Úterý, 16. srpna, 2022

Pozměňovací návrh chce navýšit fondy prevence. Umožní převádět sem peníze i z provozních fondů pojišťoven

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Prevence je skoro vždycky méně nákladná než léčba. Své o tom ví i VZP, která se v poslední době snaží pracovat na podpoře prevence a ráda by do budoucna změnila svůj přístup tak, že pojištěnce více zapojí do hry. Na to je však potřeba mít dostatečné zdroje. Proto nyní skupina poslanců připravila pozměňovací návrh, který má za cíl navýšit fondy prevence a zároveň umožnit, aby jejich zdrojem nebylo jen penále a přirážky na pojistném, jako je tomu nyní, ale i v případě dobrého hospodaření provozní fond.

„Ve správní radě VZP je několik poslanců, takže jsme připravili do parlamentu pozměňovací návrh, který udělá dvě věci. Díky změně zákona by měla jak VZP, tak ostatní zdravotní pojišťovny srovnatelný fond prevence. Dosud byl přístup rozdílný. Druhá věc je, že navyšujeme finanční prostředky, které bude možno čerpat z fondu prevence, tím, že zapojujeme další finanční prostředky, které do fondu dosud nebylo možné převádět. Tím umožníme VZP zlepšit konkurenční postoj, protože bude mít stejné podmínky jako ostatní pojišťovny, a přispívat z fondu prevence tam, kde je to možné,“ vysvětluje předseda správní rady VZP a místopředseda sněmovního zdravotnického výboru Tom Philipp.

Prostředky, které mohou být použity pro fond prevence VZP, jsou do konce tohoto roku (pokud pozměňovací návrh bude schválen) stanoveny do výše 0,3 procenta celkového objemu příjmů pojistného. Díky tomu se pro letošní rok počítá ve fondu prevence s 756 miliony korun. Oproti tomu od příštího roku by do fondu prevence mohlo jít až 0,5 procenta celkového objemu příjmů pojistného. Kdyby přitom tento podíl platil už letos, znamenalo by to pro fond prevence až půl miliardy navíc – mohlo by na něm být 1,26 miliardy korun.

Doposud přitom byly ze zákona zdrojem financí putujících do fondu prevence „prostředky z podílu na výsledku hospodaření po zdanění stanoveného statutárními orgány Pojišťovny z činností, které nad rámec provádění veřejného zdravotního pojištění Pojišťovna provádí v souladu se zákony a statutem Pojišťovny, zdrojem fondu mohou být také finanční prostředky z výnosu z pokut, přirážek k pojistnému a penále.

Nově by ale při naplnění rezervního fondu a vyrovnaného hospodaření mohla VZP navíc převést jako zdroj fondu prevence také finanční prostředky z provozního fondu. „Provozní fond je poměrně nedočerpáván, a to u všech pojišťoven. Vzhledem k tomu, že je to procentní podíl z toho, co se vybere, prostředky tam výrazně stouply. Když pojišťovna bude mít dobré hospodaření podle zdravotně pojistného plánu, tak pokud uzná za vhodné, bude moci tyto prostředky využít,“ dodává Philipp.

-mk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY