Tvorba fondů prevence by brzy mohla mít u všech zdravotních pojišťoven stejná pravidla. Foto: Public Domain Pictures

Podmínky tvorby fondů prevence zdravotních pojišťoven by se měly srovnat. VZP tak bude moci dát na prevenci více, schválila sněmovna

Tvorba fondů prevence by brzy mohla mít u všech zdravotních pojišťoven stejná pravidla. Polepšit by si tak měl hlavně fond prevence VZP, který by se mohl tvořit do větší výše než dosud a jeho zdrojem by mohl být i provozní fond, pokud se tak pojišťovna rozhodne a finanční situace jí to umožní. Přichází s tím pozměňovací návrh skupiny poslanců, který dnes schválila při třetím čtení novely zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění sněmovna.

„Přestože prevence je z velké části hrazena jako základní nárok pojištěnce ze základního fondu zdravotního pojištění (preventivní prohlídky, některá očkování, vybrané screeningy atd.), je nutné podpořit i část, která standardně hrazena není. Zdravotní pojišťovny tak budou mít možnost poskytovat širší spektrum příspěvků nejen v oblasti prevence, ale např. i podpory zdravotně znevýhodněných pojištěnců (příspěvky na diety, pomůcky pro diabetiky, psychosociální podpora apod.),“ píše se v důvodové zprávě.

Současné možnosti financování fondu prevence jsou nastaveny rozdílně mezi VZP a zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami. VZP financuje fond prevence výnosy z pokut, přirážek k pojistnému a penále, přičemž celková výše za kalendářní rok nesmí překročit 0,3 procenta celkového objemu příjmů pojistného. Zaměstnanecké pojišťovny oproti tomu mohou využít až 1 promile z pojistného na veřejné zdravotní pojištění za bezprostředně předcházející kalendářní rok v případě splnění podmínek naplnění rezervního fondu a vyrovnaného hospodaření, dále volné prostředky z provozního fondu a pak příjmy plynoucí z pokut, přirážek k pojistnému a penále bez limitu. Vedle toho také sporadicky využívají finanční prostředky z podílu na výsledku hospodaření z činností, které provádějí nad rámec veřejného zdravotního pojištění, což VZP nedělá.

„Vzhledem k tomu, že fond prevence je rovněž nástrojem částečné konkurence zdravotních pojišťoven, měly by být podmínky jeho naplňování vyrovnané. Z toho důvodu předkladatelé navrhují, aby VZP ČR měla nově nastaveny shodné podmínky pro zdroje fondu prevence, jako měly dosud zaměstnanecké zdravotní pojišťovny,“ uvádí se v důvodové zprávě.

To ale není jediná změna, se kterou pozměňovací návrh přichází. „Navyšujeme finanční prostředky, které bude možno čerpat z fondu prevence, tím, že zapojujeme další finanční prostředky, které do fondu dosud nebylo možné převádět. Tím umožníme VZP zlepšit konkurenční postoj, protože bude mít stejné podmínky jako ostatní pojišťovny, a přispívat z fondu prevence tam, kde je to možné,“ objasnil na poslední správní radě VZP její předseda a místopředseda sněmovního zdravotnického výboru Tom Philipp.

Zdravotní pojišťovny by tak na provozní fond mohly využít přímo až 0,5 procenta vybraného pojistného a zároveň příjmy z penále a pokut bez limitu a stejně tak nevyužité prostředky provozního fondu. Tímto opatřením se potenciální zdroje fondu prevence dostanou až k celkovému jednomu procentu příjmů z pojistného veřejného zdravotního pojištění.

-mk-