O novele slovenského zákona o léčivech se debatovalo také u Kulatého stolu Zdravotnického deníku, který se uskutečnil minulý týden v Bratislavě, zleva: Marek Krajčí, Jana Bittó Cigániková a Richard Raši. Foto: Roman Skyba

Novela slovenského zákona o léčivech zjednoduší lidem přístup k inovativním lékům. Pacientské organizace ale vyloučí z rozhodování

Pacienti na Slovensku budou mít možnost snáze se dostat k novým inovativním lékům. To je hlavním záměrem novely zákona č. 363/2011, zákona o léčivech, který bude dnes Národní rada SR (NR SR) projednávat ve druhém čtení. „Návrh novely zákona o léčivech považuji za velmi dobrý. Jde o velkou reformu, pokud se návrh schválí v podobě, jak je navržen, lidem se zjednoduší přístup k inovativním lékům,“ prohlásila minulý týden na kulatém stole Zdravotnického deníku v Bratislavě Jana Bittó Cigániková, poslankyně NR SR a šéfka parlamentního výboru pro zdravotnictví.

Při srovnání Slovenska s Českou republikou vychází, že množství léků, které jsou v ČR zařazeny ve standardním procesu úhrad, jsou na Slovensku jen v režimu výjimek. „Takový režim způsobuje velkou diskriminaci pacientů. I co se týká zdravotních pojišťoven, nebylo vše v pořádku. Některé výjimky téměř vůbec neumožňovaly svým pojištěncům přístup k lékům,“ vysvětloval na kulatém stole Zdravotnického deníku v Bratislavě Marek Krajčí, poslanec NR SR a exministr zdravotnictví. Při návrhu se podle něj hledal mechanismus, který by to zlepšil, a inspirací se staly evropské země i Česká republika. „Chtěli jsme přitáhnout inovativní léky do našeho úhradového systému, aby mohly být standardně kategorizovány a za dobrou cenu. Samozřejmě ty dobré ceny nemohou být zveřejněny. Musí vzniknout transparentní mechanismus, který umožní výrobci inovativních léků poskytnout určitou slevu,“ konstatuje Marek Krajčí. Ta závisí zejména na nákladové efektivitě, kterou si zvolí ta která země.

Původně byla na návrhu zákona o léčivech shoda, ať již šlo o zdravotnické odborníky, pacienty či farmaceutické firmy. „Pak se však vlivem různých zapracovaných připomínek návrh pozměnil. Ozvala se pacientská organizace i dodavatelé léků, že inovativní léky zde nebudou přicházet tak rychle, jak bylo v původním záměru. Také měl být ztížen přístup generických léků na náš trh. Naštěstí byly připraveny pozměňující návrhy, které když projdou, zákon bude benefitem. Bez nich by přínosem nebyl,“ je přesvědčený Richard Raši, poslanec NR SR a exministr zdravotnictví.

Změny v úhradách léků

Zákon přinese změny v postupech určených na podporu zajištněí standardní úhrady léků – změny v postupu uzavírání smluv o podmínkách úhrady léku či ve stanovení prahové hodnoty pro posouzení nákladové efektivity léků. Bude nutné zavést nové nástroje k zajištění efektivního a účelného vynakládání zdrojů, tedy nového procesního postupu pro určení, změnu a zrušení úhradových skupin. Změnami projdou i postupy, zajišťující úsporu nákladů vynakládaných na léky.

„Jsem rád, že panuje dohoda na jednoprahovém vstupu léků, což umožní příchod dalším generikům. My jsme jich sice měli dost, ale budeme jich mít ještě víc, což může znamenat určité úspory. Každého půl roku se budou srovnávat ceny léků a bude se upravovat, tedy snižovat, jejich cena,“ říká Marek Krajčí. U tříprahového systému by se Slovensko podle Richarda Rašiho mohlo stát trhem, na který ani výrobci generických léků nebudou mít zájem vstoupit a nevznikne úspora na nákup inovativních léků. Slovensko je prostě malý trh.

„Ale jednoprahový systém je efektivní a generika budeme mít. Senioři, děti či zdravotně postižení mají léky bez doplatku v lékárnách, ale pouze tu nejlevnější alternativu, která obsahuje účinnou látku. Když nebude k dispozici, budou si muset zaplatit za originální lék. Čili dostatek generik má pozitivní vliv i na pacienta,“ poznamenává Richard Raši.

Zleva: šéfredaktor Zdravotnického deníku Tomáš Cikrt, vydavatel ZD Ivo Hartmann

Pacienti nechtějí být vyloučeni z rozhodování

Včera, den před avizovaným projednáváním návrhu novely zákona ve slovenském parlamentu, vyjádřila své obavy Asociace na ochranu práv pacientů (AOOP). „Se znepokojením a obavami sledujeme, jakým směrem se ubírá novela zákona č. 363/2011. Zákon, který měl pacientům na Slovensku přinést lepší dostupnost inovativních, generických léků a zdravotnických pomůcek, a měl jim garantovat možnost účastnit se jako pozorovatel na kategorizaci, tedy i na nastavování doplatků ze strany pacientů, může přinést přesný opak,“ konstatuje Mária Lévyová, prezidentka AOPP.

„V zahraničí je rizikem nezapojit pacienta do rozhodování, u nás se zřejmě poslanci řídí přesně opačným principem. Jednou ze změn, zaváděných novelou zákona, je totiž vyloučení pacientských organizací z poradních orgánů, pokud jsou financovány výrobci léků nebo zdravotnických prostředků,“ tvrdí pacientská organizace. Tento, z pohledu AOPP diskriminační, krok přichází v době, kdy mnohé pacientské, občanské organizace a instituce EU volají po výraznějším zohlednění potřeb pacientů a jejich participaci na systémových změnách.

„Dnes nevíme, jak naloží poslanci s novelou zákona před hlasováním ve druhém a třetím čtení, zda se v nich ozve zodpovědnost vůči nám občanům a pacientům. Každopádně po několikaměsíčním úsilí a dlouholetém poukazování na problémy ve zhoršující se dostupnosti a často nedostupnosti jak inovativních a generických léků, tak zdravotnických prostředků, bychom si zasloužili nebýt více na ocase v rámci EU,“ uzavírá AOPP.

Josef Brezovský

Foto: Roman Skyba