Středa, 6. července, 2022

Ve finiši dohodovacího řízení se nedomluvily akutní a následná lůžková péče. Domácí péče naopak obrátila a dohodla se

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Dohodovací řízení pro příští rok nakonec letos skončilo devíti dohodami, jednou dohodou parciální a čtyřmi nedohodami. V závěrečné fázi řízení se nepovedlo domluvit dvěma segmentům, totiž akutní a následné lůžkové péči, ovšem naopak se včera podařilo uzavřít dohodu s plátci v domácí péči.

V závěrečné fázi dohodovacího řízení se nepodařilo uzavřít dohodu v akutní a také následné lůžkové péči. V obou segmentech přitom v přípravné fázi došlo ke stažení všech návrhů s tím, že se obě strany budou pracovat na kompromisním řešení. To se však nakonec nepodařilo.

„Ačkoliv se zástupci segmentu a zdravotních pojišťoven pokusili opakovaně jednat nad sblížením návrhů, ke shodě a předložení společného návrhu nedošlo. Na dnešním jednání si účastníci segmentu v rámci vyjasnění prohlasovali původně předložené návrhy poskytovatelů a zdravotních pojišťoven,“ píše se v zápisu z jednání, které proběhlo minulý týden.

V následné lůžkové péči přitom byla dohoda velmi blízko. „Vývoj dohodovacího jednání byl stále v racionálním a střízlivém duchu. Nakonec pod tlakem situace v České republice i na Ukrajině došlo v subsegmentu následné a dlouhodobé péče k dohodě všech pojišťoven a též poskytovatelů na čtyřprocentním navýšení. Až na AČMN. S ohledem na volby v AČMN jsme nakonec, po nedohodě v zákonných termínech, přijali ještě nouzový další termín. Nově zvolený předseda AČMN Michal Čarvaš však přes svou snahu nemohl než konstatovat, že má pověření jen na jednání v úrovni šestiprocentního navýšení. To sice bylo velmi se přibližující stanovisko, ale i tak neprůchodné,“ vysvětluje koordinátor segmentu v dohodovacím řízení Václav Volejník.

Ten také připomíná, že celé zdravotnictví čekají náročné časy. „Obavy AČMN sdílíme my všichni, protože se už pochopitelně rozjíždí spirála požadavků na navýšení platů. Při uznané inflaci 15 procent, která se u zdravotnických poskytovatelů projevuje především v cenách potravin a samozřejmě energií, je v tuto ekonomicky velmi špatnou dobu navyšování platů jen sen,“ dodává Václav Volejník.

Praktici se více zaměří na prevenci

K nedohodám již dříve přistoupili také ambulantní specialisté a laboratoře. Čerstvou novinkou je ovšem dohoda v segmentu domácí péče, který naopak v přípravné fázi dohodovacího řízení uzavřel nedohodu (psali jsme zde). Ambulantní gynekologové pro změnu podepsali již druhou dohodu. V přípravné fázi se totiž domluvili jako první s tím, že pokud dojde k možnosti navýšení úhrady nad předložený návrh, bude úhrada navýšena minimálně na úroveň ostatních segmentů. Protože pak plátci přistoupili na navýšení o čtyři procenta proti letošku napříč segmenty, byla v závěrečné fázi podepsána dohoda druhá.

Dohodu se podařilo uzavřít také u praktických lékařů. „Jednání se zdravotními pojišťovnami byla tvrdá a skončila výhodným kompromisem pro náš segment. Pro rok 2023 se navyšují některé sazby kapitace, ale hlavní důraz bude kladen na výkonovou složku se zaměřením na odloženou péči, zejména prevenci. Proto je nově zavedena speciální cena bodu za tyto výkony. Preferován bude klasický kontakt a vyšetření pacienta v ordinaci. Základní bonifikace úhrady budou zachovány a regulace se proti roku 2022 nemění. Očekáváme v roce 2013 růst úhrad o 12 až 15 procent proti roku 2021. Navíc všechny dohodnuté segmenty mají v protokolu uvedeno, že pokud bude výběr pojistného v roce 2023 vyšší než očekávaný, pak se poměrně navýší i uzavřené dohody,“ vysvětlil ZD koordinátor segmentu v dohodovacím řízení Michal Bábíček.

-mk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY