Domácí péče je jedním ze tří segmentů, kde byla uzavřena „tvrdá“ nedohoda. Foto: Depositphotos

Nedohoda v domácí péči: segment požadoval nárůst o deset procent, plátci přišli s necelými čtyřmi

Domácí péče je jedním ze tří segmentů, kde byla uzavřena „tvrdá“ nedohoda. Během tří jednání, která v rámci dohodovacího řízení minulý měsíc proběhla, se plátcům a zástupcům domácí péče nepovedlo najít shodu. Podle prezidentky Asociace domácí péče Ludmily Kondelíkové nebylo možné jediný návrh plátců, který by znamenal meziroční růst o cca 3,5 procenta, vzhledem k enormnímu nárůstu nákladových položek akceptovat.

„Zdravotní pojišťovny předložily pro rok 2023 návrh, který v naší odbornosti 925 ponechával stejnou základní hodnotu bodu za výkony jako v letošním roce a úhradu za dopravu navýšil oproti roku 2022 o necelé jedno procento. Zdravotní pojišťovny mj. při jednáních argumentovaly, že jimi předložený návrh umožní meziroční nárůst úhrady o čtyři procenta. Dle našeho propočtu by byl nárůst úhrad oproti roku 2022 ještě nižší, cca kolem 3,5 procenta. S ohledem na stávající enormní nárůst nákladových položek však nebylo možné návrh zdravotních pojišťoven akceptovat,“ vysvětluje Ludmila Kondelíková.

Plátci navrhovali, aby výkony přepravy v návštěvní službě měly hodnotu bodu ve výši 1,06 koruny, poskytovatelé ambulantní péče v odbornost 925 (sestra pečující o pacienta v domácím prostředí) a 914 (psychiatrická sestra) měly hodnotu bodu 1,09 koruny a odbornosti 916 (nutriční terapeut) a 921 (porodní asistentka) 1,01 koruny. U sestry v domácí péči by se pak v případě, že má poskytovatel více než 35 procent pacientů s vybranými diagnózami, byla hodnota bodu navýšena o 0,07 koruny. V odbornosti 926, tedy v domácí paliativní péči, pak byla navržena hodnota bodu 1,19 Kč.

O úhradách zřejmě rozhodne až ministerstvo

Oproti tomu poskytovatelé požadovali za výkony přepravy v návštěvní službě 1,15 koruny, u psychiatrických sester 1,22 koruny, u nutričních terapeutů a porodních asistentek 1,07 koruny a u sester v domácí péči 1,18 koruny. V posledním případě by ale byla hodnota bodu navýšena až na 1,25 koruny v závislosti na složení pacientů a prováděných výkonů. Pro domácí paliativní péči pak byla navržena hodnota bodu 1,22 koruny s tím, že překlad do lůžkového hospice by měl být možný bez regulačních omezení.

„Za náš segment poskytovatelů jsme požadovali vyšší meziroční nárůst úhrad tak, aby zohlednil aktuální i předpokládanou míru inflace v příštím roce. S ohledem na neochotu zdravotních pojišťoven jednat o jiném kompromisním návrhu segment setrval na svém původním návrhu, který zdravotním pojišťovnám předložil již při zahájení dohodovacího řízení. Návrh segmentu domácí zdravotní péče pro rok 2023 počítá s minimálně desetiprocentním meziročním nárůstem úhrad za výkony a úhradu za dopravu nastavuje s ohledem na aktuální hodnotu vstupních nákladových parametrů,“ popisuje Ludmila Kondelíková.

Jak návrh plátců, tak poskytovatelů ovšem neměl dostatečný počet hlasů, a tak jednání skončilo nedohodou. „Naše organizace bude i nadále usilovat o nastavení adekvátních úhradových podmínek pro rok 2023 a jsme připraveni iniciovat jednání na ministerstvu zdravotnictví. To stejně jako v některých předchozích letech v případě nedohody úhradové podmínky nastaví,“ uzavírá Ludmila Kondelíková.

-mk-