Profesor Antonín Pařízek, vedoucí lékař Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK s prvními absolventkami odborného vzdělávacího programu pro porodní asistentky. Foto: Tiskové oddělení Všeobecné fakultní nemocnice

Více kompetencí pro porodní asistentky. VFN a 1. LF UK mění péči o nízkorizikové rodičky

Ordinovat léky pro prevenci nadměrného krvácení u porodu, indikovat a samostatně obsluhovat epidurální analgezii nebo ošetřit porodní poranění s podáním místního anestetika samostatně bez aktivní účasti lékaře mohou nově absolventky odborného vzdělávacího programu, který jako první v České republice otevřela a nabízí Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Unikátní projekt s akreditací Ministerstva zdravotnictví ČR rozšiřuje dosavadní odborné kompetence porodních asistentek při vedení nízkorizikového porodu v porodnickém zařízení. První absolventky programu, které získaly nejvyšší možné vzdělání pro porodní asistentky v naší zemi, již působí na porodních sálech Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK – v porodnici U Apolináře.

Cesta k větší odborné samostatnosti porodních asistentek vede přes jejich vzdělávání. Pokud získají další a hlubší znalosti, je možné, aby také získaly více kompetencí pro péči o nízkorizikové rodičky. Doposud však nemohly svou činnost při vaginálním porodu hlavičkou u nízkorizikových těhotných v porodnickém zařízení vykonávat zcela autonomně. Některé úkony i u zcela nekomplikovaného porodu zůstávaly v kompetenci pouze lékařů. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze je prvním pracovištěm v zemi, které toto mění a přidává porodním asistentkám nové kompetence. „Jsem rád, že tento jedinečný program pro porodní asistentky byl otevřen právě na naší klinice. Jde o přípravu porodních asistentek pro vedení spontánního porodu u nízkorizikových rodiček, což je v souladu s naší vizí společnou s vedením VFN vytvořit moderní pracoviště, kde porodní asistentky budou moci své znalosti a schopnosti plně uplatnit v nových porodních pokojích,“ říká přednosta kliniky profesor Alois Martan.

Česká legislativa obecně neumožňuje nelékařským povoláním, kam patří i porodní asistentky, samostatně indikovat a ordinovat léky. V případě nízkorizikového porodu, který porodní asistentka po úspěšném dokončení bakalářského studia umí vést sama, je lékař/ka porodník v pozici supervizora, který indikuje léky, ale jinak do vedení průběhu porodu nezasahuje. Doposud bylo pouze a jen v kompetenci porodníků podání léku pro prevenci nadměrného porodního krvácení, podání antibiotik při pozitivní detekci streptokoků u rodičky, aplikace epidurální analgezie či jiné farmakologické metody pro tlumení porodních bolestí nebo aktivní vedení III. doby porodní a podání lokálních anestetik při ošetření porodních poranění. Vlastní podání léků pro prevenci nadměrného krvácení u porodu je přitom součástí národních i mezinárodních doporučení pro péči o ženu během porodu. To se dnes, tímto odborným programem, mění a v případě, že porod probíhá fyziologicky a žena bude v péči porodní asistentky tak aktivní péči lékaře nepotřebuje.  

„Porodní asistentka patří mezi nelékaře a jako každý nelékařský obor i v tomto případě platí, že sice může samostatně podávat některé léky, ale nemůže je samostatně předepsat. Zde je právě pomyslně zakopaný pes,“ přibližuje profesor Antonín Pařízek, vedoucí lékař Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK, iniciátor a garant programu, který je certifikován ministerstvem zdravotnictví. Vzdělávací program vznikal dva roky a prvních sedm absolventek jej ukončilo před několika týdny. „Jsme vůbec první nemocnicí v České republice, kde může profese porodní asistentky v rámci českého zdravotnického systému získat takto specifické kompetence. Míra samostatnosti při vedení spontánního porodu u nízkorizikových rodiček, její pravomoci a šíře získaných vědomostí jsou naprosto nevídané a v tuto chvíli nejvyšší možné,“ popisuje Dita Svobodová, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání VFN.

Pokud žena požaduje epidurální analgezii, má ji být vyhověno

Po absolvování certifikovaného programu MZ ČR je umožněna porodním asistentkám ordinace a aplikace antibiotik u rodiček s pozitivní rektovaginální detekcí streptokoků skupiny B. Bez indikace lékaře může porodní asistentka ordinovat jakoukoliv systémovou analgezii a ve spolupráci s lékařem anesteziologem indikovat epidurální analgezii, včetně možnosti obsluhy epidurálního katétru, a to zcela autonomně bez indikace lékaře/ky porodníka. Současně může podat lokální anestetikum při ošetření nekomplikovaného porodního poranění, opět bez indikace lékaře.

„Pokud žena požádá pro nadměrnou bolest u porodu o epidurální analgezii, tak jí má být podle doporučení WHO vyhověno. Proto se v našem programu soustředíme na problematiku indikací a kontraindikací epidurální analgezie, včetně ošetřovatelské péče o ženu po aplikaci epidurální analgezie a obsluhy epidurálního katétru,“ přibližuje profesor Pařízek. Klíčem k rozšíření kompetencí porodních asistentek je jejich systematické vzdělání. V rámci tohoto nového programu totiž porodní asistentky získávají ještě podrobnější znalosti, které následně využijí v praxi. „Jedná se zejména o ukotvení a prohloubení stávajících kompetencí, zaměřených na přesné a včasné rozpoznání patofyziologických stavů. Zvláštní důraz se klade na rozšíření znalostí   z oblasti farmakologie a farmakoterapie. Vedle indikací a kontraindikací aplikace antibiotik a nácviku zvládání alergické a toxické reakce se do hloubky probírají jednotlivé druhy používaných místních anestetik, místa a způsob jejich aplikace. Také se řeší systémová analgetika a anestetika i aplikace systémové analgezie,“ dodává garant programu.

„Na naší klinice dlouhodobě klademe důraz na další odborné vzdělávání porodních asistentek. Jsme rádi, že máme plnou podporu našich lékařů,“doplňuje vrchní sestra gynekologicko-porodnické části kliniky PhDr. Daniela Šimonová.

Výuka probíhá v pěti blocích přímo v prostorách porodnice U Apolináře téměř půl roku.  Skládá se z šesti modulů v celkové dotaci 65 výukových hodin. Vedle teorie obsahuje praktická cvičení a nácvik na moderních simulátorech 1. lékařské fakulty UK, včetně nejmodernějšího simulátoru pro těhotenství a porod Victoria. Přelomový vzdělávací program je otevřený pro porodní asistentky pracující na porodních sálech z celé České republiky. Přihlásit se na tento přelomový vzdělávací program už bude opět možné na podzim tohoto roku.

 „Tento program je dobrá zpráva pro obor Porodní asistence a pro všechny z nás, které se této krásné, pozitivně naladěné práci chceme v budoucnu věnovat a její obsah dále rozvíjet,“ dodává Kristýna Matulová, úspěšná absolventka kurzu a zároveň staniční sestra jednoho z porodních sálů Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN.

Cílem je umožnit těhotným ženám svobodnou volbu

Česká republika je podle objektivních perinatologických ukazatelů, jako jsou počet císařských řezů, počet porodů s pomocí porodnických kleští nebo vakuumextraktoru, z hlediska nízkého počtu předčasných porodů, prenatální a mateřské mortality, v oblasti porodnictví na velmi dobré úrovni. „Bez nadsázky je Česká republika jedním z nejbezpečnějších míst na světě pro porod člověka. K těmto pozitivním výsledkům nepřispívá role jednotlivců, ale celý propracovaný systém péče o matku a dítě v naší zemi. Poděkování patří všem zdravotníkům v ambulantním úseku, zdravotníkům z nemocniční zařízení ale i plátcům zdravotní péče, a dokonce i legislativcům. Předat více kompetencí porodním asistentkám při vaginálním porodu hlavičkou u nízkorizikových těhotný těhotných v porodnickém zařízení je dalším krokem dopředu,“ dodává profesor Pařízek.

Už nyní je U Apolináře připravený management při příjmu těhotné ženy k porodu do porodnického zařízení. „Porodní asistentka sama může vyhodnotit, respektive rozdělit ženy na nízkorizikové a rizikové a v případě žen s nízkým rizikem může asistovat do samotného konce porodu zcela samostatně bez aktivního vstupu lékaře,“ přibližuje porodník.

„Trvalo nám dlouho, než se podařilo tak zásadní změnu v porodnictví prosadit a obhájit. Významně také pomohla Česká společnost porodních asistentek. V případě nízkorizikové rodičky se nemusí lékař či lékařka skutečně porodu vůbec účastnit. Na druhé straně, pokud se u porodu vyskytne nepravidelnost, mají porodní asistentky v porodnickém zařízení jistotu, že se na pomoc doktor dostaví neprodleně – to je dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví do pěti minut. V takových případech je role porodní asistentky zásadní, ale role lékaře nevyhnutelná,“doplňuje profesor Pařízek.

Dalším plánem je výstavba moderních porodních pokojů, které budou rozděleny zhruba na tři části. „Chceme, aby si ženy mohly pro asistenci u svého porodu vybrat buď lékaře, nebo porodní asistentku a lékaře, anebo jenom samotnou porodní asistentku. Chceme tak zcela liberálně dát každé ženě šanci ve smyslu ‚Vaše tělo vaše volba‘. 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy udávala tradičně v porodnictví pozitivní směry, a chceme, aby tomu tak bylo i nadále. Dokladem toho je, že jsme se stali prvními poskytovateli tohoto vysoce odborného vzdělávacího programu v oblasti porodní asistence,“ uzavírá profesor Pařízek.

Ludmila Hamplová