V Česku má hypnoterapie dlouhou tradici. Foto: Pixabay

Psychiatři stanovili požadavky na kvalifikaci hypnoterapeutů

Psychiatři stanovili požadavky na kvalifikaci hypnoterapeutů, měli by podle nich mít vysokoškolské vzdělání, psychoterapeutický výcvik a kurz hypnoterapie. V tiskové zprávě o tom dnes informovala Psychiatrická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Hypnóza pomáhá jejich pacientům, ale i v zubním či kožním lékařství, v ortopedii, neurologii, anesteziologii nebo gynekologii a porodnictví.

„Hypnoterapie pomáhá zejména lidem, které je možné relativně dobře uvést do hypnotického stavu a pak na ně působit léčivou sugescí. Při tom hypnoterapeut dokáže klienta zbavit symptomů a někdy i příčiny aktuálního onemocnění. Dovede však také podpořit sebevědomí a celkově harmonizovat osobnost,“ uvedla předsedkyně Sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti Veronika Víchová.

Zásadní je podle ní výběr kvalitního terapeuta, sekce nabízí seznamy těch, kteří absolvovali příslušné kurzy. Předpoklady, které výbor sekce na svém červnovém sympoziu definoval, by mělo být vysokoškolské vzdělání se znalostí psychopatologie, komplexní psychoterapeutický výcvik, specializovaný kurz hypnoterapie, celoživotní vzdělávání a supervize v hypnoterapii a psychoterapii. „Zásadní je také dodržování příslušných etických standardů,“ dodala Víchová.

Zkušený terapeut musí podle odborníků především posoudit, zda a který postup je přínosný pro konkrétního pacienta. Například u psychóz se nepředpokládá, že by hypnóza mohla výrazněji pomoci. Při sezení je nejdříve nutné vytvořit dobrý vztah mezi terapeutem a klientem.

„Uvedení do hypnózy může být slovní, zatímco klient soustředí pohled na pevný bod nebo na hypnotizační terč. Případně se klient dostane do hypnózy chozením po dráze ve tvaru osmičky. Během hypnózy terapeut navozováním představ nebo sugescí vede klienta k dosažení jím požadovaného stavu,“ popsali postup zástupci odborné společnosti. Na konci sezení pak podle nich terapeut zruší možné nežádoucí projevy hypnózy jako je pocit tíhy, ospalost nebo malátnost a naopak navede na aktivitu, nárůst energie, pocit radosti a spokojenosti.

„Student trpí výraznou trémou, kterou doprovází takzvaný syndrom dráždivého tračníku. To je střevní onemocnění vyvolávající bolesti břicha, jehož příčina není přesně známa. Terapeut klienta při sezeních postupně vede k tomu, že tréma mizí, jeho odvaha roste, až nakonec dokáže obstát tak, aby stres při zkouškách nesnižoval podání výkonu,“ popsala Víchová jeden z příkladů využití hypnózy u klienta.

V Česku má hypnoterapie dlouhou tradici. V areálu Psychiatrické nemocnice v Kroměříži jsou už 50 let pravidelně pořádané Kroměřížské kurzy hypnózy určené pro lékaře, klinické psychology, psychology v akademické sféře a zdravotnictví nebo adiktology pracující se závislými. Kurzy založil uznávaný psycholog Stanislav Kratochvíl, od roku 1970 základním prošlo 1833 odborníků a pokračovacím přes 600 osob. Klientům hypnoterapii nabízí 130 z nich.

-čtk-