Očekávané spuštění vakcinace nejmladších dětí proti covidu-19 bude v mnoha ohledech výzvou, a to jak logisticky, tak komunikačně. Foto: Pixabay

Očkování nejmenších dětí proti covidu-19 se blíží. Odborný panel FDA schválil dvě vakcíny

Děti mladší pěti let jsou poslední skupinou, která nemohla být očkována proti covidu-19, protože pro tuto věkovou kategorii nebyly schváleny žádné očkovací látky. Brzy by se to mělo změnit. Odborný panel amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léků (FDA) pro problematiku vakcín jednomyslně doporučil schválení použití očkovací látky společnosti Pfizer/BioNTech a Moderna ve věkové skupině dětí od šesti měsíců do pěti let. Rozhodnutí výboru ještě neznamená oficiální schválení ze strany lékového regulátora, byť jej lze v nejbližší době očekávat.

Odborný panel amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léků (FDA) zodpovědný za oblast vakcín jednomyslně doporučil schválení vakcín Pfizer/BioNTech a Moderna také pro nejmladší věkovou kategorii dětí. Konkrétně Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, který je tvořen celkem 21 experty a expertkami v oblasti očkování, jednomyslně schválil obě očkovací látky pro použití u dětí ve věku od šesti měsíců do pěti let a konstatoval, že obě vakcíny jsou jak bezpečné, tak účinné. Ačkoliv se ještě nejedná o oficiální schválení ze strany lékového regulátora, je pravděpodobné, že k němu v brzké době dojde.

Ačkoliv výbor jednomyslně souhlasil s tím, že u obou vakcín převládají přínosy před možnými riziky, zůstává zde stále jistá míra nejistoty. Jednak obě vakcíny vykazovaly poměrně široké intervaly spolehlivosti, a pak není jasné, jak dlouho bude případná ochrana u nejmenších dětí trvat. Nejmladší děti jsou navíc poslední věkovou skupinou, na níž byly vakcíny testovány, tedy je také zatím k dispozici nejméně dat. To je přirozeně dané faktem, že nejprve se očkovací látky použijí u dospělých a teprve následně dochází k jejich testování a použití u mladších věkových skupin.

Očekávané spuštění vakcinace nejmladších dětí proti covidu-19 bude v mnoha ohledech výzvou, a to jak logisticky, tak komunikačně. Jednak tato věková kategorie prochází řadou očkování proti jiným infekčním nemocem, tedy nemusí být snadné najít vhodnou časovou periodu pro další vakcinaci. A hlavně očkovací program proti covidu-19 je už od svých počátků spojen s nutností odpovídajícím způsobem komunikovat s veřejností a vysvětlovat přínosy vakcinace. V tomto případě to může být ještě náročnější. Nejen proto, že se jedná o nejmenší děti, ale také kvůli faktu, že byť jsou obě vakcíny postavené na stejné technologii, liší se v očkovacím schématu.

Rizika covidu-19 pro děti jsou vyšší, než se veřejnost domnívá

Ačkoliv hlasování odborného panelu není pro FDA závazné, je podle amerického medicínského portálu STAT velmi pravděpodobné, že úřad se jím při svém rozhodnutí o schválení vakcín bude řídit. Toto rozhodnutí tak „uvede v pohyb“ potřebné oficiální schválení ze strany FDA i Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Následně bude možné, aby se očkovací program rozběhl i v této věkové kategorii. „Myslím, že to, co jsme slyšeli od mnoha členů výboru, je důraz na volbu. Tedy možnost volby pro rodiny, které mohou spolupracovat se svými dětskými lékaři a následně učinit potřebné rozhodnutí,“ citoval portál jednoho z členů panelu Ofera Levyho, ředitele očkovacího programu v Boston Children’s Hospital.

Konkrétně to znamená, že rodiny, které doposud neměly možnost své nejmladší členy chránit proti covidu-19 a dopadům této infekce očkováním, budou moci nechat své děti očkovat. Například tehdy, když žijí v oblasti, kde dochází ke komunitnímu šíření infekce, některý z členů rodiny patří mezi zranitelné skupiny populace ohrožené vážným průběhem této nemoci nebo dítě samotné vzhledem ke svému zdravotnímu stavu může být ve vyšším riziku komplikací.

Možnost svobodné volby byla podle portálu STAT zásadním aspektem, který odborný panel zvažoval. Navzdory výslednému jednotnému hlasování v případě obou očkovacích látek, jednotliví členové panelu se lišili v tom, jak naléhavě vnímali potřebu očkování v této věkové kategorii. V USA zemřelo v důsledku covidu-19 442 dětí mladších čtyř let. Tato infekce se pak stala hlavní příčinou úmrtí v této věkové kategorii. Na druhé straně to neznamená riziko úmrtí přeceňovat, pravděpodobnost, že nastane, není až tak vysoká. Nicméně riziko zde existuje. Navíc je na místě zvážit i další možný aspekt vakcinace, a to sice, že někteří rodiče se tak obávali nákazy svých dětí, že je prakticky izolovali. V těchto případech je očkování cestou k tomu, jak dětem umožnit běžný sociální život.

Tři nebo dvě dávky? Může to ovlivnit ochotu k očkování

Zdrojem nejistoty ze strany veřejnosti se může stát skutečnost, že navzdory tomu, že obě vakcíny fungují na stejné technologii mRNA, jejich základní očkovací schéma se v této věkové kategorii liší. Očkovací látka od společnosti Moderna má být u dětí od šesti měsíců podána ve dvou dávkách, vakcína společností Pfizer/BioNTech má třídávkové očkovací schéma, kdy se třetí dávka podává osm měsíců po druhé. „Myslím, že pro dvě vakcíny, které mají dvě odlišná dávkovací schémata, bude ještě mnohem důležitější velmi pečlivá edukace veřejnosti i poskytovatelů,“ uvedla Archana Chatterjee, viceprezidentka pro oblast medicíny Rosalind Franklin University of Medicine and Science, s tím, že doporučením obou vakcín vzniká možnost výběru mezi dvěma očkovacími látkami, které se od sebe příliš neliší.

I když jsou si tyto vakcíny navzájem podobné, podle Paula Offita, člena výboru a pediatra specializujícího se na oblast infekčních chorob, očkování a imunologie, který působí v Children’s Hospital of Philadelphia, v případě nejmenších dětí je situace trochu jiná, což může být dáno nižšími dávkami. Přímé srovnání obou vakcín v této věkové kategorii však není k dispozici.

Podání tří dávek v případě vakcíny od společností Pfizer/BioNTech navíc může být organizačním problémem v případě nejmladších dětí v této věkové skupině, protože mezi šestým a dvanáctým měsícem věku kojenci podstupují řadu dalších očkování. Nutnost dalších tří návštěv v pediatrické ambulanci tak může být pro některé rodiče překážkou.

„Jak víme, je náročné přesvědčit a získat veřejnost pro to, aby podstoupila dvě dávky. V případě posilujících dávek u dospělých jsme viděli, že mnoho lidí toto (další) očkování nepodstoupilo. Proto se obávám, že pro někoho mohou být tři dávky překážkou,“ upozornila profesorka biostatistiky Jeannette Lee z University of Arkansas for Medical Sciences. Současně bude nutné vysvětlit rodičům, že v případě, kdy se rozhodnou pro vakcínu od společností Pfizer/BioNTech, bude nutné, aby jejich dítě dostalo všechny tři dávky, jinak nebude dostatečně chráněno.

Ludmila Hamplová