence a spolupráce pacientů na péči o vlastní zdraví jsme se ve Zdravotnickém deníku i na jím pořádaných akcích věnovali opakovaně. Z hlediska onkologie by se na věc měla nyní podívat konference pořádaná s VZP na téma Behaviorální aspekty prevence a léčby onkologických onemocnění. Probíhat bude dnes 9. června od 10. do 14. hodin v hotelu Augustine Praha a bude vysílána v přímém přenosu prostřednictvím České tiskové kanceláře zde:

Pozvání přijali předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP Jana Prausová, předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka, náměstek ředitele VZP pro služby klientům Ivan Duškov, projektová manažerka a členka vedení Amelie z.s., Hlas onkologických pacientů Šárka Slavíková a studentka medicíny 3. LF UK a manažerka ve společnosti Loono Natálie Jírovská. Akci bude moderovat šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt.

Program:

Přednášky (10:00 – 11:45)

• Význam zdravotní gramotnosti pro prevenci onkologických onemocnění (Natálie Jírovská)

• Edukace pacientů s onkologickými onemocněními a její dopad na výsledky léčby (Šárka Slavíková)

• Výzvy a překážky spolupráce pacienta při léčbě onkologického onemocnění (Jana Prausová)

• Role praktického lékaře v prevenci onkologických onemocnění (Petr Šonka)

• Prevence v oblasti onkologických onemocnění. Možnosti VZP v podpoře preventivního chování pojištěnců (Ivan Duškov).

Přestávka (11:45 – 12:00)

Panelová diskuse za účasti přednášejících (12:00 – 14:00)

• Rizikové faktory pro vznik onkologických onemocnění a jak jim předcházet zvyšováním zdravotní gramotnosti pojištěnců

• Efektivní využití vzácných zdrojů zdravotního pojištění – jak včas a efektivně přivést pojištěnce k rozpoznání a léčbě onkologických onemocnění

• Role onkologů, praktiků, pacientských organizací a zdravotních pojišťoven při racionálním „průchodu“ pacienta zdravotnickým systémem

-mk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY