Pátek, 30. září, 2022

Podmínky tvorby fondů prevence zdravotních pojišťoven by se měly srovnat. VZP tak bude moci dát na prevenci více, schválila sněmovna

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Tvorba fondů prevence by brzy mohla mít u všech zdravotních pojišťoven stejná pravidla. Polepšit by si tak měl hlavně fond prevence VZP, který by se mohl tvořit do větší výše než dosud a jeho zdrojem by mohl být i provozní fond, pokud se tak pojišťovna rozhodne a finanční situace jí to umožní. Přichází s tím pozměňovací návrh skupiny poslanců, který dnes schválila při třetím čtení novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění sněmovna.

„Přestože prevence je z velké části hrazena jako základní nárok pojištěnce ze základního fondu zdravotního pojištění (preventivní prohlídky, některá očkování, vybrané screeningy atd.), je nutné podpořit i část, která standardně hrazena není. Zdravotní pojišťovny tak budou mít možnost poskytovat širší spektrum příspěvků nejen v oblasti prevence, ale např. i podpory zdravotně znevýhodněných pojištěnců (příspěvky na diety, pomůcky pro diabetiky, psychosociální podpora apod.),“ píše se v důvodové zprávě.

Současné možnosti financování fondu prevence jsou nastaveny rozdílně mezi VZP a zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami. VZP financuje fond prevence výnosy z pokut, přirážek k pojistnému a penále, přičemž celková výše za kalendářní rok nesmí překročit 0,3 procenta celkového objemu příjmů pojistného. Zaměstnanecké pojišťovny oproti tomu mohou využít až 1 promile z pojistného na veřejné zdravotní pojištění za bezprostředně předcházející kalendářní rok v případě splnění podmínek naplnění rezervního fondu a vyrovnaného hospodaření, dále volné prostředky z provozního fondu a pak příjmy plynoucí z pokut, přirážek k pojistnému a penále bez limitu. Vedle toho také sporadicky využívají finanční prostředky z podílu na výsledku hospodaření z činností, které provádějí nad rámec veřejného zdravotního pojištění, což VZP nedělá.

„Vzhledem k tomu, že fond prevence je rovněž nástrojem částečné konkurence zdravotních pojišťoven, měly by být podmínky jeho naplňování vyrovnané. Z toho důvodu předkladatelé navrhují, aby VZP ČR měla nově nastaveny shodné podmínky pro zdroje fondu prevence, jako měly dosud zaměstnanecké zdravotní pojišťovny,“ uvádí se v důvodové zprávě.

To ale není jediná změna, se kterou pozměňovací návrh přichází. „Navyšujeme finanční prostředky, které bude možno čerpat z fondu prevence, tím, že zapojujeme další finanční prostředky, které do fondu dosud nebylo možné převádět. Tím umožníme VZP zlepšit konkurenční postoj, protože bude mít stejné podmínky jako ostatní pojišťovny, a přispívat z fondu prevence tam, kde je to možné,“ objasnil na poslední správní radě VZP její předseda a místopředseda sněmovního zdravotnického výboru Tom Philipp.

Zdravotní pojišťovny by tak na provozní fond mohly využít přímo až 0,5 procenta vybraného pojistného a zároveň příjmy z penále a pokut bez limitu a stejně tak nevyužité prostředky provozního fondu. Tímto opatřením se potenciální zdroje fondu prevence dostanou až k celkovému jednomu procentu příjmů z pojistného veřejného zdravotního pojištění.

-mk-

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY