Potrvá ještě několik let, než se mikrochirurgický výkon stane standardem v léčbě katetrizačně neřešitelných případů. Foto: FN Ostrava

Neurologové z Českých Budějovic a Ostravy úspěšně vyzkoušeli novou metodu léčby mozkové mrtvice

Českobudějovická nemocnice vyzkoušela novou metodu léčby ischemické cévní mozkové příhody. Prostřednictvím mikrochirurgického zákroku léčila pacienty, kterým standardní postupy nepomáhaly. Téměř v 60 procentech případů byli po zákroku opět soběstační. Výrazný podíl na úspěšném výsledku pětileté studie mají i lékaři Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Ti kolegům z Českých Budějovic poskytli soubor pacientů, jež byli porovnáni s operovanou skupinou. Výsledky pilotního projektu představili zástupci obou nemocnic novinářům tento týden.

Mozková mrtvice je vedoucí příčinou invalidity dospělých a patří mezi tři nejčastější příčiny úmrtí dospělých lidí. Standardní postup při mozkové mrtvici je podání léků na rozpuštění krevní sraženiny nebo její odstranění katetrizačním drátem. Pomocí těchto metod léčila ostravská a českobudějovická nemocnice v pěti letech 1121 pacientů, u 47 však tato standardní léčba nefungovala. Některým z těchto pacientů proto nemocnice nabídly mikrochirurgický zákrok, operaci podstoupilo dvanáct z nich. Lékaři při ní buď ucpanou cévu rozřízli, zprůchodnili a zase zašili, nebo místo přemostili bypassem. Po zákroku se téměř tři pětiny operovaných staly znovu plně soběstačnými.

„Rád bych zdůraznil, že zprůchodnění velké mozkové cévy chirurgickou cestou není využíváno jako standardní léčebný postup nikde na světě,“ uvedl vedoucí lékař Komplexního cerebrovaskulárního centra Fakultní nemocnice (FN) Ostrava a spoluautor studie Martin Roubec.

„Jedná se o pilotní data a jsme první na světě, kdo je poskytl,“ uvedl zástupce primáře neurochirurgického oddělení českobudějovické nemocnice Jiří Fiedler. Výsledky studie otiskl také prestižní chirurgický časopis Journal of Neurointerventional Surgery. Roubec dodal, že proces, jenž zajistí, že se metoda stane standardní léčbou, kterou budou zdravotnická nařízení nabízet, potrvá ještě několik let.

Tým ostravských a českobudějovických lékařů teď pracuje pod vedením Davida Školoudíka z Neurologické kliniky FN Ostrava a Katedry klinických neurověd Lékařské fakulty Ostravské univerzity na vytvoření protokolu, který je nutný k zahájení randomizované multicentrické studie, jež bude zahrnovat větší počet pacientů. Zapojit by se do ní měla cerebrovaskulární centra v ČR i ze zahraničí, která mají k dispozici neurochirurgický tým.

„Mohu potvrdit, že i na naší klinice mají lékaři s plánovanými operačními výkony na mozkových tepnách zkušenosti. Do studie, která by měla ukázat, zda je tato forma léčby přínosná i pro pacienty v akutním stavu po cévní mozkové příhodě, se proto rozhodně zapojíme,“ doplnil primář Neurochirurgické kliniky FN Ostrava Tomáš Hrbáč.

Lékaři Komplexního cerebrovaskulárního centra FN Ostrava začali provádět zprůchodnění akutně uzavřené mozkové cévy pomocí katetru experimentálně jako první v republice již v roce 2005. Standardem se tato metoda stala o deset let později.

-sed-