Pátek, 19. srpna, 2022

Poliovirus byl detekován v odpadních vodách Londýna. Poslední případ obrny zde byl před 40 lety

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Dětská přenosná obrna může být další infekcí, kterou se podaří zcela vymýtit. Cesta za její eradikací ale ještě nekončí a stále existuje riziko, že toto onemocnění znovu propukne. Dokonce i ve vyspělých zemích světa. Potvrzuje to opakovaný výskyt polioviru v odpadních vodách Londýna, což znamená riziko nákazy. Konkrétně byl detekován poliovirus odvozený od vakcinálního kmene, který se může objevit, když oslabený kmen polioviru používaný v orální vakcíně v průběhu času získá vlastnosti divokých virů, tedy může ve vzácných případech způsobit i závažné onemocnění.

Velká Británie se oficiálně stala „polio-free“ zemí, tedy bez výskytu dětské přenosné obrny, v roce 2003. Vůbec poslední případ tohoto onemocnění zde byl zaznamenán v roce 1984. Britské úřady (The UK Health Security Agency – UKHSA) však potvrdily opakovaný výskyt polioviru v odpadních vodách na severu a východě Londýna. Konkrétně byl detekován poliovirus odvozený z vakcinálního kmene (VDPV2), který je schopen získat vlastnosti divokých virů, tedy působit i dětskou přenosnou obrnu, v období mezi únorem a květnem letošního roku.

Výskyt polioviru v odpadních vodách je možný, a to i přesto, že Velká Británie je zemí, která byla oficiálně vyhlášena jako země prostá obrny. „Toto může nastat, pokud někdo, kdo byl očkován živou orální vakcínou v zahraničí, přijede do Velké Británie a krátce ve stolici vylučuje stopy vakcíně podobných poliovirů,“ vysvětluje Stephen Sosler, ředitel očkovacích programů mezinárodní organizace GAVI, jejíž cílem je zvýšit proočkovanosti v rozvojových zemích světa. Je však pravděpodobné, že zde došlo k tomu, že se polioviry odvozené od vakcinálního kmene začaly šířit a v Londýně se objevily se i případy dětské přenosné obrny mezi úzce propojenými lidmi. Výskyt onemocnění zatím ovšem nebyl nezaznamenán a nebyl hlášen žádný výskyt paralýzy v důsledku poliomyelitidy.

Zkontrolujte si své očkování, vyzývají úřady

Přítomnost polioviru VDPV2 znamená riziko výskytu infekce u neočkovaných osob, proto britské úřady vyzývají veřejnost, aby v případě, že někdo nebyl proti tomuto závažnému onemocnění očkován, prošel nyní vakcinací. „Poliovirus odvozený z vakcinálního kmene je vzácný a riziko pro veřejnost je extrémně nízké. Ale tento vir má potenciál se šířit, zejména v komunitách s nízkou proočkovaností,“ upozornila Vanessa Saliba, epidemioložka UKHSA, s tím, že většina britské populace je díky očkování proti onemocnění chráněna, ale některé komunity vzhledem k nízké proočkovanosti mohou být nyní ohroženy.

„Většina Londýňanů je před obrnou plně chráněna a nebude muset podnikat žádné další kroky, ale Národní zdravotní služba (NHS) bude oslovovat rodiče dětí mladších pěti let, u kterých chybí informace o aktuálním očkování, a vyzve je k tomu, aby získali potřebnou ochranu,“ uvedla Jane Clegg, vrchní sestra NHS v Londýně, a doporučila, aby rodiče zkontrolovali, zda jsou jejich děti proti dětské přenosné obrně očkovány. Totéž by pak měli učinit dospělí, a pokud očkováni nebyli, měli by se nechat očkovat nyní.

Ve vyspělých zemích se děti běžně očkují neživou vakcínou obsahující inaktivované viry, přesněji kombinovanou očkovací látkou poskytující ochranu také proti černému kašli, tetanu, záškrtu, žloutence typu B a onemocněním způsobeným bakterií Haemophillus influenzae, nicméně v řadě rozvojových zemí se stále používá orální živá vakcína proti poliomyelitidě. Důvodem je to, že tato očkovací látka je nejen levnější, ale hlavně jednoduší pro použití a mohou ji aplikovat i dobrovolníci bez zdravotnického vzdělání.

„Orální vakcína je živá atenuovaná očkovací látka, což znamená, že virus byl oslaben, aby se snížila jeho virulence nebo schopnost způsobit onemocnění. Tím se liší od „usmrcených“ (pozn. redakce – neživých) neboli inaktivovaných vakcín. Živé atenuované vakcíny obecně vyvolávají silnější, robustnější a déle trvající imunitní odpověď než inaktivované vakcíny. Oboje jsou považované za velmi bezpečné očkovací látky,“ vysvětluje Sosler.

Riziko nákazy stále existuje

I když je proočkovanost proti obrně ve Velké Británii obecně na velmi dobré úrovni, v některých komunitách proočkovanost zejména u dětí v posledních letech poklesla. To znamená, že zde existují děti, které mohou být ohroženy infekcí, včetně možných závažných celoživotních následků. Podle zprávy UKHSA nyní úřady zintenzivňují sledování odpadních vod kvůli možnému dalšímu výskytu poliovirů. Současně byli britští zdravotníci informováni o tom, že došlo k výskytu poliovirů v odpadních vodách, tedy existuje možnost, že se objeví i případy poliomyelitidy, a oni by měli být schopni rozpoznat příznaky onemocnění a řádně vyšetřit případy paralýzy, které mohou být dětskou přenosnou obrnou.

„Zdá se, že virus cirkuluje, i když v jen v malé míře, ve specifických geografických oblastech. Riziko kontaktu s virem se tedy liší. Tato skutečnost by však měla lidem připomenout, že je důležité být chráněni očkováním, protože zde je určité riziko expozice viru, a infekce by se rozšířila prostřednictvím neočkované nebo nedostatečně očkované populace, tedy u těch, kteří nedokončili doporučené očkovací schéma,“ varuje Sosler. To také znamená, že dětská přenosná obrna je stále existující riziko, dokud nebude zcela eradikována.

Ludmila Hamplová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY