Pátek, 19. srpna, 2022

Nová vyhláška stanoví pět úrovní poskytování zdravotní péče slovenskými nemocnicemi

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky vydalo vyhlášku, která je součástí optimalizace sítě nemocnic a která jasně definuje, jak budou vypadat nemocnice pěti úrovní od 1. ledna 2024. V dokumentu je stanoveno, jaká péče bude v jakém ústavním zařízení poskytována, určují se zde minimální počty výkonů, personální zabezpečení, materiálně-technické vybavení, maximální čekací doby na operace, indikátory kvality a jiné podmínky a požadavky na jednotlivé úrovně, které budou muset nemocnice splňovat.

Smyslem navrhované právní úpravy je, aby se specializovaná zdravotní péče a některé typy zdravotních výkonů, zejména invazivních operačních výkonů, koncentrovaly do nemocnic, kde k jejich poskytnutí mají zdravotničtí pracovníci potřebné dovednosti a zkušenosti, čímž se zajistí lepší kvalita poskytované zdravotní péče.

„Tato vyhláška je velmi důležitá, protože jí chceme primárně zvýšit bezpečnost pacienta a vytvořit předpoklady pro zvýšení kvality poskytované ústavní péče. Každá nemocnice bude znát svůj rozsah poskytované ústavní péče, své technické vybavení či personální zabezpečení. A tak bude pacient s příslušnou diagnózou hospitalizován přesně tam, kam patří a kde mu umí nejlépe pomoci,“ říká ministr zdravotnictví Vladimír Lengvarský.

Efektivní využívání zdrojů

Vytvořením pěti úrovní nemocnic se zadefinovanými rozsahy poskytované zdravotní péče prostřednictvím zaváděné kategorizace ústavní péče také zajistí efektivní využití zdrojů ve zdravotnickém systému nejen ze státního rozpočtu, ale také prostřednictvím financí z Plánu obnovy a odolnosti SR či strukturálních fondů.

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví SR o kategorizaci ústavní péče byla připravena ve spolupráci s odbornými pracovními skupinami, byla schválena kategorizační komisí, v níž mají zastoupení i všechna relevantní pracovní a odborná sdružení a společnosti, a její podoba je výsledkem hledání a nacházení vzájemných kompromisů. Komplexní materiál bude zařazen do meziresortního připomínkového řízení.

-bre-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY